Etikettarkiv: fartyg

Hårdare miljökrav för nordeuropeiska fartygstransporter

Fartygstransporter anses delvis som positiva ur miljösynpunkt eftersom de är så energieffektiva jämfört med andra transportslag. Samtidigt är bränslet extremt smutsigt vilket ger stora mängder föroreningar. Sjöfarten bidrar idag med bl.a. utsläpp av svavel vilket leder till försurning och partiklar i luften som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död.
Bornholmstrafiken
Nu har FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) beslutat att ställa krav på kraftigt sänkta halter av svavel i bränslet från 2015, från 1,5% till 0,1%. Detta kan tyckas positivt, men tyvärr gäller det bara Europas vatten från Engelska kanalen och norrut.

Det har därför blivit ett ramaskri bland svenska redare som anser att den svenska sjöfarten kommer att tappa konkurrensmässigt i förhållande till andra transportslag och inom EU då det rena bränslen är betydligt dyrare än det smutsiga. Den lågsvavliga oljan kan kosta uppåt 70% mer. Redarföreningen tycker att det är fel att samma regler inte gäller i hela EU och vill att IMO river upp beslutet. En utredning från Sjöfartsverket visar också att lastbilstransporter nu kan bli billigare än fartygstransporter. Dåligt med tanke på att dessa är sämre ur miljösynpunkt.

Här tål det att funderas på hur fartygstransporter kan göras mera attraktiva i förhållande till lastbilstransporter. Kanske skulle det hela lösa sig om båda transportslagen var med i samma utsläppshandelssystem. Och förutom handel med koldioxid skulle ett internationellt utsläppshandelssystem för sjöfarten, för svaveldioxid öka ”miljövänliga” fartygstransporters konkurrenskraft internationellt.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Massor av miljöproblem i haven

Vi har tidigare skrivit om det enorma sopberget i Stilla Havet. Nu har bla SvD en artikelserie om tillståndet i världshaven och mer specifikt i Östersjön och Nordsjön och det är nästan lika illa här som på många andra ställen i världen. Det är faktiskt bara 4 % av världshaven som räknas som relativt orörda. Var man drar gränsen för vad som är relativt orörd kan man ju diskutera. Olika organiska miljögifter verkar man ju kunna hitta överallt numera.

Nästan hälften av världens havsmiljöer är allvarligt påverkade av mänskliga aktiviteter och mest förstörda är Nordsjön, östra Karibien och Japanska sjön. Det framgår av den hittills första kartan över tillståndet i haven som tagits fram av en stor grupp amerikanska forskare. /SvD

Övergödning, överfiske, klimatförändringar, oljeutsläpp, plastsopor, miljögifter, listan över påfrestningar våra hav utsätts för kan göras lång. När jag var liten var det lite spännande att hitta konservburkar och plastförpackninger med rysk eller annan utländsk text när man vandrade på Gotlands östkust. Nu är det inte så spännande längre. Östersjön är ett mycket sjukt hav.

En undersökning i Nordsjön visade att nästan alla stormfåglar hade plastrester i magen.

Mellan år 2002 och 2004 undersöktes 598 fåglar av forskningsgruppen. Resultatet visade att 95 procent av alla stormfåglar från Nordsjöområdet hade plast i magsäcken. Varje fågel hade i snitt 40 plastbitar i magen. Flest plastbitar hittades i en fågel från Belgien som hade fått i sig 1600 mindre plastbitar. /SvD

Nedskräpning på land, hamnar till stor del i havet så småningom. Även fartygstrafiken är stora bovar i sammanhanget. Enligt havet.nu så dumpar fartyg mer än 6,5 miljoner ton plast i havet, varje år. Besättningen slänger helt enkelt sitt avfall i vattnet. Det måste bli mycket dyrare att skräpa ner, både på land och från fartyg. Utan sanktioner, kontroller och höga böter, händer nog tyvärr ingenting.

/Daniel Eriksson

Mer nygammal miljöteknik – En segelbåt kommer lastad

Att det inte bara är nya innovativa lösningar i forskningens framkant som kommer att lösa miljö- och klimatproblemen har nämnts tidigare i denna blogg. I Ny Teknik kan man läsa om att lastfartyg kan dras med hjälp av ett drakliknande segel.

Världens första lastfartyg som dras av en drake är på väg över Atlanten. Det minskar bränslekostnaden med omkring 100 000 kronor under den två veckor långa seglatsen. /Ny Teknik

Även om den aktuella installationen är ingenjörskonst på hög nivå, är det i praktiken det gamla segelfartyget som dammats av i en ny variant. Nygammal teknik, som Bosse Larsson skulle sagt. Draken minskar enligt Ny Teknik bränsleåtgången med ca 20 % och enligt Guardian kan bränslebesparingen bli upp till 30-35 % med större drakar. Installationskostnaden är cirka 4,5 miljoner plus personalutbildning och underhåll, vilket borde ge en relativt kort återbetalningstid.

Mer läsning:

/Daniel Eriksson