Etikettarkiv: hållbar produktutveckling

Intressant utbildning om hållbar produktutveckling

Ibland behöver man inte åka långt för att hitta spännande utbildningar. I Eslöv har det startats upp en yreksutbildning om miljöanpassad produktuteckling. Utbildningen passar perfekt om man redan arbetar med miljö, men vill komma vidare i sin roll och skaffa sig bredare kompetens. Man kan gå utbildningen parallellt med sitt jobb eftersom den läses på distans.

Utbildningen startar i början av september 2011, pågår under två terminer och  utbildningsmaterialet får man via webben. Under en del av tiden gör man även ett projektarbete kopplat till produkter, så att teorin översätts till praktisk verklighet. TEM har ett litet finger med i utbildningen eftersom vi tagit fram en del material till några av kursmomenten.

Några av de delområden som tas upp i utbildningen handlar om företagsetik,  uppförandekoder, globala miljöfrågor, standarder, miljöfrågor kopplat till produktutvecklingsnivå, livscykelperspektivet, intressentanalys, produkt- och företagsinformation samt kommunikation. Jag  tycker att utbildningen fyller en viktig funktion. Det finns redan många grundläggande utbildningar inom miljö här i Skåne, men inte lika många praktiska kurser för de som redan är ute i arbetslivet och vill ta ett steg vidare.

Missa inte sista ansökningsdagen till utbildningen: 15 maj!!
Allmänt om utbildningen
Kursinnehållet
Kort om projektarbete

Utbildningens blogg: Hållbar Produktutveckling

/Veronika Franzén

Kurs i hållbar produktutveckling

Produktutvecklare har en mycket viktigt roll för att vi ska kunna få en utveckling av samhället i en hållbar riktning. Mer och mer av vår miljöpåverkan sker genom de produkter vi dagligen konsumerar. Det finns alltid någon som bestämmer hur produkterna skall se ut, vad de ska innehålla och hur de ska produceras. Produktutvecklarna är här en viktig grupp med stor möjlighet att påverka produkternas miljöprestanda. Därför är det mycket viktigt att de har kunskap och förståelse för miljön och den påverkan som det moderna samhället har på miljön. Jag är därför glad att kunna meddela att personalen på TEM kommer att medverka som lärare i en kurs i Metodutvecklare för hållbar produktutveckling. Kursen är en yrkesutbildning som kommer att starta hösten 2010. Läs mer om kursens i informationsbladet och i informationsbrochyren.

Markus Paulsson