Etikettarkiv: furuboda

Goda exempel från Skåne

TEM fyller 30 år i hållbarhetsbranschen 2014.

Under dessa år har vi jobbat med en mängd spännande projekt och har skaffat många goda vänner. Och detta firade vi den 9 december med en spännande nätverksträff och ett trevligt 30-årskalas!

Träffen den 9 december var årets sista och största nätverksaktivitet som vi anordnade för medlemmar i våra nätverk, CSR Skåne och Miljönätverket, men även för andra gäster och nya organisationer. Träffens tema var ”Goda exempel från Skåne”. Det var fullsatt med över 50 deltagare som kom för att inspireras av goda exempel från Skånes ledande verksamheter!

20141209_150351_resized

Träffens första talare var Rosman Jahja som jobbar med hållbarhetskommunikation på Trelleborg AB, ett av Skånes och Sveriges ledande industriföretag. Han berättade om digitala trender inom hållbarhetskommunikation, så som webbsidor med mindre text och mer video och interaktion, sociala medier och andra digitala verktyg. Hållbarhetskommunikation ska vara intressant och engagerande på individnivå, både för externa och interna intressenter. Dessutom är det viktigt att vara kreativ utan att glömma kopplingen till verksamheten: till exempel, Trelleborg AB skapar specialiserade appar som gör det smidigare för ingenjörer att genomföra olika kalkyl. Dessa appar fungerar även som ett utmärkt marknadsföringsverktyg.

20141209_150153_resizedRosman Jahja, CR Communications and Internal Communications Manager på Trelleborg AB

Nästa talare fortsatte inom det digitala temat: Jenny Berg Nilsson, Senior Vibe Manager och ansvarig för CSR-grupp på Massive Entertainment, presenterade CSR-arbete på ett av världens största dataspelbolag, det Skåne-baserade Massive. Branschen är ny och dynamisk, och där finns en enorm potential för CSR-arbete – både uppströms (leverantörskedjan, IT-lösningar) och nedströms (påverkan av dataspel på användare och tillverkares ansvar).

Evelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad, pratade om en hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Furuboda är en ideell förening med över 4000 medlemmar och med säte i Skåne. En av dess verksamheter, Furuboda Arbetsmarknad jobbar stenhårt för att hjälpa både funktionshindrade människor komma ut på arbetsmarknad OCH företag att handleda anställda med särskilda behov. Evelina berättade om ett värdefullt och intressant projekt där Furuboda Arbetsmarknad samarbetar med Region Skåne och försöker göra den skånska arbetsmarknaden bättre och öppnare.

20141209_154741_resizedEvelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad

Det går inte att prata om goda exempel från Skåne utan att Region Skåne är med i diskussionen! Mikael Stamming, Region Skånes utvecklingsdirektör, presenterade Skånes utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030. “Vad trevligt med så mycket positivt om Skåne!”, som en av våra gäster sa. Mikael Stamming gick igenom de fem prioriterade ställningstagandena och berättade om några spännande projekt som planeras i den närmaste framtiden, som till exempel höghastighetsbanor som ska länka Malmö/Köpenhamn med Göteborg och Oslo. Att göra Skåne till internationellt föredöme är ett övergripande mål för Region Skånes utvecklingsstrategi!

20141209_160521
Mikael Stamming, Region Skånes utvecklingsdirektör

Kristina de Geer, Region Skånes miljösamordnare, gav en bra inblick i Region Skånes miljöarbete. Hon gick igenom Regionens alla miljömål och sedan fokuserade på två – Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet och Hållbar resursanvändning. Enligt Kristina, går utvecklingen av miljöarbete i en positiv riktning: just nu byggs 6 vindkraftverk åt Region Skåne som kommer att motsvara c:a 40 procent av Regionens elbehov. Om 5 år ska Skåne vara fossilbränslefritt och fungera i enlighet med ett nytt hållbart konsumtionsmönster med minskad mängd avfall.

Efter en kort avslutning av TEM:s Marie Pettersson som berättade varför TEM också är ett gott exempel från Skåne fortsatt kvällen med en 30-årsfest hos oss på TEM. Tack alla ni som kom att fira med oss!

Vi välkomnar även nya medlemmar i CSR Skåne: Furuboda Arbetsmarknad, Stena Fastigheter och Massive Entertainment!

Nätverksträff den 9 december: program

Den 9 december träffas medlemmar i TEM:s nätverk på Scandic Stortorget i Malmö för årets sista och största nätverksträff med tema Goda exempel från Skåne.

programTräffen börjar kl. 14:30 med en kort inledning från TEM:s Daniel Eriksson som ska presentera TEM:s nya tjänster och utbildningar.

Efter Daniel ska Rosman Jahja, CR Communications and Internal Communications Manager på Trelleborg AB, berätta om digitala trender i hållbarhetskommunikation.

Vi fortsätter med det digitala temat i nästa presentation. Jenny Berg Nilsson, Senior Vibe Manager och ansvarig för CSR-grupp på Massive Enternainment, ska presentera CSR-arbete på ett av landets största dataspelbolag.

Sedan lämnar vi ord till Evelina Jönsson, legitimerad arbetsterapeut och projektledare på Furuboda Arbetsmarknad, som ska berätta om hur man skapar en hållbar och inkluderande arbetsmarknad.

Efter en kort paus ska träffens nästa talare, Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming presentera den regionala utvecklingsstrategin.

Kristina de Geer, Region Skånes miljösamordnare, kommer att berätta om det interna miljöarbete på Region Skåne.

Marie Pettersson, TEM, avslutar träffen med en kort resumé av TEM:s första 30 år i hållbarhetsbranschen.

Vi ser fram emot en spännande och intressant träff!

______________________________________________________________________________

Om din organisation vill gå med i TEM:s nätverk eller om du vill veta mer om våra aktiviteter, läs mer här eller kontakta oss.

______________________________________________________________________________

Marin biologi på väg att bli ett minne blått?

Ålen är ett mysterium. Forskning kan fortfarande inte visa när ålen bestämmer sig för att börja leka och man har heller inte kunnat fånga ålhonor med rom eller hanar med mjölke i Sargassohavet, detta trots att det är här vi hittar nykläckta ållarvet.  Vad är det då som sätter käppen i hjulet för ålen? Kanske är det klimatförändringarnas höjning av vattentemperaturen i Sargassohavet. Kanske miljögifter i vattnet. Står Öresundsbron i vägen och tjuvfiskas det i stora mängder? Vattenkraften är definitivt inte till hjälp för ålen i alla fall.

Sedan jag råkade hamna mitt i en ålfestival förra helgen på Österlen så jag har fått en kick i mitt intresse för fiskerifrågor och min nästa på bok att-läsa-listan är nu Tyst Hav. Fisken är förmodligen den bästa källan till fett och protein som människan kan äta. Finns inte fiskar i havet så hjälper inte dagens högteknologiska ekolod och utvecklade fiskemetoder.

SVT sänder nu en mycket intressant serie, Kampen om Arktis, som sänds i fyra delar. Andra delen heter ”rovdriften” och jag kan varmt rekommendera denna dokumentär för att få en känsla av varför vi bör reagera när vi ser torsk på extrapris i frysdisken. Serien hanterar dock ett vidare omfång av problem som kopplas till kommersialiseringen av Arktis vatten. Det dock inte bara i norr som problemen hopar sig. På sydligare breddgrader är det korallreven och dess ekosystem som står på spel. 100 miljoner människor världen över är helt beroende av föda från korallrev. Maten är dock endast en konsekvens i en lång lista som följer med utdöendet av korallrev.

När jag såg hur lättvindigt som besökarna på ålafestivalen i Furuboda klämde i sig ålamackorna så blev jag väldigt illa till mods. Visst är fisket av ål endast ett av de problem som gör att ålen inte återhämtar sig, samtidigt som dess bestånd har minskat till en kritisk nivå, men att festa loss med ål på mackan borde inte få ske idag. På ålafestivalen i Åhus gavs 25 kr per biljett till utsättning av ålyngel. Någon som tycker att detta är dubbelmoral? När ålafiskaren och trubaduren i Furuboda glatt sjöng sin visa om att han fått ålablodet från mor och far var det tydligt hur starkt yrket som ålfiskare är kopplat till ett arv och tradition. Det krävs smarta lösningar för att ändra fiskarnas inställning. Naturskyddsföreningen har t ex börjat samla pengar för att köpa fiskerättigheter och då kunna ”köpa ut” fisket av ål.

Nedanför vårt kontor i Lund ligger sushi-restaurangen Rå Epok som inte har rödlistad fisk på menyn. Låt oss gynna dessa föregångsexempel och välja restaurang med omsorg och efterfråga rätt fisk på restauranger som inte kommit lika långt i sitt hållbarhetstänk. Detta är i alla fall ett mycket litet steg i rätt riktning.

Kommentera gärna med fler länkar och nyheter för att upplysa om ålens och resterande marina tillståndet.

/Carl Höjman