Etikettarkiv: EU

Konferens CSR Øresund 19/5

Årets mest inspirerande CSR-event i Öresundsregionen!

Stiftelsen TEM och CSR Danmark arrangerar den 19:e maj konferensen CSR Öresund med det senaste inom hållbarhetsområdet från Öresundsregionen.

anmälan

Program

Konferensen kommer att behandla alla aspekter inom CSR och hållbarhet. Programmet uppdateras ständigt:

Talare 12 april

 • Diana Madunic, CSR Ambassadör, Utrikesdepartementet, Sverige.
 • Sara Krüger, Dansk Industri, UN Global Compact Danmark.
 • Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne.
 • Rikke Thorlund, Chef for OPS i Kommunernes Landsforening.
 • Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsansvarig, PWC.
 • Emma Ihre, Head of Sustainability, Mannheimer Swartling.
 • Åsa Kalee, Projektchef Good, Uppstart Malmö.
 • Cecilia Lejon, Förvaltningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen av Trelleborgs kommun.
 • Lone Hylander, Projektrådgiver i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 • Finnur Sverrisson, grundare Little Big Malmö.
 • Ann-Sofie Gunnarsson, kommunikationschef, Next Generation Social Entrepreneurs, IKEA Sverige.
 • Fadi Barakat, Konsultchef Region Södra Sverige, Manpower / Uppsök Malmö.
 • Johan Berhin, grundare av Green Furniture Concept.
 • Fredrik Fackler, produktionschef, Kraftringen.
 • Marie Dahllöf, välgörenhets- och CSR-chef, PostkodLotteriet.

Besök vår hemsida >> för mer information om dagen: program, anmälan och priser, utställare, kontaktuppgifter med mera.

Konferensavgift

Konferensavgift — 1995 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i CSR Skåne, CSR Danmark och NCSH — 995 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i Medicon Valley Alliance — 1495 SEK (ex.moms/VAT)

Medlemmar i NMC (Näringslivets Miljöchefer) — 1495 SEK (ex.moms/VAT)

Studerande — 550 SEK (ink.moms/VAT), OBS begränsat antal

Utställning

Konferensen kommer att hållas på Malmö Arena (Palissad). Det finns även möjlighet för dem som vill sponsra eller ställa ut i samband med konferensen att exponera sin verksamhet mot gräddan av hållbarhetsproffs i Öresundsregionen. Utsällare såhär långt:

För att anmäla ert deltagande eller om ni är intresserade av att exponera er verksamhet, gå in på hemsidan www.csroresund.se eller kontakta oss för mer information!

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan till konferensen

Vi ses där!


Kontakt:

Stiftelsen TEM

040-606 55 80

CSR Øresund låg

EU Timber regulation: How well do you know your supply chain?

One year ago today the Regulation (EU) 995/2010 or just EU Timber Regulation (EUTR) came into force after years of discussions on how to tackle the illegal trade in timber and timber products. According to the World Bank illegal trade costs governments an estimated €10–15 billion each year. Illegal trade on timber also lies behind a number of major environmental problems including deforestation, loss of biodiversity and fuelling climate change.

The EUTR prohibits trading with illegal timber and timber products and it is illegal according to the rules in the country of origin of the timber products. This regulation requires operators to implement a Due Diligence System (DDS) that guaranties that the risk for illegal timber or timber products entering its supply chain is negligible. For traders (buyers or sellers of timber or timber products in the EU) the main obligation is to keep records on their suppliers and customers.

The first nation to take serious action on illegal logging was The US. Their conservation law ´Lacey Act´ of 1900 was amended in 2008 to become the world’s first ban on trade in illegally sourced wood products. The Lacey Act is a fact-based statute with strict liability, which means that no verification schemes can be used to ”prove” legality. This regulation basically requires two things from an organization; to submit a Plant Product Declaration and to demonstrate Due Care (DC) which means that appropriate action to minimize the risk of purchasing illegal plant products was exercised.

If DC is not exercised under the Lacey Act, the FBI can raid your office, seize commercial documentation and inform you about the big trouble you´re in. This happened during a renowned case against Gibson Guitar involving illegally sourced Madagascar ebony that resulted in plenty of bad media attention for the guitar makers between 2009 and 2012. To be able to mitigate the consequences of their illegal timber trading, Gibson signed a criminal enforcement agreement where the US government dropped all charges and in return Gibson accepted responsibility for its actions, paid a large fine and committed to a number of responsibilities to avoid future breaches including annual training for all purchasing staff.

The EU, unlike US, requires operators to implement a Due Diligence System (DDS) to guarantee that the risk for illegal timber entering a supply chain is insignificant. This can be done by the organizations themselves or by someone else on behalf on this organization like “monitoring organizations”.

When it comes to the EUTR it is too early to fully understand the level of enforcement that each country will pursue in the future. The EU national authorities are probably just going to give a fine to companies importing timber that have not implemented a DDS, but if fraud is involved there is an option of prison up to 2 years.

Similar regulations and policies are under implementation in other countries and next in line we have Australia and Japan which means that timber legality is here to stay.

For more information please follow the links below:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://www.illegal-logging.info/content/germany-seizes-illegal-timber-drc
http://www.wri.org/blog/gibson-guitar-logging-bust-demonstrates-lacey-act%E2%80%99s-effectiveness
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2012/08/10/a-closer-look-at-gibson-guitars-legal-troubles/?_php=true&_type=blogs&_r=0

Get in touch if you have any comments or questions.

/Francisco Ballas

Strategisk resurshantering en nyckelfråga för EU

Det är inte direkt någon nyhet att kampen om jordens resurser ökar betydelsen av att tillvarata och värna om befintliga resurser. Detta är något som EU har uppmärksammat och under 2011 jobbar man med att ta fram policys och strategier inom detta område. Man anser att effektiv resursanvändning eller sk. strategisk resurshantering är en nyckelfråga för Europa 2020 då befolkningen har ökat ytterligare liksom trycket på resurserna.

Man tittar speciellt på områden som miljö- och klimatförändringar, energi, transport, industri, jordbruk, fiskerier och regional utveckling. Målet är att främja investerings och innovationsklimatet och stödja en hållbar tillväxt.

Fördelarna är många. Ökad tillväxt och fler jobb samt nya affärsmöjligheter ska gå hand i hand med en förbättrad resurshantering. Nya jobb kommer framförallt att skapas inom byggsektorn, inom ekosystem och strategisk resurshantering, förnyelsebar energi-sektorn, clean techområdet och återvinningsbranschen.

Andra positiva effekter är att den ekonomiska stabiliteten kommer att öka genom säkrande av resurser. Sektorer som jordbruk, skogsbruk och fiskerier kommer att bli mer hållbara genom ett sundare resursutnyttjande och värnande av den biologiska mångfalden. Ökad användning av förnyelsebar energi och el för transporter m.m. skulle minska skadliga utsläpp från förbränning av fossila bränslen och därmed ge en positiv hälsoeffekt.

EU driver frågan på flera fronter genom olika initiativ som Roadmap to a Low-carbon Economy by 2050, Energy Roadmap 2050, Biodiversity Strategy, Roadmap to a Resource-effi cient Europe. Ska bli intressant att se den konkreta slutprodukten av det hela.

Läs mer:

/Marie Pettersson

EU:s nya strategi för CSR 2011-2014

Äntligen har EU antagit sin nya ”Strategi for CSR”. Det har vi väntat på sedan i början av året.

EU poängterar vikten av arbetet för Europas konkurrenskraft, samtidigt som företagens ansvar att skapa ”shared value” dvs. värde för både organisationen och samhället, tydliggörs.

Dokumentet nämner även standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, Global Compacts 10 ansvarsprinciper, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de internationella uppförandenormer som bas för allt arbete med företagets ansvarstagande.

I sin nya strategi har EU även uppdaterat sin definition av CSR. EU definitionen är numera mer uttömmande och säger bl.a. följande:

”To fully meet their  corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human  rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of:
– maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large;
– identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.

Läs mer: EU strategi  for CSR 2011-2014  

/Iris Rehnström

Klimatbakslag på finansministrarnas EU-möte

Nu börjar det verkligen brinna i knutarna när det gäller att komma överens om vilka åtaganden EU kan ta på sig inför Köpenhamnsmötet. Men tyvärr kunde EU-ländernas finansministrarna inte enas om finansieringen av klimatåtgärder i fattiga länder på senaste mötet.

Det är framför allt de mer resurssvaga östeuropeiska länderna som inte är beredda att ta så stor del av bördan. Tidigare har det varit tänkt att man skulle betala utifrån hur mycket landet släpper ut, men de fattigare länderna vill istället att det ska ske utifrån deras betalningsförmåga.

Nu måste istället frågan lösas på toppmötet 29-30 oktober, men det ser ju inte helt ljust ut just nu…

Tycker tyvärr att mer och mer tyder på att mötet i Köpenhamn bara kommer att bli ett avstamp för en överenskommelse som kommer att ske senare. Det hela kan väl sammanfattas med frågan: Vem är mest skyldig att betala för klimatet?

Läs mer:
Ingen klimatöverenskommelse – Borg besviken Dagens Industri

/Marie Pettersson

Kan Reinfeldt rädda världen?

Nu i dagarna kommer Sverige att ta över ordförandeskapet i EU med Fredrik Reinfeldt i spetsen. En av de viktigaste frågorna att ta tag i under det kommande halvåret är att bana vägen för klimatmötet i Köpenhamn. Då gäller det att få världens ledare att gå med på så tuffa utsläppsminskningar som möjligt. Som representant för EU får Reinfeldt här en viktig roll.

Dels handlar det om hur EU:s agenda på området ska se ut, men också att verka som en enande kraft för att nå ett så ambitiöst klimatmål som möjligt. Det finns många hinder på vägen som behöver övervinnas.

Många har stora förhoppningar på Obama och en mer ambitiös amerikansk klimatpolitik. Men vad kommer han egentligen i slutändan att kunna lova? Ryssland kom i dagarna med ett nedslående besked. De tänker sänka sina koldioxidutsläpp med 10-15 %. Låter ju inte så dumt, men tyvärr är det med utgångspunkt från 1990 års nivå vilket i praktiken är en ökning av utsläppen med 30 % jämfört med idag, då den ryska industrin 1990 var mycket smutsig. Sedan har vi u-länderna som vill komma upp till vår standard och hur ska det gå utan att släppa ut mer? Och så de riktiga rysarna, Indien och framför allt Kina där den ekonomiska expansionen och utsläppen ökat lavinartat de senaste åren.

Det här är en tuff utmaning för världen och för Reinfeldt som EU ordförande. Därmed inte sagt att det på något sätt skulle vara omöjligt att få till ett bra klimatavtal. Reinfeldt kanske inte kan rädda världen, men han har nu en unik möjlighet att påverka så att utvecklingen går i rätt riktning.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Hållbar protektionism?

”I fredags antog kongressen ett krispaket värt nästan 800 miljarder dollar. I paketet ingår särskilda regler, Buy American, som innebär att de varor och tjänster som sätts in i stimulanssyfte skall ha producerats i USA.”

Det finns mycket oro för att en växande protektionism kommer att leda till en allt svårare depression. ”Enligt finansminister Anders Borg befinner vi oss i ett nationellt nödläge.

Efter veckoslutets möte i Rom inom G7 sade Italiens finansminister Giulio Tremonti på lördagen att det krävs en ”ny ekonomisk världsordning”. …  I slutdeklarationen inskärpte G7 att protektionism är ett hot mot den ekonomiska stabiliteten

Vad handlar det här om? Vad är det egentligen som gör att det blir depression?
Det är en gammal sanning att det är viktigt att återinvestera en tillräcklig andel av vinsterna från dagens verksamheter i att bygga upp nya verksamheter som ger framtida vinster. Storleken på dagens kris visar att det är många som under ganska lång tid har investerat för lite i att skapa framtida försörjning och ny lönsam sysselsättning. Många företag har under lång tid använt för mycket av vinsterna till volymtillväxt, höga bonusar och bekvämlighet istället för att investera i att skapa framtida möjligheter.

Nu argumenterar de rika och etablerade för att samhället måste ge bidrag till att hålla liv i deras existerade företag – så att de kan fortsätta att göra vinst på det de redan gör. Den formen av protektionism ökar risken för en långsiktigt olycklig utveckling. I längden blir det mycket dyrt att försöka hålla liv i en verksamhet som inte längre är konkurrenskraftig.

Krisen indikerar dock att företagen tidigare totalt sett har investerat för lite i framtidsinriktade verksamheter. Därför finns det nationellt sett ett stort behov att investera ikapp. Eftersom de flesta företag nu knappast kan investera kan det vara viktigt att politikerna investerar rejält i att öppna upp utvecklingsmöjligheter för nya framtidsinriktade verksamheter. Det kan vara en form av hållbar protektionism att satsa det egna landets resurser på att aktivera den egna befolkningen i framtidsinriktade investeringar. Ordvalet protektionism är kanske fel – men det är viktigt att öppna upp för svenska satsningar på att skapa en mer hållbar resursförsörjning och ett förnyelseinriktat entreprenörskap i Sverige. Det är viktigt att aktivera den kunskap och arbetskraft som finns i att skapa framtidsinriktade affärsverksamhet. Är det en sådan investering som USA nu gör? Gör Sverige egentligen några sådana investeringar?

Sveriges politiker bör satsa på att förnya Sveriges näringsliv.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Den bästa julklappen

Den bästa julklapp min dotter har fått var ett dockskåp, som hon och jag byggde av wellpapp. Tove var fem eller sex år och vi ägnade tillsammans hela juldagen åt att sätta ihop en byggsats av wellpapp. Vi monterade delarna, målade med färgrester och tapetserade med överblivna tapetbitar. Tove lekte sedan mycket med det dockhuset, under många år. En grund till att dockhuset blev värdefullt för henne tror jag var att jag för en gångs skull lyckades satsa min tid och mitt fulla engagemang i att delta i något som hon ville göra.

Det finns många barn och gamla, och även många andra, som skulle uppskatta Din tid och Ditt engagemang, ofta mer än dyra materiella saker. Och, om du använder din tid till att intressera dig för andra så får du en hel del tillbaka, och så orkar du intressera dig ännu bättre …

Vi kan välja hur vi använder vår tid. För att skapa ett trevligt samhälle är det bättre att handla i små lokala affärer, satsa på lokala delikatesser och unika kvalitetsprodukter, från lokala hantverkare. Jag mår i alla fall inte bra av att lägga min tid på att åka till stormarknader, köa för parkering, trängas med massor av stressade konsumenter, köa för att betala, släpa hem massor av stora tunga saker …

Då jag köper stora volymförpackningar så konsumerar jag mer, tenderar att äta mer och slänga mer. Om Du konsumerar mindre volymer av massproducerad mat så mår Du troligen också bättre. Och pengarna Du sparar, på att inte köpa, äta och kasta så mycket, kan Du ju investera i kvalitetsprodukter som Du kan trivas verkligt bra med, under längre tid.

Nu finns det kanske de som oroligt frågar sig hur det går med BNP och sysselsättning om vi inte konsumerar så mycket vi kan. Här tar jag på mig den professionelle strategiske affärsutvecklarens glasögon och noterar att de företag som lyckas bra med att ordna ett nära värdeskapande samspel mellan fler aktörer och som integrerar flera olika former av kunskap i att ta fram verkligt bra lösningar har bättre grund för att kunna ta bra betalt under längre tid. Om vi vill att sådana företag skall utvecklas och växa i Sverige så bör vi investera i att köpa deras högkvalitativa lösningar. Och, om vi vill att det skall finnas lokala butiker och jobb för lokala hantverkare så måste vi köpa deras produkter.

Ärligt talat så ger väl konsumtionen av volymprodukter från stormarknader inte så mycket värdeskapande sysselsättning i Sverige. Om vi vill verka för en sådan utveckling att det skapas meningsfulla lokala försörjningsmöjligheter för våra bara och barnbarn, så bör vi köpa sådant som ger lokal sysselsättning. Om vi konsumerar mer volymprodukter så växer den storskaliga produktionen av volymvaror, och det sker oftast inte i Sverige. Om vi vill att de lugna trivsamma miljöerna skall växa så bör vi delta i de sammanhangen.

/Reine Karlsson

Äntligen förbjuds glödlampan

lightEU ska äntligen förbjuda glödlampan. Glödlampan är en gammal uppfinning som överlevt sig själv. Billig att tillverka, billig att köpa, men dyr att använda. Glödlampan är helt enkelt ett mycket oeffektivt sätt att sprida ljus med. Det finns idag många alternativ som lågenergilampor och framförallt LED-lampor som är på stark frammarsch.

Tidsplanen ser enligt Miljö & Utveckling ut som följer:

2009 Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor
2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor
2011 Förbud mot 60 watts glödlampor
2012 Förbud mot 40 och 25 watts glödlampor
2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
2016 Skärpta krav på halogenlampor

När kommer motsvarande avvecklingsplan för bensinmotorn?

PS: Du vet väl om att det enligt lag är förbjudet att slänga glödlampor i soporna?

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Äntligen!

EU:s gigantiska jorbruksstöd skall bli miljöstöd. Åtminstone på sikt och om man bortser från alla undantag och kompromisser. Ändå är intentionen klar, bönderna skall inte subventioneras för att producera varor utan bara om de gör en insats för miljön eller kulturlandskapet. Detta är vad Ekot i P1 rapporterar om idag. Lantbrukarna måste alltså i högre grad producera det som konsumenterna vill köpa och i mindre utsträckning det som byråkraterna anser vara läpligt, t.ex. tobak. Värnande om miljö, som kan vara hämmande på produktiviteten, skall däremot kunna få bidrag som en kompensation för fördyrande omständigheter.

Nu har jag inte satt mig in i alla detaljer men i intervjun sa jordbruksministern Eskil Erlandsson att han var nöjd med kompromissen som man till slut enades om i EU. Det brukar betyda att det tar lång tid innan allt är genomfört och det finns många särregler eller kryphål som de olika medlemsländerna kan använda sig av. Men jag tycker ändå att det är ett lovande första steg att ändra på EU:s största budgetpost i rätt riktning.

/Markus Paulsson

Green Health Care Öresund nominerat till European Regional Champions Awards 2008

Projektet Green Health Care Öresund som undertecknad varit delaktig i har blivit nominerat till European Regional Champions Awards 2008. 250 olika projekt var nominerade i de 10 olika kategorierna och 30 är kvar, 3 i varje kategori. Projektet är nominerat i kategorin Environment Champion. Nomineringstexten är som följer:

Green Health Care Öresund, Öresund, Denmark, Sweden

”A green hospital is a hospital where environmental considerations are incorporated in daily routines and development. The Interreg III A Oresund project “Green Health Care Oresund” has evoked interest and shared experiences in green hospital management in the Oresund region. The Danish–Swedish interregional project has created an inspirational and fruitful exchange of ideas on how to move towards greener hospitals. The project has developed criteria and models for a sustainable ward, as well as an energy saving scheme that includes monitoring of energy consumption and training of staff.

With a small dedicated team, highly transparent working method, and efficient information strategies, the project has managed to involve the hospital personnel to a level far beyond expectations. Concrete hands-on examples and visual displays that are easily approached by non-experts have successfully been embraced by the hearts and minds of the hospital personnel, despite their busy schedules. For the larger audience the project has gathered written and visual testimonies on an attractive homepage (www.greenhealthcare.eu). The project is a good example of how an initiative can create momentum on the practitioners’ level and seed a greener thinking in the energy intense social services that hospital provides.”

Grattis till Universitetssjukhuset MAS, Gentofte Hospital, Regionfastigheter, Region Huvedstaden och Region Skåne som alla var med i projektet.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Goodbye Standby

Vid årsskiftet börjar ett nytt EU-direktiv om standby-el att gälla. Som alla vet är standby-el i korthet den el som dina apparater drar trots att de är avstängda. Den röda lampan på videon och den varma transformatorn är exempel på bevis. Denna elförbrukning kan enligt DN uppgå till 10 % av ett hushålls elförbrukning och jag har hört siffror uppåt 20 % i andra sammanhang. Nu ska det i alla fall bli slut på denna onödiga förbrukning.

På årsdagen efter införandet får det dra max 1 watt och efter fyra år är det max 0,5 watt som gäller. /DN

/Daniel Eriksson