Etikettarkiv: egna miljöuttalanden

Veckans begrepp: egna miljöuttalanden

När man kommunicerar en produkts miljöprestanda brukar man tala om tre olika typer av kommunikation: miljömärkning, egna miljöuttalanden och miljövarudeklarationer och det finns ISO-standarder inom alla tre områden.

För egna miljöuttalanden är det standarden ISO 14021 som gäller. Standarden fastställer vilka krav som gäller för de egna uttalandena, när det gäller såväl påståenden, symboler och grafiska bilder. I standarden finns också ett antal vanliga termer som ofta förekommer i kommunikation av produkters miljöprestanda, samt hur dessa termer får användas. Det finns också en metodik i standarden för hur man kan utvärdera och kontrollera sina miljöuttalanden.

När egna miljöuttalanden görs ska man kunna säkerställa att dessa är tillförlitliga. I annat fall kan marknadseffekterna bli negativa. Exempel på formuleringar som ska undvikas i egna uttalanden är ”ekologisk” (om det inte handlar om jordbruksprodukter som uppfyller vissa krav i EU-lagstiftning) och allmänna påståenden som ”ej förorenande” eller ”naturens vän”. Man ska också vara tydlig, till exempel om påståendet gäller förpackningen eller innehållet och inte utlova miljöförbättringar som inte finns, till exempel genom att skriva att varan är fri från ett farligt ämne som aldrig brukar förekomma i den typen av vara.

/Elin Dalaryd