Etikettarkiv: förnyelsebara bränslen

Miljö är mer än bara klimat

De senaste åren har klimatfrågan slagits upp stort i alla medier. Världen måste minska sina koldioxidutsläpp och på vägen dit ska företagen bli klimatneutrala och alla Svenssons klimatsmarta. Frågan är förstås viktig och förtjänar stor uppmärksamhet. Men vad händer med alla andra miljöfrågor?

I Sverige har vi 16 miljökvalitetsmål varav bara ett handlar om klimatet. Tyvärr går det inget vidare för merparten av dessa mål. Jag kan erkänna att alla mål kanske inte är lika viktiga, men nog tycker jag att t.ex. en giftfri miljö är minst lika betydelsefull som minskad klimatpåverkan. Någon kommer säker att säga att vi i vår jakt på rätt klimat även kommer att minska andra miljöproblem och det är troligen sant. Det finns dock två problem med denna klimatfokusering, dels att andra problem kommer i skymundan och dels att vi i vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser riskerar att generera nya miljöproblem

Jag vill se en balans i miljöpolitiken. Jag menar inte att vi ska minska våra klimatåtgärder, snarare tvärt om. Samtidigt vill jag se ett ökat fokus på andra miljöproblem. Medan vi sitter och rullar tummarna breder döda havsbottnar ut sig, gifter sprids och den biologiska mångfalden minskar etc. Visst, det är problem som i många fall måste lösas internationellt, men någonstans ska arbetet ta sin början.

Och så är frågan vilken miljömässig prislapp vi ska sätta på våra klimatansträngningar. Vilka och hur stora delar av vår naturmiljö ska offras för att odla förnyelsebara bränslen, eller generera energi genom t.ex. vind och vattenkraft? Ett aktuellt exempel är skogspropositionen som kom i våras. Vad innebär egentligen åtgärder som introducerande av nya arter och kommer inte ökad effektivisering av skogsbruket att medföra minskad naturvårdshänsyn?

Jag tycker att vi ska börja se på miljön ur ett helhetsperspektiv. För att slippa oväntade miljömässiga bakslag i våra klimatansträngningar bör vi ställa oss frågan vad som är god miljö, vad som ska bevaras och varför. Endast genom att ta ett helhetsgrepp på de problem vi har kan vi uppnå den hållbara utveckling vi eftersträvar.

Krönika publicerad i Miljö & Utveckling #4:2008

/Marie Pettersson