Etikettarkiv: grön

En grön vägg

Efter ett antal års framgångsrikt miljöarbete kan företag uppleva att de går in i en grön vägg där det inte längre händer något. Vad är en grön vägg och vad kan man göra åt det?

Ibland upplevs att miljöarbetet har gått i stå. Det talas om en “grön vägg” som reser sig i vägen. Den gröna väggen är en punkt där linje­organisationen vägrar gå med på ytterligare påhitt från miljöstaben.

Den gröna väggen är en fråga om kultur. Den anses uppkomma när de som arbetar med miljöfrågor inte kan förklara miljöarbetet i affärstermer. Miljöorganisationen och affärsorganisationen talar helt enkelt olika språk. Lösningen för att komma förbi den “gröna väggen” är att göra kulturen gemensam. Alla måste bli gröna. Men alla måste också bli affärsmässiga.

Införande av miljöledningssystem innebär mycket utbildning. Detta är ett kraftfullt verktyg för att ändra kulturen i “grön” riktning. Ett annat mycket viktigt sätt att påverka företagskulturen är mål: formuleringen av mål, fastställande av mål och uppföljningen av mål. Om dessa processer är gemensamma kan de väsentligt bidra till att skapa gemensamma språk och synsätt i organisationen.

Omvänt så om målprocesser är skilda kommer de att bidra till att dra isär kulturen och bygga den “gröna väggen” högre.

Känner du något företag som gått in i en grön vägg? Hör av dig!

/Thomas Parker