Etikettarkiv: förnybar energi

Miljöranking av elbolag

Greenpeace har åter rankat bolagen som säljer el i Sverige. Modellen i rangordningen är även i år enkel: placeringen avgörs av andelen förnybart producerad el som säljs. Inga andra kriterier används. Det leder till att det finns en hel drös med företag på förstaplatsen eftersom de har alla 100% förnybar el. Samtidigt hamnar de stora elproducenterna längst ner på listan. Många av de topprankade bolagen är rena elhandelsföretag, d.v.s. de har ingen egen produktion av el och de har då valt att bara köpa in förnybart producerad el. Det kan se bra ut men jag hade hoppats att rankingsystemet hade förbättrats i år för att premiera de bolag som verkligen arbetar aktivt med att minska sin och kundernas miljöpåverkan. Om man som konsument vill ha bara förnybar el så kan man välja el som är Bra Miljöval. Detta erbjuder nästan alla elbolag idag.

Effekten av den nämnda rankingen är att ett antal små elhandelsbolag lyfts upp som goda föredömen trots att ingen annan miljöpåverkan har bedömts. Själv tycker jag att olika bränslen borde bedömas olika, även el med förnybart ursprung har olika påverkan. De bolag som hjälper sina kunder minska sin elkonsumtion borde uppmärksammas mer för den miljöinsats de gör (speciellt eftersom det även minskar bolagets vinst). Även de bolag som arbetar aktivt med att minska annan miljöpåverkan borde också uppmärksammat samtidigt som de bolag som bär sig illa åt borde få minuspoäng. Nästa år hoppas jag alltså att Greenpeace har bemödat sig att göra ett mer rättvisande rankingsystem som verkligen hjälper konsumenterna att välja mellan olika bolag.

Markus Paulsson

Ny rapport om hur biogasens potential kan förverkligas

Energimarknadsinspektionen (EI) släppte i går rapporten ”Biogas kan göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen”. I den 130-sidiga rapporten kommer man fram till att biogas har stor potential i Sverige och kan utgöra en viktig del i energiomställningen, men att det finns ett antal problem som gjort att potentialen inte utnyttjas idag. De tre huvudorsakerna till problemen är: bristande lönsamhet; markanden är begränsad och fragmenterad samt att det är brist på infrastruktur. Nu är det så att dessa problem hänger ihop eftersom det är svårt att få lönsamhet om man inte kan sälja sin vara då man inte kan transporterar den till kunden.

EI har ett antal förslag på hur det skall underlättas att få lönsamhet på den miljövänliga biogasen.
1. Underlätta skatteteknist för samdistribution av biogas i naturgasnätet.
2. Inför ett system för ursprungsgarantier för gas
3. Uppgradering av biogas bör utgöra en del av nätverksamheten
Dessutom kan det finnas behov av ytterliggare startstöd för att få igång marknaden för biogas samt en översyn av lagstiftningen på gasområdet.

Inget av de tre förslagen innebär någon subvention till biogasen, utan de är regeländringar som gynnar biogasen genom att det underlättar marknadssituationen. Då biogasen är ett miljömässigt attraktivt bränsle som kan produceras lokalt tycker jag att det är värt att underlätta för dess marknadsintroduktion. Jag tycker att det här presenteras flera bra förslag som kan lösa en del av knutarna som håller tillbaka utvecklingen för biogasen. Sedan hade ett högre oljepris också hjälpt till.

Markus Paulsson

Måste vi välja mellan pest eller kolera?

img_1759Alliansen har kommit överens om en ny energipolitik som bland annat innebär att marknadskrafterna i Sverige kan få bygga kärnkraft igen. Beslutet är omgärdat av olika villkor och staten kommer inte att subventionera, utan kärnkraften ska i så fall bära sina egna kostnader. Man kan i sammanhanget konstatera att Centern gjort en remarkabel helomvändning i frågan.

Här står valet i grund och botten mellan två olika stora miljöfrågor, klimatfrågan och problemen med radioaktivt avfall och risken för kärnkraftsolyckor. Det är inte lätt att ta ställning i frågan och en snabb koll här på kontoret visar att ingen har en riktigt klar ståndpunkt. Det finns för- och nackdelar hur vi än gör. Då ska vi ändå vara medvetna om att i Sverige är frågan egentligen inte lika problematisk som i många andra länder. Vi har redan utbyggd kärnkraft och vattenkraft och därmed en energiförsörjning med relativt liten klimatpåverkan. Det blir en betydligt svårare och mer komplex fråga i länder där majoriteten av energin kommer från fossila bränslen.

Frågan som ställs är om vi ska ha kärnkraft eller fossilkraft, ska vi vara räddast för klimatförändringar eller för strålning? Men är det verkligen mellan fossila bränslen och kärnkraft vi vill att valet ska stå? Det är naturligtvis en lång väg kvar till att ersätta fossila bränslen och kärnkraft med förnyelsebara energislag, men det är väl där valet ska stå? Mellan förnyelsebar energi och ohållbar teknik, inte ohållbar teknik mot mer ohållbar teknik, pest eller kolera?

Nackdelen med ännu mer utbyggd kärnkraft är också naturligtvis att vi förlorar incitament till energibesparingar. Vi kommer inte heller ha lika stort behov av utveckling av energisnål teknik och förnyelsebara energikällor. Områden som kan ge Sverige stora exportinkomster i framtiden. Industrin som ropat på billig el, kan därmed ha gjort sig själva en stor björntjänst. Det är inte en  lätt fråga det här.

Man ska dock inte glömma bort att mycket annat rymdes i alliansens energiöverenskommelse.

Alliansens överenskommelse om ny energipolitik sammanfattas i ett antal punkter.
År 2020 ska Sverige ha:
• 50 procent förnybar energi
• 10 procent förnybar energi i transportsektorn
• 20 procent effektivare energianvändning
• 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser/DN

/Daniel Eriksson

Läs mer