Etikettarkiv: ekosystemkollaps

Rapporter varnar för tillståndet i miljön inför Rio+20

Inför Rio+20 mötet om någon vecka har rapporterna om tillståndet i miljön i världen duggat tätt och det är ingen upplyftande läsning direkt.

Enligt en ny rapport publicerad i Nature är jordens ekosystem på väg mot en kollaps. 22 forskare varnar där för att vi står inför radikala skiften i ekosystemen när den mänskliga påverkan ökar, vilket kan ha en betydande negativ inverkan på levnadsförhållandena på jorden. Idag är 43% av jordens landyta omvandlad till jordbruks- och stadslandskap och man vet sedan tidigare att när mellan 50-90% av ett landskap förändrats drabbas även de kvarvarande resterna av opåverkad natur.

Nyligen kom även en varning i en FN-rapport att man endast sett framsteg för 4 av de 90 viktigaste uppsatta internationella miljömålen. De mål det gått bäst för är avskaffandet av ämnen som bryter ned ozonskiktet, avvecklandet av bly i bränsle, och målet att ge fler människor tillgång till rent vatten samt att stärka forskningen för att minska föroreningen av havsmiljön. Däremot går utvecklingen bakåt på många andra områden.

I UNEP:s rapport poängteras att man måste fokusera på de stora bakomliggande faktorerna som påverkar många av målen nämligen befolkningsökningen, urbaniseringen, ohållbara konsumtionsmönster och den fossilbaserade energianvändningen.

I floden av alla nattsvarta skildringar kommer även enstaka rapporter om positiva initiativ. Att jobba med miljöpåverkan har på senare tid fått flera dimensioner för företag. Fler och fler tittar på sin ekosystempåverkan och hur man kan minimera riskerna och dra nytta av de möjligheter som finns. Företagen Anglo American, PepsiCo, Vale, och Walmart m.fl. har t.ex. gått samman för att utveckla affärsstrategier för att skydda de ekosystem som de påverkar genom sina verksamheter i Brasilien.

För att komma vidare måste politiker, företag och allmänhet ta tag i de bakomliggande drivkrafterna och inte bara försöka åtgärda de symptom som uppstår i form av negativ påverkan på vår livsmiljö. Och då kan det t.ex. handla om utbildning, att styra mot hållbar konsumtion och produktion, investera i effektiv och hållbar energiförsörjning, investera i hållbara städer och se till att företag betalar för sin miljöpåverkan. Förhoppningsvis kommer resultatet av Rio+20 att vara mer än pompösa formuleringar utan egentligt innehåll.

Läs mer:

/Marie Pettersson