Etikettarkiv: El Niño

Risken för krig ökar med klimatförändringar

Har tidigare skrivit om hur krig inverkar på miljön och att det finns både negativa och positiva effekter. Nu har det kommit en studie som undersöker det omvända förhållandet, nämligen hur miljön, eller rättare sagt klimatet inverkar på konflikter.

En grupp forskare vid Princeton University i USA har undersökt sambandet mellan klimatfenomenet El Niño och konflikter i världen. Man har kommit fram till att var femte konflikt mellan 1950 och 2004 berodde på klimatförändringar. El Niño i sig leder till torka och skördeförluster och större risk för naturkatastrofer som orkaner. Frekvensen av infektionssjukdomar ökar också. Detta leder till sämre livsförhållanden i drabbade områden och större ojämlikheter i samhället samt ökad arbetslöshet. Då tillgången till mat och vatten minskar intensifieras kampen om de resurser som finns.

En rad konflikter kan direkt kopplas till klimatfenomenet t.ex. i Angola och Haiti 1991 och i Kongo, Eritrea, Indonesien och Rwanda 1997. Man har räknat ut att länder som berörs av väderfenomenet El Niño lider en 6 % risk för inbördeskrig pga. detta under drabbade år, vilket är en fördubblad risk jämfört med år utan fenomenet. Det är framförallt de fattigaste länderna som berörs av El Niño som riskerar uppblossande krig och andra oroligheter.

Studien ger en ökad möjlighet att kunna förutsäga konflikter och förbereda för de konsekvenser i form av humanitära katastrofer som uppstår. I spåren av det förutspått varmare klimatet är det inte allt för otroligt att konflikter kommer att bli vanligare när livsbetingelserna i vissa områden i världen blir sämre och kampen om resurserna ökar.

Läs mer:

/Marie Pettersson