Etikettarkiv: green health care

Sverige långt framme inom hållbar sjukvård

Jag sitter sedan en tid tillbaka i styrelsen för europadelen av en organisation som heter Health Care Without Harm, HCWH. Knappt 500 sjukhus och andra organsiationer som arbetar med sjukvårdens miljöfrågor är medlemmar i HCWH. Ett drygt 50-tal länder är representerade inom organisationen. Ett antal organisationer i Sverige är medlemmar bla Karolinska, Skånes Universitetssjukhus och vi på TEM. Hållbar sjukvård har de senaste åren blivit ett av TEM:s fokusområden och vi arbetar med ett flertal sjukhus och landsting samtidigt som vi deltar i projekt som www.sustainablehealthcare.se

På HCWH:s styrelsemöte i Bryssel förra veckan blev det ännu tydligare för mig hur oerhört långt framme vi i Sverige ligger när det gäller miljöarbete inom hälso- och sjukvården, även om det naturligtvis finns massor kvar att göra. I många länder i europa är miljöarbetet i sektorn nästan obefintligt och utanför europa är det naturligtvis ännu sämre på många håll. Samtidigt finns det ett flertal intressanta projekt runt om i Europa som syftar till att minska sjukvårdens miljöpåverkan, lokalt, regionalt, nationell och globalt. Här finns med andra ord något vi i Sverige kan hjälpa andra länder med och vara ett mycket bra  exempel på att det går att minska sjukvårdens miljöpåverkan.

I filmerna nedan kan du få en bra presentation av HCWH och miljöfrågorna i sjukvården (ur ett USA-perspektiv, allt är inte applicerbart på Europa och kanske framför allt Skandinavien).

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Green Health Care Öresund nominerat till European Regional Champions Awards 2008

Projektet Green Health Care Öresund som undertecknad varit delaktig i har blivit nominerat till European Regional Champions Awards 2008. 250 olika projekt var nominerade i de 10 olika kategorierna och 30 är kvar, 3 i varje kategori. Projektet är nominerat i kategorin Environment Champion. Nomineringstexten är som följer:

Green Health Care Öresund, Öresund, Denmark, Sweden

”A green hospital is a hospital where environmental considerations are incorporated in daily routines and development. The Interreg III A Oresund project “Green Health Care Oresund” has evoked interest and shared experiences in green hospital management in the Oresund region. The Danish–Swedish interregional project has created an inspirational and fruitful exchange of ideas on how to move towards greener hospitals. The project has developed criteria and models for a sustainable ward, as well as an energy saving scheme that includes monitoring of energy consumption and training of staff.

With a small dedicated team, highly transparent working method, and efficient information strategies, the project has managed to involve the hospital personnel to a level far beyond expectations. Concrete hands-on examples and visual displays that are easily approached by non-experts have successfully been embraced by the hearts and minds of the hospital personnel, despite their busy schedules. For the larger audience the project has gathered written and visual testimonies on an attractive homepage (www.greenhealthcare.eu). The project is a good example of how an initiative can create momentum on the practitioners’ level and seed a greener thinking in the energy intense social services that hospital provides.”

Grattis till Universitetssjukhuset MAS, Gentofte Hospital, Regionfastigheter, Region Huvedstaden och Region Skåne som alla var med i projektet.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Green Health Care Öresund – hållbar sjukvård

Har under de senaste åren haft förmånen att vara delaktig i EU-projektet Green Health Care Öresund. Projektet är ett Skånsk-Danskt Interreg-projekt som syftar till att bland annat sprida goda exempel och öka förutsättningarna för hållbar sjukvård i Öresundsregionen. Projektet har bland annat mynnat ut i en modell för det hållbara vårdrummet där vårdpersonal tillsammans med arkitekter skissat på framtidens hållbara vårdrum där hänsyn tas till patienten, personalen och miljön. Jämförande studier inom energiområdet har också gjorts. Dessutom har ett stor antal seminarier och studiebesök genomförts som resulterat i olika miljöförbättrande åtgärder på sjukhusen. Det finns helt enkelt mycket att hämta genom att lära av varandra, istället för att hela tiden uppfinna hjulet på nytt på varsin sida om sundet.

Massor av nytt material finns nu utlagt på projektets hemsida för den som är intresserad av frågan. Det finns även en samling med goda miljöexempel från den skånska och den danska sjukvården.

Varför ska då sjukvården bry sig om miljöfrågan? Sjukvården har i kraft av sin storlek en betydande miljöpåverkan. I Sverige är hälso- och sjukvården cirka 9 % av BNP. Dessutom finns ett antal ganska allvarliga sjukvårdsspecifika miljöfrågor som lustgas, läkemedel i miljön, laboratoriekemikalier, desinfektion, ökning av engångsmaterial, smittförande avfall m.m. Sjukvården har också närmast ett moraliskt ansvar att arbeta med miljöfrågor, eftersom sjukvårdens miljöpåverkan i förlängningen bidrar till ökad ohälsa.

Som tur var har både den Svenska och den Danska sjukvården kommit långt i sitt miljöarbete och det pågår massor av intressanta projekt och åtgärder. Tyvärr ser det, som inom så många andra områden, inte likadant ut i andra delar av världen.

Läs mer:


PowerPoint-bilder från Slutseminariet den 28 februari

Nedan finns PowerPoint-bilder och annat material från slutseminariet i pdf-format. Tyvärr har vi inte fått tillåtelse av alla föreläsare att lägga ut deras bilder.

Mer material finns på www.greenhealthcare.eu
/Daniel Eriksson