Etikettarkiv: Energibesparing

Viktigt att miljonprogrammet renoveras klimatsmart

Miljonprogrammet, d.v.s. alla dessa betong -grå höghusområden håller långsamt på att vittra sönder och är i skriande behov av renovering. Det finns ca 1,5 miljoner lägenheter som måste upprustas de närmsta åren. Eftersom det handlar om en stor del av bostadsbeståndet är det viktigt att göra det på rätt sätt så att bostäderna blir energisnåla och därmed klimatsmarta.

I andra länder som Tyskland, Frankrike och Danmark har man valt att lagstifta om att renoverade fastigheter ska bli nollenergihus, men det är inget som är aktuellt i Sverige. Nu visar ny forskning att Sverige inte kommer att klara EU:s krav på 20 procents energibesparing i bostadssektorn till år 2020 om inte miljonprogramområdena renoveras med energibesparingar i åtanke. Kanske dags att tänka om?

Läs mer:

/Marie Pettersson

Nytt verktyg för att beräkna energianvändning

Hushållen står för en stor del av energiförbrukningen och därmed också klimatpåverkan. Men det finns förstås en hel del som kan göras för att minska förbrukningen. Nu har Energimyndigheten kommit med en ny version av webbverktyget Energikalkylen. Energikalkylen visar hur mycket hushållets utgifter, energianvändning och koldioxidutsläpp minskar av de åtgärder som väljs i kalkylen. Något för alla småhusägare att testa.

Läs mer:

Om Energikalkylen Energimyndigheten

/Marie Pettersson