Etikettarkiv: flaskvatten

Rapport från Almedalen: Maten upprör och förvirrar

Almedalsveckan börjar lida mot sitt slut och efter att ha gått på högvarv i några dagar, euforisk av all kunskapsinhämtning, börjar jag nu att bearbeta alla intryck.

I ett program fullspäckat med miljöevenmang valde jag att fokusera på matfrågor i förhållande till miljön.  Dessa frågor berör ofta gemene man på ett annat sätt, det riktar sig ofta till att få privatpersoner att ansvara mer för sina inköp.

Det är därför inte så konstigt att matdebatter kopplade till miljö väcker starka känslor. En positiv aspekt med Almedalen är att även vanliga människor får komma till tals, genom de frågestunder som ofta efterföljer seminarier. Många av de ”vanliga” människors kommentarer jag hört har avslöjat en rädsla inför att få sin frihet av konsumtion inskränkt. Många har svårt att se sansat på de förslag som förs fram. En debatt om att införa en köttfri dag i veckan leder till oro för att vi inte kommer att få i oss de näringsämnen som vi behöver. Trots att vi i dagsläget äter mer kött än Livsmedelsverkets rekommendationer.

Ett förslag om att införa en köttskatt på två, tre kronor per kilo kött uppförstoras till att handla om avskaffandet av svenskt jordbruk och landskapens igenväxande. 

Många argumenterar att svenskt kött minsann bidrar till mycket lägre halter av västhusgasutsläpp. Ett önsketänkande från mångas sida, skulle jag tro. Möjligen kan produktionen vara mer miljöanpassad i Sverige, men faktumet att energiupptagningen i näringskedjan är oeffektiv kvarstår ju, oavsett var köttet producerats. Skillnaden mellan hyfast kött och riktigt dåligt kött är snarare mellan kött från självbetande kreatur och  kreatur uppfödd på importerad soja. Inte mellan svenskt och importerat kött som sådant.

Miljöaspekterna kring maten förvirrar också. Det är uppenbart att de senaste debatterna kring flaskvatten och godis inte slagit igenom fullt ut. Till exempel serverades det vatten på flaska på Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets seminarium kring matsvinn. Och på ett seminarium anordnat av MSC, ett fiskcertifieringsmärke, delades det ut godisfiskar till alla deltagare.

Det finns uppenbarligen ett behöv av utbildning och samordning, så att det inte bildas stuprör inom varje enskild branch.  I dagsläget finns det för mycket motstridiga rön. Konsumenten ger ofta upp i sitt försök att handla rätt i virrvarret av budskap. Fortsatt utveckling av certifiering, i samband med att matvarubutikerna tar mer socialt ansvar, skulle kunna avlasta konsumenten från delar av ansvaret till aktörer med bättre kunskap. 

Idag finns det mycket certifiering av lismedel, Krav, Fair Trade, MSC, Svanen för att nämna några. Personligen hoppas jag på att detta sprids även till andra områden. Kläder kan till exempel vara nästa stora område.

/Cecilia Holmgren

Göteborg slopar flaskvatten

Göteborgs stad kommer att sluta köpa in flaskvatten. Ett bra beslut då vattnet i kranen förmodligen är utmärkt även i Göteborg och av bättre kvalitet än det de köper in på flaska. När ska fler skattefinansierade organisationer ta steget och sluta köpa in onödiga produkter som flaskvatten? Skulle vara intressant att se hur mycket skattepengar som varje år går åt för att köpa in vatten i landsting, kommuner och myndigheter i Sverige. En helt onödig kostnad i landet med förmodligen ett av världens bästa dricksvatten. Dessutom är flaskvatten en inte helt obetydlig klimatfråga.

Vatten på flaska ger upphov till mer än 1000 gånger så höga koldioxidutsläpp som samma mängd kranvatten, enligt en rapport från Konsumentföreningen Stockholm./Miljöaktuellt

Inget mer flaskvatten för skattepengar, det finns bättre saker att lägga pengarna på!

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Årets mest vinklade undersökning

Handelns utredningsinstitut (HUI) har utrett flaskvattnets miljöpåverkan och kommit fram till att den är mycket mindre än för bland annat juice, läsk och mjölk, vilket borde vara självklart för alla även utan en utredning. Det intressanta är att de just vill jämföra flaskvattnet med juice, läsk och mjölk, och inte kranvatten. Utredningen är tydligen beställd av Bryggeriföreningen…

Sedan flaskvattendebatten tog fart har försäljningen av buteljerat vatten minskat, men vill man göra klimatsmarta val finns det bättre sätt, påpekar HUI, som inte heller tycker att flaskvatten ska jämställas med kranvatten eftersom vatten på flaska oftast är kolsyrat eller smaksatt och snarast bör jämföras med läsk eller juice. /DN

Så man får själv välja vad man vill bli jämförd med? En stadsjeep är ju faktiskt miljövänligare än en helikopter, är då stadsjeepen egentligen ett miljöalternativ som blivit orättvist behandlat i klimatdebatten? Naturligtvis inte! Flaskvattnet ska naturligtvis jämföras med kranvattnen. Att det sen är bättre att köpa en flaska vatten än en flaska läsk om du är akut törstig på stan någon gång är en helt annan sak, och den situationen kan du inte lägga generellt över hela resonemanget som rapportförfattarna gör.

Vidare skrivs i rapporten bland annat:

Konsumenter som byter en liter buteljerat vatten mot en liter kranvatten minskar i
genomsnitt koldioxidutsläppen med 0,8 kilo. Sett i ett större sammanhang är denna
effekt mycket marginell. Det finns en mängd andra val i butiken som leder till en
betydligt större minskning av koldioxidutsläppen. /HUI

Äpplen och päron ska ni smaksätta med, inte jämföra. Visst finns det större minskningar av koldioxidutsläpp man kan göra, men poängen är ju att det är meningslöst att bära hem vatten, som dessutom många gånger är av sämre kvalitet än vattnet i din kran. Bryggeriföreningen, förlåt HUI, menar vidare att det är bättre att byta ut nötköttet då det ger en större minskning av koldioxidutsläppen, vilket är sant och framför allt inte påverkar Bryggeriföreningen, men vad tycker LRF?

Något mer partiskt och vinklat var det länge sedan jag läste. Att sedan tidningarna publicerar dylika pressmeddelanden rakt av är inte klokt.

Fortsätt och rata flaskvattnet till förmån för kranvatten. Vill du ha kolsyra så finns det bra maskiner för det och en skiva citron kan man själv slänga i. En liter vatten kostar 36 kronor på Pressbyrån och folk klagar på bensinpriset. Det är nog väldigt bra marginaler på flaskvatten i alla led och det är klart att handeln blir rädda när försäljningen minskar.

Någon konsensus tycks det dock inte råda i livsmedelshandeln. ICA-kuriren tipsar om följande när det gäller drycker i en artikel om att göra rätt miljöval i butiken:

Drycker
Mineralvatten är en riktig klimatvärsting. Kolsyrat, förpackat, inplastat och transporterat långa vägar. Om du byter ut 25 st halvliters petflaskor mineralvatten mot samma mängd kranvatten, sparar du 2 kilo koldioxid och dessutom 250–300 kronor. Välj gärna drycker i koncentrerad form som du kan blanda till med vatten när du kommer hem. Att transportera onödigt tunga flaskor är ett stort resursslöseri. Kaffe är en gröda som kräver mycket bekämpningsmedel och odlingsmetoderna leder dessutom ofta till jorderosion. Välj ekologiskt kaffe odlat utan kemiska bekämpningsmedel.
Svarta listan
Mineralvatten, kaffe.
Bästa valet
Kranvatten, ekologiskt kaffe. /ICA-kuriren

Nu ska jag gå och dricka lite kallt och friskt vatten ur kranen här på kontoret!

Läs mer:

/Daniel Eriksson