Etikettarkiv: energieffektiva sjukhus

Mer energieffektiva sjukhus i framtiden

Det händer mycket inom området hållbar sjukvård. Förra fredagen var jag på ett spännande seminarie på Sahlgrenska i Göteborg om Energieffektiva sjukhus med både företagsfolk och folk från Västra Götalandsregionen. En mängd intressanta frågor togs upp.

Västra Götalandsregionen har som mål att halvera energianvändningen i sina egna lokaler från 1995 års nivå till 2030. Och visst är det möjligt att halvera energiförbrukningen även i sjukvårdslokalerna. Det kommer dock att bli dyrt att spara i det befintliga beståndet. I en ny byggnad är fastighetselen betydligt lägre än i en gammal. Samtidigt ligger vi bra till energiprestandamässigt internationellt sätt.

Det har redan skett en minskning av elförbrukningen på 25% jämfört med 1997. Men då har man tagit de lågt hängande frukterna först och den svåra biten återstår. Relativt sätt har fastighetselen minskat medan verksamhetselen har ökat. Detta beror på att antalet elprylar hela tiden ökar och många av dessa har stand-by-funktioner.

För att minska verksamhetselen krävs en rad åtgärder. Exempelvis kan man minska antalet apparater som står på stand-by. Det är också viktigt med beteendeförändringar. Dessutom behöver man mäta och visa elförbrukningen för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. Att ställa krav på låg energiförbrukning vid upphandling är en betydelsefull del i det hela.

Vid upphandling är det viktigt att man får med sig rätt kompetens. När energikrävande utrustning i framtiden ska upphandlas kommer därför Västfastigheter att medverka. Miljöstyrningsrådet håller på att ta fram riktlinjer för elkrav vid upphandling. EU-lagstiftningen reglerar också till viss del detta område.

Under en workshop fick delatagarna fundera över hur man ska minska energiförbrukningen ytterligare och detta var de förslag man kom fram till:

•    För att komma till rätta med energiförbrukningen krävs både bra styr- och reglersystem samt beteendeförändringar.
•    Det är viktigt att ställa krav på energiförbrukning samt LCC på medicinteknisk utrustning.
•    Det bör finnas ett personligt ansvar i alla led för att ställa krav på energieffektivitet och själv bete sig på rätt sätt.
•    För att underlätta ändring av felaktiga beteenden bör man mäta och följa upp så det finns en återkoppling. Incitament är viktigt!
•    Det är bra med pilot- och demoprojekt. Man skulle t.ex. kunna jobba mer med drift och teknik.
•    Överskottsvärme bör tas om hand. Detta kan uppnås genom teknikutveckling och/eller upphandling.

De övergripande reflektionerna av dagen var följande:

•    Innovativ upphandling är ett spännande område att jobba vidare med.
•    Alla måste vara med om vi ska spara energi.
•    Engagemanget för frågorna har blivit större liksom viljan att samverka.
•    Vi är duktiga i Sverige och har gott rykte. Detta bör vi kommersialisera och sälja våra lösningar utomlands. Vården och företag borde göra gemensam sak. Genom att öka exporten får vi fler skattekronor till vården.
•    Viktigt att komma in tidigt i inköpsprocessen för att säkra kompetens i upphandlingen. För att veta vilka krav man ska ställa behöver man ha kontakt med leverantörer så man vet vad som finns på marknaden. Samverkan och dialog är betydelsefullt.

Läs mer om hållbar sjukvård:Projektplats Sustainable Healthcare Care

/Marie Pettersson