Etikettarkiv: energideklaration

Miljöanpassad fastighetsskatt?

Nyligen kom ett förslag gällande ny fastighetsskatt, som ska vara baserad på boyta och var i landet fastigheten ligger. Tankesmedjan Fores föreslår istället en miljödifferentierad fastighetsskatt:

”Grundtanken med en sådan är att byggnaders energieffektivitet ska utgöra basen för en differentiering av fastighetsavgiften. En sådan differentiering behöver inte utgöra någon belastning för statsfinanserna, då det är möjligt att utforma den för att bli självfinansierande, där de energislösande fastigheterna betalar för de energieffektiva.”

Förslaget innebär att man skulle utgå från resultaten av energideklarationerna och  maxbeloppet för en villa skulle kunna variera mellan exempelvis 3512 (för ett hus med energiindikator A) och 9512 (för ett hus med energiindikator G) beroende på husets energieffektivitet.

Systemet skulle kunna leda till att värdet på energieffektiva byggnader stiger, vilket exempelvis kan medföra att banker blir mer benägna att ge lån åt investeringar till energieffektivisering.

Bostadssektorn beräknas stå för 40% av den slutliga energianvändningen år 2014 och andelen nya energisnåla hus är väldigt liten jämfört med det befintliga beståndet, som i många fall lämnar mycket att önska när det gäller energieffektivitet. Därför tycker jag att detta låter som ett rimligt förslag.
Läs mer:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/22/anpassa-fastighetsskatten-till-milj-n-i-st-llet

/Elin Dalaryd

Veckans begrepp: Energideklaration

Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Enligt svensk lag har byggnadsägare ansvar för att energideklarera sina byggnader.

Det övergripande syftet med energideklarationer är att effektivisera energianvändningen och minska klimatpåverkande utsläpp. I praktiken handlar det om att ge byggnadsägarna dokumenterad information om byggnadens energiprestanda och om hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad.

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Nya byggnader ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. När byggnader eller andel av byggnader som säljs, ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkten inte är äldre än tio år.

Enligt Boverkets statistik finns det idag 388 019 energideklarerade byggnader i Sverige. Av alla svenska kommuner är det Roberstfors i Västerbottens län som har högst andel (95 procent) energideklarerade byggnader.

Energideklarationer har kritiserats för att de i praktiken blivit en pappersövning och innehåller alldeles för lite information om vilka åtgärder som är aktuella för att minska energiförbrukningen i byggnaden i fråga. Enligt information från Boverket kommer ackrediteringen för de företag som utfärdar energideklarationer att avskaffas. I stället föreslås skärpta krav på personcertifiering av såväl personal som besiktigar byggnader som övriga som deltar i arbetet med att upprätta energideklarationer.

Boverket kommer att göra en översyn av gällande föreskrifter för ackreditering och certifiering av energiexperter under hösten 2012. Lagen om energideklaration föreslås också ändras den 1 juli 2012.

———————————————————————————————-
Vi delar Veckans begrepp från Miljöledaren med er som läser vår blogg: TEMfunderingar. Miljöledaren är TEMs omvärldsbevkaningstjänst för miljö- och hållbarhetsproffs. Med korta och lättlästa artiklar sammanfattar vi veckans viktigaste nyheter inom miljö- och hållbarhetsområdet och skickar dem ut i pdf format via mejl till Dig varje fredag.  Förfrågningar om Miljöledaren skickas till: miljoledaren@tem.se.