Etikettarkiv: etik

Astra Zeneca testar sig fram

Jag häpnar när jag öppnar dagens Sydsvenskan och läser artikeln om Astra Zenecas läkemedelstester i u-länder.

Under 2005 och 2006 genomförde Astra Zeneca läkemedelsprövningar för att vidareutveckla en av sina storsäljare, schizofrenimedicinen Seroquel. För att ta reda på om medicinen förebygger återfall rekryterades patienter från 26 forskningscentra i Ryssland, Ukraina, Polen, Bulgarien och Indien. Många av patienterna i studien lämnades helt utan medicinering!

Detta ger inte bara bad will till Astra Zeneca. Det kan också bli ödestigert för människor som är med i testerna! Att leka med medicineringen av schizofreni-patienter är rent skadligt. Hoppas verkligen att Astra Zeneca tar sitt sunda förnuft tillfånga och slutar med den här typen av tester. Företag generellt sett har ett ansvar att agera på ett föredömligt sätt!

Kritik mot Astra-tester i Ryssland/Sydsvenskan 26 mars 2009

/Veronika Franzén

Tips inför hållbarhetsredovisningen

Allt fler företag väljer att redovisa sina hållbarhetsdata i en årlig hållbarhetsrapport. Det är ju toppen eftersom det finns ett stort intresse bland kunder och allmänhet för de här frågorna och också eftersom företaget har allt att vinna på att lägga korten på bordet och tala om hur det går med det interna hållbarhetsarbetet. 

Men ibland när jag läser dessa glansiga rapporter, fyllda med bilder av svenska sommarlandskap och beskrivande texter om visioner och mål får jag en känsla av att något saknas…

En person som läst många hållbarhetsrapporter är Sasja Beslik som är chef för ansvarsfulla placeringar på Banco Fonder. I en intervju i DN idag berättar han att det händer att han blir besviken på hållbarhetsredovisningar och tycker att de ibland innehåller mer ord än handling. Han kommer med en hel del handfasta tips till företagen:

…identifiera personer i organisationen som är intresserade av att jobba med CSR. Personer som har en entreprenörsanda och ser CSR som en möjlighet till affärsutveckling.

…titta på hur andra har gjort och lär av det. Klassiska fältbesök ger mer än femton konferenser.

…identifiera rätt frågor från början, koppla dem till sin affär och visa resultat…

…om man verkligen vill skapa en förändring är det bättre att bara fokusera på några frågor, det kan räcka med två.

Nu ser jag fram emot vårens hållbarhetsredovisningar och hoppas på mer resultat och mindre visioner!

Se etik som en möjlighet för affärerna DN 15/1 2009

/Veronika Franzén

Världsmiljödagen 2008: Alla bryr sig inte om miljön

Vi som arbetar med miljöfrågor har verkligen mycket att lära av reklammänniskor, lobbyister och marknadsförare. Det finns naturligtvis mycket vi behöver göra, men en sak är i alla fall att göra miljöarbetet roligare och kanske inte alltid prata miljö och naturvärden. Alla människor har faktiskt inte miljön eller naturen som en drivkraft, men alla människor har drivkrafter. Så låt oss utnyttja alla de andra drivkrafter som styr människor. Vi kanske inte alls ska spara på energi för att minska utsläppen av koldioxid, utan för att minska kostnaderna och göra just din industri mer konkurrenskraftig. Vi kanske inte ska certifiera ditt företag för att rädda sälarna, utan för att skapa ordning och struktur. Vi kanske inte ska rationalisera kemikaliehanteringen för miljöns skull, utan för att minska kostnaderna för sjukfrånvaro.

Det finns många argument som inte handlar om miljö och ibland är inte miljö rätt argument. Alla bryr sig inte om miljön, men det behöver inte betyda att det inte finns incitament för att minska miljöpåverkan. Så låt oss se till helheten och vad vi vill uppnå, om vi sen minskar vår miljöpåverkan av rent egoistiska/ekonomiska skäl i stället för moraliskt/etiska spelar väl ingen roll?

/Daniel Eriksson

Miljöspråket sitter fast i att göra mindre fel!

De ledande företagen satsar allt mer på att använda intresset för miljö och hållbar utveckling som en positiv utvecklingskraft. Hållbarhetsengagemang blir en allt viktigare del i att visa att man är ett etiskt gott företag, som det är bra att ha att göra med. Etiken blir allt viktigare för imagen på produktmarknaden, för att kunna rekrytera och engagera kvalificerad personal och för att bli uppskattad som samarbets­partner och samhällsaktör. Miljövetenskapen blir en allt viktigare del av det framväxande kunskapssamhällets referensram och miljöintressena är nu vitala drivkrafter för helhetsmässig framtidsinriktad förnyelse.

Den ledande litteraturen om hållbar utveckling tar ofta upp ”empowerment” som en essentiell grund för att kunna klara de nödvändiga förändringarna. Dessa synsätt, på betydelsen av att stärka människor och grupper av människor, har tänkvärda analogier med hur litteraturen om innovation betonar betydelsen av mänsklig utveckling för ett företags utveckling. Det handlar om att våga ta sig an de grundläggande frågorna (trots att de är svåra), det handlar om sisu, att våga ta beslut och verkligen försöka förbättra de kritiska aspekterna. Det handlar om att stötta dem som försöker ta sig an de viktigaste frågorna.

Allt fler ledande miljötänkare betonar att vi måste satsa på att göra mer rätt och inte bara mindre fel, på ungefär samma sätt som detta under det senaste decenniet har betonats i den ledande business-litteraturen. De företag som skapar framtiden utvecklar framtidsprodukter och totalt sett klokare lösningar. För att sådana satsningar skall fungera affärsmässigt gäller det att skapa produkter med högre mervärden, på ett skickligare sätt – det gäller att göra produkterna och företagen mer attraktiva.

De hållbarhetsmässigt ledande företagen sätt att satsa kan benämnas affärsdriven hållbarhets­utveckling. De vanligaste tankesätten kring miljö är dock inriktade på att göra mindre fel, att analysera problem och satsa på miljöteknik – för att minska miljöbelastningen. Det finns nu språk för att tala om miljöanpassad produktutveckling och miljödriven affärsutveckling. Man bör dock notera att; miljö tenderar härvid att inordnas som ett medel i arbetet för att uppnå en lönsam produkt- och affärsutveckling, allt för ofta utan att man funderar djupare på målet för den aktuella produkt- och affärsutvecklingen. Ur ett strategiskt perspektiv är målet med ett företags vision att visa att företaget och produkterna har ett verkligt existensberättigande. Ekonomin är ett mycket viktigt medel för att kunna åstadkomma det vi vill. Lönsamheten är dock ”bara” ett medel för att kunna arbeta för visionen.

För att frambringa en mer hållbar utveckling bör företagen utveckla framtidsprodukter och satsa på sund etik och affärsdriven hållbarhetsutveckling. Det är viktigt att ta fram attraktiva lösningar, med naturlig konkurrenskraft på marknaden. Det är dock svårt att finna ett enkelt miljöspråk för att tala om betydelsen av att göra mer rätt.

Hur vi kan tala om affärsdriven hållbarhetsutveckling på ett enklare och tydligare sätt?

/Annika Balgård, Stiftelsen TEM och Reine Karlsson, Professor i Eco-design Högskolan i Kalmar