Etikettarkiv: GRI

Bättre information om redovisande företag

Tips: Global Reporting Initiative har nu idagarna lanserat en ny internetbaserad databas som syftar på att ge en bättre överblick på hur företagen hållbarhetsrapporterar. På hemsidan finns det bland annat än sökmotor som tillåter användaren att leta upp information om vilka hållbarhetsindikatorer som företagen från en viss bransch valt att redovisa.

 

 

http://database.globalreporting.org/

/Hanna Savola

Rapportering av ekosystemtjänster i GRI:s framtida riktlinjer

GRI (Global Reporting Initiative) har nyligen släppt en rapport i samarbete med UNEP-WCMC och CREM, som behandlar möjligheterna att inkludera verksamheters påverkan på ekosystemtjänster i framtida rapportering. Ett spännande intitiativ som verkligen behövs för att sätta fokus på dessa frågor.

Många företag mäter redan idag en del av sin påverkan genom att mäta olika utsläpp till luft och vatten. Det som dock ofta saknas är mått på de fördelar som ekosystemtjänster bidrar med till verksamheten som råvaror, rening av vatten etc.

Medvetenheten om den strategiska betydelsen av ekosystemtjänster för ett företags verksamhet har ökat och även behovet av att hantera ekosystemtjänster på ett ansvarsfullt sätt.

En framtida rapporteringen kan delas in i två delar. Dels en beskrivning av ett företags förhållande till ekosystemtjänster (påverkan, möjligheter och risker) samt strategier för att hantera dessa. Dels prestandaindikatorer som numeriskt mäter utsläpp, påverkan på biologisk mångfald m.m.

Rapporten exemplifierar hur företag kan rapportera båda sin påverkan på och sitt beroende av ekosystemtjänster. Ett antal indikatorer föreslås som kan bli aktuella i nästa generations riktlinjer, G4.

Läs mer: Approach for reporting on ecosystem services

/Marie Pettersson

 

Kommentera GRI:s uppdaterade riktlinjer för hållbarhetsrapportering

GRI:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering har uppdaterats ännu en gång. G4, dvs. den fjärde generationen riktlinjer är på gång att släppas och allmänheten uppmanas att tycka till.  Om du är sugen på att ge din syn på GRI:s uppdateringar följ länken till GRI:s hemsida.

 

/Iris

Global Reporting Initiative (GRI) redovisar eget hållbarhetsarbete

Global Reporting Initiative Inititive har precis kommit ut med sin senaste hållbarhetsredovisning. Redovisningen finns att ladda ner från organisationens hemsida och har en rubrik som förklarar var organisationen bedömer ha sin största påverkan: ”Paper, Planes and People”.

Om man ska rapportera enligt GRIs riktlinjer kan det vara en bra början att läsa genom GRIs egen hållbarhetsrapport!

/Hanna Savola

TEM:s kommande utbildningar

Planeringen av utbildningar inför hösten 2011 och våren 2012 är lagd. Alla kurser genomförs i mindre grupper och med många praktiska moment. Allt för att deltagaren ska få så goda kunskaper som möjligt inom det område han/hon ska jobba med. Fullständig information om kurser och anmälan finns här.

TEM erbjuder flera utbildningar inom miljöområdet, det finns något för alla. Miljörevisionskursen syftar till att utbilda interna miljörevisorer. Utbildningen ”Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken” riktar sig till den som vill känna sig säker på att deras verksamhet lever upp till lagens krav. Mer allmänna kurser finns också, till exempel ”Att engagera i miljöarbetet”, för den som tycker att det är svårt att få gehör för miljöfrågor hos ledning och medarbetare.

För privata företag och offentliga verksamheter som vill jobba med socialt ansvarstagande finns kurserna ”CSR- ansvarstagande i praktiken” och ”Hållbarhetsredovisning-vägen dit”.

Observera att samtliga kurser även går att boka som interna utbildningar!

Läs mer om de öppna utbildningarna här.

TEM erbjuder också skräddarsydda utbildningar, anpassade efter just din organisation. Läs mer om dessa utbildningar här.

/Cecilia Holmgren

 

 

Sverige ett föregångsland inom hållbar sjukvård – intryck från CleanMed 2011

Ett rättesnöre inom läkaretiken är ”First do no harm”, något som får en vidare betydelse i perspektivet hållbar sjukvård. Att sjukvården ska göra människor friska och inte sjuka är en självklarhet som inte alltid fungerar i praktiken då denna sektor står för en betydande miljöpåverkan som i förlängningen går ut över människors hälsa.

Sjukvården en sektor med stor miljöpåverkan
Sjukvårdssektorn i Sverige står för 8 % av BNP medan motsvarande siffra i USA är svindlande 17 %. Jämfört med industrisektorn kanske detta inte är en sektor som primärt kopplas ihop med påverkan på miljö och hållbarhet i stort, men påverkan är betydande och problemen påminner om de som finns i samhället i övrigt. Dessutom finns här en mängd specifika problem som är unika för denna sektor. Med detta i åtanke kommer jag fylld av förväntningar på att få ta del av inspirerande lösningar och nya kreativa idéer till den största konferensen på området, CleanMed 2011 i Phoenix Arizona där ca 730 deltagare samlats. Som arrangör står organisationen Health Care Without Harm vars vision är att skapa en sjukvård som både bidrar till bättre hälsa och miljö.

På konferensen som har underrubriken ”Creating Healing Environments” märks tydligt hur omfattande hållbarhetsfrågorna i denna sektor är, samt att det är något man behöver jobba med på alla nivåer i verksamheten. Scoopet rymmer allt från hur viktigt gott ledarskap är för hållbarhetsarbetet i sjukvården till hur man utför operationer på ett hållbart sätt.

Strukturerat hållbarhetsarbete i Sverige jämfört med USA
Att arbetet inom hållbar sjukvård i USA håller en mycket mera ojämn kvalitet än i Sverige blir uppenbart under konferensens. Här finns allt från riktigt framstående exempel på högteknologiska lösningar till exempel där man valt att greppa en sådan liten del av sin påverkan att det i det stora hela blir försumbart, t.ex. gör man vid ett tillfälle en stor sak av att man återvinner materialet i en sprutnål.

Medan vi i Sverige ofta arbetar inom ramen för miljöledningssystem och därmed identifierar de viktigaste områdena att jobba med, verkar det som valet av angreppsområde sker mera slumpmässigt och godtyckligt i USA. Pratar med flera sjukhusdirektörer och andra initierade som blir djupt imponerade över att vi i Sverige använder oss av ett så systematiskt och strukturerat arbetssätt. De revisioner som vi regelmässigt utför av miljön- och arbetsmiljön här ser de som något extraordinärt.

GRI och LEED intressanta verktyg för hållbar sjukvård
Förutom ledningssystem så är hållbarhetsredovisning enligt GRI ett intressant verktyg att använda inom sjukvården. Lyssnar på ett föredrag av GRI:s USA- chef och inser att det här finns en hel del framtida utvecklingspotential. Hållbarhetsredovisning är fortfarande tämligen ovanligt inom sjukvården och i USA är det bara sjukvårdssystemet Kaiser Permanente som rapporterar enligt GRI. Något supplement för denna sektor verkar heller inte vara på gång eftersom man inte kan komma överens om vilka aktörer som i så fall skulle ingå i sektorn. Global Compact förefaller däremot vara något som man i större utsträckning jobbar med.

En icke försumbar del av sjukvårdens miljöpåverkan kan härledas till byggnader och till en viss del byggande. Därför är det intressant att lyssna på sessionen om LEED for Health Care som är en purfärsk variant av LEED. LEED är ju en amerikansk byggstandard som bland annat Skanska använder sig av även i Europa. Det har nu kommit ett tillägg för hälso- och sjukvård där hänsyn tas till de speciella förutsättningar som finns i sjukvården. Exempelvis blir kraven på låg energi- och vattenförbrukning något mildare än originalstandarden då förutsättningarna i sjukvården helt enkelt innebär att dessa resurser används i högre grad i en sjukvårdsbyggnad. Här handlar det även om hur viktigt ”the business case” är. Du måste kunna visa på ekonomiska vinster med att bygga hållbart för att kunna sälja in det till sjukhusledningen.

Flera skillnader mellan Sverige och USA
En slående skillnad mellan svensk och amerikansk sjukvård är att det i USA förekommer s.k. non profit sjukhus som inte betalar skatt. Istället måste de bidra till det lokala samhället med en insats som motsvarar skatten de annars skulle betalat. Detta öppnar därmed för en typ av socialt ansvarstagande som till stor del handlar om ”uncompensated care” men som även kan innebära rena miljöåtgärder kopplade till sjukhuset. Låter först väldigt positivt och kan nog vara det med tanke på de förutsättningar som finns i USA, men vid närmare eftertanke slås man av att detta (förhoppningsvis) inte behövs i Sverige.

En annan specifik skillnad mellan Sverige och USA är att man i USA är stolta över att man övergått från att bränna sjukvårdsavfallet i små ineffektiva förbränningsanläggningar nära sjukhusen med ohälsosamma utsläpp som följd, till att deponera dem. I Sverige har vi gått steget längre från deponering till förbränning i stora effektiva anläggningar med hög reningskapacitet, ett koncept som dock än så länge är svårsålt i USA.

Sverige ett föregångsland
Miljö- och hållbarhetsarbetet i svensk sjukvård lyfts ofta upp som ett bra exempel på sessionerna. Och som representant från Sverige kan man sträcka på sig och med gott samvete säga att även om vi i Sverige kanske inte är bäst inom något område så har vi lyckats anamma ett holistiskt synsätt och håller en unikt hög nivå generellt sätt. Detta gör att vi och andra identifierar oss som ett föregångsland.

Hamnar under en lunch vid samma bord som en ansvarig för byggandet av ett stort amerikanskt militärsjukhus i Tyskland. Intresset för de svenska hållbara lösningar inom sjukvården och svenska företag som tillhandahåller dessa är slående. Ett av de viktigaste budskapen att ta med sig hem är därför att och det finns många som vill lära sig av oss. Detta är något vi bör dra nytta av för att t.ex. gynna export av svensk miljöteknik. Här är green tech visits en viktig komponent för att visa upp vad vi kan.

Under de tre dagarna i Phoenix blir det tydligt att det mest betydelsefulla kanske inte är de många föreläsningarna och sessionerna på konferensen utan de formella och informella möten som den ger upphov till. Vid flera tillfällen när vi sitter i gigantiska Valley of the Sun Ballroom på Sheraton gapar borden reserverade för VIP-personer tomma. Det viktigaste händer någon annan stans. Kontakter knyts, idéer utbyts och embryon till samarbeten inleds, i många fall med målet att stärka hållbarhetsarbetet inom sjukvården. Konferensen blir på så sätt en jättelik nätverksträff för folk i branschen.

Med en mix av olika intryck är det nu dags att börja fundera på hur en konferens av detta snitt på bästa sätt översätts till svenska och europeiska förhållanden. Nästa år behöver man nämligen inte åka runt halva jordklotet för att lära sig mer om hållbar sjukvård och utbyta erfarenheter. Region Skåne står som värd för CleanMed Europe 2012 och TEM kommer att fungera som Executing agency. Evenemanget går av stapeln i Malmö/Köpenhamn 26-28 september 2012. Väl mött där!

Tidigare publicerad i CSR i Praktiken.

/Marie Pettersson

Sugen på att jobba på GRI – sekretariatet i Amsterdam?

Hej,

TEM är Organizational Stakeholder på  Global Reporting Initiativ vilket innebär att man är med och hjälper till i processen kring utveckling av hållbarhetsriktlinjerna, protokollen mm. Fick precis ett mail från GRI med info om att de söker en Webmaster/Communications Coordinator. Dessutom blev jag ombedd att sprida informationen. 

Är du intresserad så följ länken nedan:

GRI jobbannons  

/Iris Rehnström

Företag – ovetande om hur nära de är en hållbarhetsredovisning

Vi här på TEM har gjort erfarenheten att många företag inte är medvetna om hur nära de är en hållbarhetsredovisning på C-nivån i enlighet med GRI:s riktlinjer. De flesta företagen i Sverige har i dagsläget ett bra miljöarbete, ett bra system för uppföljning och rapporterar på ett eller annat sätt om sin miljöprestanda. Det företagen inte verkar vara medvetna om är att GRI:s C-nivå lätt kan nås med en gedigen miljörapportering och 2 till Key Performance Indicators besvarade inom kategorierna socialt och ekonomi. En förutsättning är däremot att företagen är villiga att vara transparenta avseende företags – och ägarstruktur, beslutsprocesser mm.

Saken är den att statliga företag redan i dagsläget är tvungna att rapportera enligt GRI:s riktlinjer. Det kommer antagligen inte att dröja länge innan även det privata näringslivet kommer att ”drabbas” av rapporteringskraven. Då gäller det att ha framförhållning och att inte bli bli tagen på sängen.

Å andra sidan konstaterar konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson i sin årliga genomgång av vilken investerarinformation Europas största förstag publicerar på sina webbsidor att  företagen har blivit bättre på att publicera CSR relaterad information på sina webbplatser.Enligt genomgången kommunicerar nu 95 procent av Europas 150 största börsnoterade bolag CSR i en egen sektion på sina webbplatser. Bäst i Europa är två bolag med Sverigekoppling – Trelleborg och AstraZeneca.

Men som sagt man behöver inte vara en stor jätte och börsnoterad för att lyckas med sin hållbarhetsredovisning och sin dialog med intressenterna. Hör gärna av dig till mig på  iris.rehnstrom@tem.lu.se om du vill veta mer.

Vill ni läsa mer om Halvarssons undersökning läs: Allt fler företag lyfter fram sina CSR-frågor på sina webbplatser (CSR i praktiken)

/Iris Rehnström

CSR i medvind

csrAllt fler företag börjar intressera sig för Corporate Social Responsibility (CSR). Till svenska översätts begreppet CSR oftast med socialt ansvarstagande. Arbetet med CSR går ut på att ta ett samhällsansvar inom framför allt områdena mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättprinciper och miljö. Företagen jobbar aktivt inom hållbarhetens alla tre dimensioner och redovisar för sitt engagemang i så kallade hållbarhetsredovisningar som följer riktlinjerna i GRI (Global Reporting Initiative). På FN-nivå finns den så kallade Global Compact med sina 9 principer som ger företag vägledning i arbetet med hållbar utveckling.

I sitt CSR – arbete definierar företag sig själva i relation till sin omvärld. Detta görs genom att formulera en mission och genom att skapa en för företaget unik värdegrund. Ett viktigt moment i arbetet med socialt ansvarstagande är dessutom identifieringen av intressenter. Utifrån värdegrunden jobbar företaget sedan proaktivt mot de identifierade intressenterna inom områdena ekonomi, miljö och det sociala.

Ett aktivt CSR – arbete hjälper till att bygga varumärket och förhindra badwill. I tider som dessa med pressade priser och en lågkonjunktur på gång är det extra viktigt att skilja sig från sina konkurrenter och på sådant sätt erövra marknadsandelar och skapa lönsamhet.

Med andra ord har företag all anledning att ta sitt samhällsansvar på allvar inte bara för att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer utan även för lönsamhetens och sin egen överlevnads skull.

Det som värmer är att det här inte är en nyhet för företag längre. Många företag har ett väl fungerande miljöarbete och börjar fila på sin image när det gäller det sociala. Allt ifrån krishjälp i form av gratis telekommunikation, biståndsprojekt i utvecklingsländer till uppförandekoder (Codes of Conduct) som förbättrar arbetsvillkoren och den sociala situationen för många människor i världen. Även finansmarknaden har reagerat och skapat olika former av hållbarhetsindex (ex. Dow Jones Sustainability Index) för att underlätta socialt ansvarsfulla investeringar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det verkar som om man har förstått vilken viktig roll företag spelar i arbetet med hållbar utveckling samtidigt som man handlar efter denna insikt.

Läs mer:

/Iris Rehnström