Etikettarkiv: förpackning

Att jämföra eller inte jämföra

I P1 idag har det slagits upp stort att IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en ”stor miljöstudie om förpackningar”. I nyheten presenterades att resultaten av studien var att vätskeförpackningar av kartong är bättre ur miljösynpunkt är vätskeförpackningar av glas och plast (PET och HDPE).

Att göra livscykelanalyser (LCA) som denna kan ge värdefull information om olika produkters miljöprestanda, men vad man väljer att ta med är avgörande för vilket resultat man får. I den aktuella studien har man jämfört Tetra Paks förpackningar och deras konkurrenter inom fyra olika segment. I studien kommer man fram till att förpackningar av kartong har minst total miljöpåverkan tack vare sitt förnybara ursprung (trä) och en låg vikt vid transporter.

Vad som inte står så tydligt i rapporten är att det bara är engångsförpackningar som finns med även när man jämför med glas och plast. Man har alltså inte jämfört med förpackningar med pant eller returförpackningar, där förpackningen används flera gånger. Resultatet från en sådan riktigt stor studie skulle vara mer intressant och utgöra ett bättre underlag för en diskussion om våra förpackningar och förpackningssystem än vad den nuvarande rapporten är.

Avgränsningar måste göras i sådana här studier och nu valde någon att inte jämföra engångs- mot flergångsförpackningar och därför vet vi inte hur det resultatet hade blivit. För flera år sedan visade TEM i en liknande LCA att pantburkar av aluminium är bättre ur miljösynpunkt än pantflaskor av glas. Det är alltså inte självklart att återanvända förpackningar är bättre än att återvinna materialet, men det vet man inte förrän man jämfört.

Skulle man göra Tetra Paks förpackningar riktigt miljövänliga kanske man skulle införa pant på dem, för då skulle återvinningsgraden öka betydligt. Ett sådant pantsystem skulle vara intressant att utforma.

/Markus Paulsson