Etikettarkiv: export

Hållbar sjukvård på export – Projektet Sustainable Health Care igång

Är inblandad i ett projekt som syftar till att exportera svenskt kunnande inom hållbar sjukvård, Sustainable Health Care. Projektet har precis startat och vi har haft ett par informationsmöten för intresserade företag. Bland annat Tillväxtverket är finansiär. Sustainable Business Hub i Malmö är projektägare. Ett mycket intressant projekt som jag kommer att återkomma till här på bloggen. Mattias Fredriksson på Schneider Electric Buildings som är med i styrgruppen för projektet har skrivit en bra sammanfattning på sin blogg Energiskt blandat. Du kan även läsa mer på länkarna nedan:

Läs mer:

Blogginlägg om ett tidigare relaterat projekt Green Health Care Öresund

/Daniel Eriksson

Bali blev en framgång, förhoppningsvis…

Bali-konferensen har avslutats och enligt de flesta ”experter” och svenska tidningar blev konferensen en hyfsad framgång. USA stretade länge emot, men fick till slut ge med sig då trycket från resten av världen blev för stort. USA tillsammans med Kina är mycket viktiga aktörer i klimatarbetet. Tillsammans står de, enligt många bedömmare, för cirka hälften av världens utsläpp. EU har haft en framträdande roll i förhandlingarna och det gäller att EU:s medlemsstater kan leverera framöver för att inte förlora trovärdighet. Reinfeldt menar att Sverige är, och ska fortsätta vara, ett klimatpolitiskt föredömme internationellt, vilket är helt rätt. Som vi tidigare har skrivit i denna blogg så måste svenska miljöframgångar och miljöteknik exporteras för att de ska ge något utslag på global nivå. Vi måste även visa att ekonomisk tillväxt och ett något sånär bibehållet välstånd är möjligt, samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser.

Även om mötet räknas som en framgång och att världen nu enas om att minska utsläppen av växthusgaser så råder det ingen tvekan om att omställningen till ett klimatneutralare samhälle kommer att ställa stora krav på länder, företag och oss som individer. Mycket kan ändra sig de närmaste åren och vi väntar spänt på Copenhagen 2009.

/Daniel Eriksson

Exportera svenska miljöframgångar!

Ska vi vara helt realistiska och rannsaka oss själva så är Sverige är ett ganska litet och betydelselöst land, även sett ur ett miljöperspektiv. Insatser i Sverige har följaktligen relativt liten betydelse ur ett globalt miljöperspektiv, om de stannar här det vill säga. Därför måste de goda insatser som sker i Sverige exporteras. Det handlar om miljöteknik, management, ekonomiska styrmedel och andra insatser. Då kan Svensk miljöarbete göra en stor skillnad, även globalt. Alliansregeringens företrädare skriver idag på DN debatt att det är dags för resten av EU att ta sitt klimatansvar, vilket är helt rätt. De skriver även om vikten av att exportera svenska framgångsrecept. Om vi ska drabbas mindre av klimatförändringarna i Sverige måste vi ställa krav på andra länder. Dessutom måste vi marknadsföra svensk miljöteknik och svenska miljölösningar i de fall de faktiskt kan minska utsläppen av växthusgaser globalt. Vi kan och ska vara ett föregångsland, men för att vara det måste andra följa i vårat spår. /Daniel Eriksson