Etikettarkiv: förnyelsebara drivmedel

Miljövänliga miljöbilar?

Jag har under en längre tid förundrats över begreppet ”miljöbil”. Förutom att det finns många olika definitioner (av vilka den statliga ser ut att gå vinnande ur striden) så kan man fråga sig om en bil kan vara miljövänlig. Bilar påverkar miljön på ett flertal sätt, t.ex. med buller, spridning av partiklar och giftiga ämnen, förbrukning av ändliga resurser och genom sin klimatpåverkan. Av dessa så riktar sig dagens definition in sig på klimatpåverkan. Men idag ryms både en stor törstig etanolbil och en liten bränslesnål diesel i samma kategori trots att det egentligen inte är bilen som står för klimatpåverkan utan det är bränslet. Därför blir talet om miljöbil missvisande. Jag kan förstå nyttan med att ha ett lätt begripligt system för att öka försäljningen av bilar med mindre miljöbelastande egenskaper, men med bara en lite större pedagogisk insats kunde man ha nått betydligt längre än vad man gör med dagens system.

Förutom att vi har problem med den ständiga höjningen av koldioxidhalten i atmosfären har vi också en begränsad tillgång till energi. Jag tycker därför att man i stället skall införa två kategorier för bilar istället för en miljöbilsdefinition. En för energieffektiva bilar och en för bilar som kan gå på klimatvänliga drivmedel, plus en kombinationskategori. En stor törstig bil som går på biogas skulle då få ett poäng för att den går på förnybart drivmedel, en liten bränslesnål dieselbil skulle få ett poäng och en liten bil som går på biogas skulle få två poäng. Sedan skulle olika förmåner vara kopplade till hur många poäng bilen får.

Detta skulle inte lösa alla problem t.ex. att etanolbilarna tankas med bensin, men det skulle vara bättre än dagens system. Vad tycker du?

/Markus Paulsson