Etikettarkiv: Ecosystem Services Review

Jobba med ekosystemtjänster i praktiken

2008 kom Corporate Ecosystem Services Review (ESR), ett verktyg för att hjälpa företag att analysera sitt beroende av och påverkan på ekosystemtjänster, samt identifiera affärsmöjligheter och hot. Nu har mer än 300 företag världen över använt sig av ESR för att inkludera ekosystemtjänster i ”core business”.

Området är dock fortfarande mycket nytt och trots hjälpmedel känner sig många osäkra på hur man egentligen integrerar ekosystemtjänster i befintliga affärssystem. För att ekosystemtjänster ska bli något självklart att ta ställning till när strategiska affärsbeslut tas, måste de på ett enkelt sätt kunna inkluderas som en av flera parametrar som följs upp och målsätts i verksamhetssystemet.

För att förtydliga ytterligare så har det nu kommit en ny publikation från World Resources Institute (WRI) ”Nature in Performance – Initial Recommendations for Integrating Ecosystem Services into Business Performance Systems”. Här beskrivs hur man kan använda sig av befintliga system och verktyg för att på ett smidigt sätt jobba med och rapportera om hur verksamheten förhåller sig till olika ekosystemtjänster.

De system/verktyg som beskrivs är t.ex. ISO 14 001, Global Compact och GRI:s riktlinjer. Dessutom kan ekosystemtjänster tas i beaktande vid livscykelanalyser. Det ges konkreta förslag på i vilka delar i verksamhetssystem etc som dessa frågor kan hanteras. Bra att konkretisera något som för många kanske fortfarande känns lite abstrakt tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Påverkan på ekosystemtjänster ska bedömas i IFC:s nya standard

För något år sedan kom verktyget Ecosystem Services Review (ESR) för att hjälpa företag och andra verksamheter att utvärdera sin påverkan på olika ekosystemtjänster samt risker och möjligheter i förhållande till detta. Nu har World Resources Institute (WRI) som låg bakom ESR-verktyget släppt Ecosystem Services Review for Impact Assessment: Introduction and Guide to Scoping en utveckling av ESR för att göra bedömningar av verksamheters ekosystempåverkan.

Från och med första januari 2012 kommer International Finance Corporation (IFC) att börja kräva att deras klienter gör bedömningar av sina projekts påverkan på ekosystemtjänster, det blir en del av deras prestandamätning. På så sätt ska både finansiell, social och miljömässig hållbarhet upprätthållas. Eftersom IFC når stora delar av världen kommer behovet av kunskap om hur man bedömer ekosystempåverkan att öka. Därför har det varit av stor vikt att utveckla riktlinjerna för utvärdering av ekosystempåverkan.

I WRI:s nya ESR-guide kopplas miljömässig och social påverkan ihop mer tydligt än tidigare. Dessutom blir det viktigare att inkludera intressenter vad gäller ekosystempåverkan. På detta sätt får man en mer systematisk och effektiv utvärdering. I början av 2012 kommer även guiden Ecosystem Services Review for Impact Assessment: Guide to Impact Analysis and Mitigation att släppas. Mer om det senare.

Läs mer:
Ecosystem Services and the New IFC Performance Standards   WRI

/Marie Pettersson

Frukostmöte om strategisk resurshantering

I tisdags hade vi frukostmöte på TEM och ämnet var det spännande området strategisk resurshantering. Efter en god och tills största delen ekologisk frukost fick de cirka 25 personer som hade samlats lyssna till tre presentationer. Min kollega Marie berättade var strategisk resurshantering är, vilka områden som ingår och hur man kan arbeta med dessa. Hon berättade också verktyget ESR, Ecosystem Services Review, som man kan använda för att hantera företagets beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.

Du hittar Maries presentation här (pdf) >>>

Därefter hade vi nöjet att få lyssna till Erik Lindroth, som är tf miljöchef på Tetra Pak Norden. Det var mycket intressant att få höra om Tetra Paks arbete med livscykelanalyser. Vi fick veta att det ofta är detaljhandeln som ställer krav på redovisad miljöprestanda och så fick vi se resultaten från en stor LCA som Tetra Pak har gjort för olika typer av mjölk- och juiceförpackningar. Det gamla hederliga tegelstensformade  mjölkpaketet utan skruvkork och andra finesser är inte helt oväntat bäst ur miljösynpunkt.

Jag avslutade morgonen med att berätta om råvaruanalyser och sårbarhetsanalyser och tog då upp vilka frågor man ställer sig när man gör sådana analyser och varför de är viktiga för företag.

Du hittar min presentation här (pdf) >>>

Vi på TEM tycker att frukostmötet var lyckat och det var roligt att se så många engagerade personer från små och stora företag och från offentlig förvaltning mingla hos oss under frukosten!

/Elin Dalaryd