Etikettarkiv: forum

Forum för företag angående biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Det talas allt mer om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Varenda miljötidning med självaktning har vid det här laget skrivit en artikel om ESR – Ecosystem Services Review och det är verkligen kul att man i större och större utsträckning knyter ihop miljö- och affärsnytta.

För intresserade företag finns ett antal internationella forum som behandlar vikten av att jobba för en biologisk mångfald och att främja  ekosystemtjänster, som exempel:

The Business and Biodiversity Offset Program, BBOP
Är ett samarbete mellan företag, regeringar och experter för att på ett strukturerat sätt jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster. BBOP tar fram metoder och verktyg för att jobba med detta.

Biodiversity in Good Company
Är ett annat samarbetsprojekt där bl.a. ett antal företag och Tysklands miljödepartement är med. Handboken Corporate Biodiversity Management Handbook – a guide for practical implementation har tagits fram inom projektet. Här finns åtgärder anpassade för olika branscher beskrivna.

European Business and Biodiversity Campaign
Europeiskt nätverk som stöds av EU-programmet Life. Här kan man ta kontakt med andra verksamheter som är anslutna, samt ta hjälp av experter inom området biologisk mångfald.

Väl värt att ta en titt på!

/Marie Pettersson

Rättvis Handel

Tänkte så här på fredagseftermiddagen inför lönehelgen tipsa om en bra hemsida med mycket information om rättvis handel.

rattvishandel

De anordnar dessutom Rättvist Handelsforum 2009 i Malmö:

Årets höjdpunkt för alla som är intresserade av Rättvis handel!
Tid: fredag 9 oktober kl. 09:00-18:00, lördag 10 oktober 09:30-17:00
Plats: Malmö högskola, Orkanen

Rättvis handelsforum är en årligt återkommande mötesplats för etisk och rättvis handel. Här samlas professionella och ideella aktörer inom området.

Läs mer:

/Daniel Eriksson