Etikettarkiv: hållbar sjukvård

Kom ihåg att boka in vårens miljö & CSR-kurser i Malmö

TEMs utbildningskatalog vt 2013

Nu är det dags att boka in vårens kurser hos TEM i Malmö om du vill utnyttja boka-tidigt-rabatterna. Boka din utbildning tidigt för rabatt:
– 8 veckor innan kursstart – 30% rabatt
– 4 veckor innan – 15% rabatt.

Läs mer  i TEMs nya och fullmatade utbildningskatalog för våren 2013.

Eftersom vi arbetar med det vi utbildar i så garanterar det verklighetsanpassade utbildningar som direkt går att omsätta i praktiskt arbete.

I vår har vi utbildningarna: 

 • Ny som miljöansvarig (2 dagar)
 • Att engagera i miljöarbetet (1 dag)
 • Miljöarbete i praktiken (1 dag)
 • Miljöledning och ISO 14001 (1 dag)
 • Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken (1 dag)
 • Kemikaliehantering i praktiken (1/2 dag)
 • Avfallshantering i praktiken (1/2 dag)
 • Miljörevision (3 dagar)
 • Corporate Social Responsibility – ansvarstagande i praktiken (2 dagar)
 • Ansvarstagande i leverantörskedjan (1 dag)
 • Hållbarhetsredovisning – vägen dit (1 dag)
 • Arbetsmiljö i praktiken (1 dag)
 • Arbetsmiljöledning med OHSAS (1 dag)

Kurser för hälso- och sjukvårdssektorn

 • Hållbar sjukvård (1 dag)
 • CSR med fokus på hälso- och sjukvården (1 dag)
 • Att revidera i sjukvården (2 dagar)

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill ha någon av kurserna som företagsintern utbildning.

/Daniel Eriksson

Hållbara inköp en framtidsfråga för sjukvården

Hållbara inköp är en viktig pusselbit för att uppnå en hållbarare sjukvård och det finns ett växande intresse för detta område. Ser man till sjukvårdssektorns storlek, ca 8% av BNP i Sverige och ca 18% i USA så har det också väldigt stor betydelse hur välfungerande detta område är i ett större hållbarhetsperspektiv. Därför är det intressant att ta del av en ny studie som genomförts på initiativ av företaget Johnson & Johnson och som visar på ökad global efterfrågan på hållbar hälso- och sjukvård, vilket i förlängningen leder till grönare och mer hållbara inköp. Studien som presenterades på CleanMed Europe-konferensen i Malmö i slutet av september, innehåller en rad glädjande resultat. Studien visar bland annat följande:

• Mer än hälften (54 procent) av alla sjukhus som ingick i studien säger att så kallade gröna attribut är mycket viktiga vid inköpbeslut.
• Mer än en tredjedel (35 procent) av alla sjukhus har bytt leverantörer till miljövänligare alternativ.
• 40 procent av sjukhusen räknar med att deras framtida anbudsunderlag innehåller förfrågningar kring gröna och hållbara produkter.

Studien baserar sig på ett frågeformulär riktat till olika typer av inköpsansvariga inom sjukvården i olika delar av världen. Formuläret besvarades av 145 personer i USA, 50 i vardera Tyskland och Italien, samt 62 i Brasilien.

Vägen är lång innan vi nått i mål vad gäller hållbara inköp i vården, men den här studien visar att man på många ställen i världen insett vikten av att ställa rätt krav och påbörjat en resa i rätt riktning.

The Growing Importance of More Sustainable Products in the Global Health Care Industry   Johnson & Johnson

/Marie Pettersson

Presentations and photos from CleanMed Europe 2012 in Malmö

The presentatations and photos from CleanMed Europe in Malmö a couple of weeks ago is now available for download.

The presentations from the parallel sessions are available via Dropbox. Several plenary presentations are also available. Some presentations will be added later, so keep an eye on the dropbox folder ig you are missing a presentation.  Find the presentations by clicking HERE>>.

Pictures from the conference are available here:
Wednesday>>   Thursday 1>>   Thursday 2>>   Friday>>.

/Daniel Eriksson

Trender inom hållbar sjukvård – CleanMed Europe 2012

Efter tre intensiva dagar med parallella sessioner, föreläsningar och minglande är CleanMed Europe 2012 nu över. Kvar finns idéer, lärdomar och nya kontakter. Vad tar jag då med mig från dessa späckade dagar på Slagthuset i Malmö? Ja, några trender var ganska tydliga.

Vi går från att titta på enbart miljöpåverkan till att jobba med hela hållbarhetsbegreppet inom hälso- och sjukvården. Det handlar inte längre om att bara mäta utsläpp av ämnen från sjukhuset eller att sortera avfallet rätt, även om det naturligtvis fortfarande är viktigt, utan att se på sjukvårdens hela påverkan och ta ansvar för den. Denna påverkan kan handla om allt från arbetsförhållanden på fabriker där textilier och andra produkter till vården tillverkas, till sjukvårdens energiförbrukning här hemma.

En faktor man bör vara medveten om är sjukvårdens enorma köpkraft och därmed makt att ställa krav på sina leverantörer. I Sverige har landstingen gått samman om en gemensam uppförandekod och uppföljningar av denna genomförs, även om det än så länge inte sker i tillräcklig omfattning. I USA har sjukvårdens stora inköpsorganisationer gått samman och enats om en gemensam kravlista. När samma krav kommer ifrån så många stora aktörer samtidigt blir naturligtvis påverkansmöjligheterna betydande. Kanske bör vi enas på en Europeisk nivå för att öka vårt inflytande. Här har vi en unik möjlighet att förbättra levnadsförhållandena i de länder där sjukvårdens leverantörer finns. En annan lärdom på detta område är att det inte bara handlar om att ställa absoluta krav och kasta ut leverantörer (även om det kan vara nödvändigt) utan att föra en dialog för att driva fram förbättringar i dessa länder.

”Det grönaste sjukhuset är det som inte finns” ansåg Sonia Roschnik, Operational Director of the NHS Sustainable Development Unit. Självklart måste vi ha sjukhus, men det finns ett stort problem idag med att vi överkompenserar en ohälsosam livsstil med sjukvård i överflöd. Vi övermedicinerar på många sätt från det vi föds till dess vi dör. Allt ifrån det ibland icke medicinskt påkallade kejsarsnitt i livets början till stark medicinering vid livets slut. I den mån det är möjligt handlar det om att erbjuda andra alternativ i första hand. Att ”skriva ut” motion istället för fetmamediciner, att få gravida att gå förlossningsförberedande kurser som gör dem mentalt förberedda på smärtan, samt att se till så att all onödig antibiotikaförskrivning undviks eftersom problemen med resistenta bakterier är ett växande hot mot vår hälsa nu och i framtiden.

Vi behöver jobba med sjukvård på ett mycket mer förebyggande sätt. Ju färre sjukhusbesök vi kan åstadkomma desto lägre blir ju vårdens påverkan. Här gäller det att minska livsstilssjukdomarna och reducera de riskfaktorer som finns i vår omgivning. Gary Cohen, grundare av Health Care Without Harm i USA hade ett konkret exempel på detta. Genom att göra hembesök hos människor, titta på vilka hushållskemikalier de använde, vilka biocider de hade i trädgården och om huset de bodde i hade något mögelproblem hade man lyckats få ned antalet fall av astma och allergi radikalt i ett område. Primärvården har också en betydelsefull roll. Kan sjukdomar lindras eller botas på denna nivå och patienterna slipper att läggas in på sjukhus kan mycket miljöbelastning undvikas. Ett annat sätt är att öka samarbetet mellan hälso- och sjukvården och olika organisationer i samhället t.ex. kring hälsofrämjande kampanjer rörande droger, sexuellt överförbara sjukdomar och fetma.

Detta var ett litet axplock av allt intressant som togs upp på CleanMed i Malmö. Nu tar arbetet att omvandla nya ideér i praktiken vid. Om knappt ett år är det dags för en ny brainstorming inom detta spännande område. Kanske ses vi på CleanMed Europe 2013, 17 – 19:e september i Oxford! www.cleanmedeurope.org

/Marie Pettersson

Tunga talare till CleanMed i Malmö

Listan på talare för CleanMed Europe 2012 har fyllts på med fler globalt erkända nyckelpersoner inom hållbar sjukvård. Med namn som  María P. Neira – WHO, Shu-Ti Chiou – Chair of Governance Board – International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) och vår egen miljöminister, Lena Ek känner man verkligen att det är en ära att denna konferens hålls i Malmö! Inte utan att man känner lite stolthet över att Sverige är ett föregångsland inom hållbar sjukvård.

Under våra ”parallel sessions” kommer över 60 organisationer från Europa och hela världen att dela med sig av idéer, visioner och best practices. Ta bara NHS, Storbritanniens organ för offentlig sjukvård och världens största i sitt slag med 1,7 miljoner anställda, globala företag som Johnson&Johnson och Schneider Electric samt forskare, sjukvårdsrepresentanter och NGO-representanter från så vitt skilda länder som Lettland, Nya Zeeland, Frankrike och USA. Vilken otrolig bredd och potential för utveckling som en sådan här konferens har!

Detta är kort och gott en enormt stor händelse för Malmö och Sverige. Du missar väl inte detta? Registreringen är öppen så det är bara att anmäla sig!

Läs mer om CleanMed och hållbar sjukvård>>

/Cecilia Holmgren

Seminarium om hållbar sjukvård i Malmö 29 maj

ImageOm du har ett intresse i sjukvårdens miljöpåverkan, CleanTech för sjukhus och vårdbyggnader eller vill bli uppdaterad om CleanMed Europe 2012, då får du inte missa att komma till seminariet, ”Framtidens miljöteknik för sjukvården” på SUS i Malmö tisdagen den 29 maj. Programmet arrangeras inom ramen för klustret Sustainable Healthcare och det finns gott om platser då vi är i Jubileumsaulan på SUS i Malmö.

Programmet ser ut som följer: 

09.00 Registrering och fika
09.30 Välkommen
Monika Ekström, regionråd, Region Skåne
09.45 Samarbete mellan sjukhus, universitet och näringsliv för ökad
tillväxt
Håkan Knutsson, VD, Sustainable Business Hub
10.00 Region Skånes miljöarbete och utmaningar i framtiden
Stig Persson, chef för Miljöledningsenheten, Region Skåne
10.30 Paus
10.45 Utmaningar för miljöarbetet på SUS
Skånes Universitetssjukhus
11.00 Framtida möjligheter med Sustainable Healthcare
Johannes Brundin, projektledare, Sustainable Business Hub
Daniel Eriksson, konsultchef, TEM
11.30 Företagspresentationer
12.00 Lunch och mingel
13.00 CleanMed 2012 – hela SjukhusEuropa i Malmö
Daniel Eriksson, konsultchef, TEM
13.15 Goda exempel – CLIRE
Anna Palminger, projektledare, CLIRE
Miljöteknik för rationell avfallshantering – sjukhus och
näringsliv i samverkan
Sten Velander, miljöchef, Centralsjukhuset Kristianstad
14.00 Företagspresentationer 3 x 10
14.30 Paneldiskussion
– Framtidens miljötekniklösningar – behov av samverkan
Håkan Knutsson, Monika Ekström, Stig Persson och en
företagsrepresentant
15.00-15.30 Fika och mingel

Anmälan och frågor
Seminariet är kostnadsfritt. No-show utan
avanmälan faktureras med 495 kr + moms.
Anmäl dig senast 22 maj, här.
För frågor om seminariet, kontakta:
Johannes Brundin:
e-post: johannes.brundin@sbhub.se 
tfn: 0766-34 73 46.

Läs mer: http://www.sbhub.se/files/pdf/sust_health_120529.pdf

För dig som rör dig lite mer internationellt har vi även ett event på Svenska ambassaden i London den 14 juni där vi ska presentera svensk miljöteknik för bla representanter från NHS: http://www.sbhub.se/files/pdf/sust_health_120614.pdf

/Daniel Eriksson

CleanMed 2012 i Denver – nya perspektiv på hållbar sjukvård

I början av maj gick CleanMed, världens största konferens om hållbar sjukvård, av stapeln i Denver i Colorado. Den övergripande frågan var hur sjukvården ska göra fler människor friska samtidigt som påverkan på miljön ska minska eftersom detta i sig kan bidra till en sämre folkhälsa.

Konferensen tog upp ett brett spektrum av ämnen, allt från vikten av ett gott ledarskap för hållbarhetsfrågor till hållbara inköp, kemikaliehantering, energieffektiva byggnader och mycket, mycket mer.
Något jag inte var medveten om tidigare var att personalresurserna för hållbarhetsarbetet är ytterst blygsamma i många sjukvårdsorganisationer i USA. I stället görs en stor del av miljöinsatserna på frivillig basis av engagerade medarbetare. Detta ger också en förklaring till den ur svenskt perspektiv smått töntiga ceremonin med prisutdelning där medarbetare från ett stort antal sjukhus fick pris för sina insatser. I praktiken kunde mer eller mindre alla som anmält sig få ett pris, bara man gjort något. Denna ”dagismentalitet” kan då förklaras med att detta är ett sätt att lyfta fram även små insatser då dessa görs frivilligt och att det är betydelsefullt att främja fortsatt engagemang från dessa medarbetare genom att uppmärksamma dem med ett pris.

En speciellt minnesvärd presentation handlade om hur man genomfört en livscykelanalys på förlossning där man jämfört en normal förlossning med ett kejsarsnitt.

Anja Leetz, HCWH, Marie Pettersson och Daniel Eriksson, TEM

Det är kanske inte så förvånande att ett kejsarsnitt är mer miljöbelastande eftersom man då använder mycket mer engångsmaterial, men det var intressant att se hur olika typer av miljöbelastning fördelade sig beroende på de material man använde sig av etc.

Ett antal intressanta och kloka uttalanden gjordes också under konferensen och nedan kommer några av dessa:

”Commitment is when you put sustainability in the budget.”

”What you tolerate, you support” Jeffrey Thompson, CEO Gunderson Lutheran Health System

“Sustainable business near tipping point, 70% of companies has it as a standard board issue”. Al Ianuzzi, Johnson & Johnson

”Without exception every environmental issue is related to a product or a service” said at Greening the supply chain session

Förutom en intressant konferens hade vi även lite tid över för sightseeing.

Rocky Mountain National Park, Bear Lake

Vi satsade på Rocky Mountain National Park och kunde njuta av naturscenerier i världsklass samt en snabb glimt av hotellet där Stephen King inspirerades att skriva boken ”The shining”.

Nu ser vi alla fram emot den Europeiska varianten av CleanMed. Den 26:e till 28:e september äger CleanMed Europe rum i Malmö. Ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsfrågorna i sjukvården är i fokus och vi förväntar oss deltagare från hela världen. Förutom Europa kommer medverkande från Vietnam, Nya Zeeland, Taiwan, USA etc. Vi ses i Malmö!

www.cleanmedeurope.org

/Marie Pettersson

Mycket på gång inom hållbar sjukvård i världen

Hållbar sjukvård är ett område som växer allt eftersom medvetenheten om sjukvårdens inverkan på miljön blir större. Få sektorer förbrukar så mycket resurser i form av elektricitet, kemikalier och mat som sjukvårdssektorn. Och eftersom kunskapen om miljöns inverkan på en mängd sjukdomar ökar så ökar även trycket på sjukvården att minska sin påverkan för att på så sätt leva upp till sin mission att göra människor friska, inte sjuka genom negativ inverkan på miljön.

I USA har ledande sjukvårdsorganisationer motsvarande 500 sjukhus gått med i Healthier Hospitals Initiative (HHI) ett nätverk som skaptas av Practice Greenhealth, Health Care Without Harm (HCWH) och Center for Health Design. De sjukhus som gått med i HHI har förbundit sig att under tre år förbättra hälsan hos patienterna och personalen genom att använda sig av den stegvisa HHI-guiden. Verksamheterna ska så långt som möjligt leva upp till nedanstående punkter för att minska sin miljöpåverkan:

 • Verka för ett engagerat ledarskap vad gäller hållbarhetsfrågor
 • Servera mat som är bra ur hälso- och miljöperspektiv
 • Minska energiförbrukning
 • Minska mängden avfall och öka återvinningen
 • Använda säkra kemikalier
 • Göra ”gröna” inköp

De kommande tre åren kommer HHI att samla information från de deltagande sjukhusen för att visa på vilken inverkan de olika åtgärderna haft på verksamheten, kostnader samt patienter och personals hälsa m.m.

Nyligen lanserades också Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHHN) som är ett liknande nätverk fast på global nivå.  I likhet med HHI är målet med GGHHN att minska sjukvårdssektorns ekologiska fotavtryck och förbättra folkhälsan. Meningen är att sjukvårdsorganisationer ska samarbeta kring miljö- och hållbarhetsfrågor över gränserna för att öka genomslaget. De deltagande organisationerna kommer även att sätta mål på allt från hur de bygger till, vilka produkter de använder till hur de hanterar sitt avfall.

Och så får vi inte glömma de två stora konferenserna inom hållbar sjukvård som äger rum i år, CleanMed i Denver nu i april/maj samt CleanMed Europe i Malmö 26:e till 28:e september. Det är här man ska medverka om man vill få en överblick över de smartaste lösningarna och grönaste idéerna på området.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Paneldebatt från NHS Sustainability Day i februari 2012

Jag och Johannes Brundin från Sustainable Business Hub deltog på NHS Sustainablility Day som föreläsare och deltog i panelen via projektet www.sustainablehealthcare.se den 14 februari i år. NHS är en av världens största arbetsgivare med 1,4 miljoner anställda i sjukvården i UK. På konferensen i London deltog nästan 400 miljöchefer eller motsvarande från hela UK. I maj/juni 2012 kommer en uppföljande workshop i London med svenska medlemmar i Sustainable Healthcare och NHS genomföras som ett led i miljöteknikexportsatsningar mot sjukvården i bla UK. Responsen från konferensdeltagarna var överväldigande och här finns ett område där Sveriges miljösatsningar kan ge mycket positiva återverkningar utanför Svergies gränser. Det blev också klart att konferensen www.cleanmedeurope.org som genomförs i Malmö i september kommer att genomföras i London 2013. Så Malmö/Region Skåne hamnar verkligen i gott sällskap.

Här finns ett klipp från paneldebatten efteråt. På grund av tekniska orsaker kan vi inte lägga upp själva presentationen jag och Johannes höll.

Förutom London nu i februari och maj/juni finns ett flertal andra konferenser under 2012 där vi på TEM själva eller i samarbete med andra kommer att föreläsa och/eller delta bla i  Taiwan, USA och Belgien. Intresset för svensk hållbar sjukvård är med andra ord mycket stort.

/Daniel Eriksson

CleanMed Europe 2012 – tala – delta – sponsra – ställ ut

Den 26-28 september 2012 arrangeras världens ledande konferens om sjukvård och miljö/samhällsansvar, eller hållbar sjukvård om du så vill, i Malmö. 500-600 personer från främst Europa, men även resten av världen, beräknas delta. Självklart är detta ett utmärkt tillfälle för alla med intresse eller kunder i sjukvården. Ett så kallat Call for presentation är utskickat där talare sökes inom olika ämnesområden, från energi och design till läkemedel i miljön och kemikaliefrågor i sjukvården. Deadline är 10 februari och man skickar in sitt förslag på ämne till respektive ansvarig för varje session.

Det är även ett utmärkt tillfälle att synas som företag eller annan organisation för en europeisk publik. Ett flertal globala, men även regionala, företag är redan klara som utställare och sponsorer. Missa inte chansen att möte dina intressenter & kunder på hemmaplan.

Mer information finns i länkarna nedan:

/Daniel Eriksson

Mer energieffektiva sjukhus i framtiden

Det händer mycket inom området hållbar sjukvård. Förra fredagen var jag på ett spännande seminarie på Sahlgrenska i Göteborg om Energieffektiva sjukhus med både företagsfolk och folk från Västra Götalandsregionen. En mängd intressanta frågor togs upp.

Västra Götalandsregionen har som mål att halvera energianvändningen i sina egna lokaler från 1995 års nivå till 2030. Och visst är det möjligt att halvera energiförbrukningen även i sjukvårdslokalerna. Det kommer dock att bli dyrt att spara i det befintliga beståndet. I en ny byggnad är fastighetselen betydligt lägre än i en gammal. Samtidigt ligger vi bra till energiprestandamässigt internationellt sätt.

Det har redan skett en minskning av elförbrukningen på 25% jämfört med 1997. Men då har man tagit de lågt hängande frukterna först och den svåra biten återstår. Relativt sätt har fastighetselen minskat medan verksamhetselen har ökat. Detta beror på att antalet elprylar hela tiden ökar och många av dessa har stand-by-funktioner.

För att minska verksamhetselen krävs en rad åtgärder. Exempelvis kan man minska antalet apparater som står på stand-by. Det är också viktigt med beteendeförändringar. Dessutom behöver man mäta och visa elförbrukningen för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. Att ställa krav på låg energiförbrukning vid upphandling är en betydelsefull del i det hela.

Vid upphandling är det viktigt att man får med sig rätt kompetens. När energikrävande utrustning i framtiden ska upphandlas kommer därför Västfastigheter att medverka. Miljöstyrningsrådet håller på att ta fram riktlinjer för elkrav vid upphandling. EU-lagstiftningen reglerar också till viss del detta område.

Under en workshop fick delatagarna fundera över hur man ska minska energiförbrukningen ytterligare och detta var de förslag man kom fram till:

•    För att komma till rätta med energiförbrukningen krävs både bra styr- och reglersystem samt beteendeförändringar.
•    Det är viktigt att ställa krav på energiförbrukning samt LCC på medicinteknisk utrustning.
•    Det bör finnas ett personligt ansvar i alla led för att ställa krav på energieffektivitet och själv bete sig på rätt sätt.
•    För att underlätta ändring av felaktiga beteenden bör man mäta och följa upp så det finns en återkoppling. Incitament är viktigt!
•    Det är bra med pilot- och demoprojekt. Man skulle t.ex. kunna jobba mer med drift och teknik.
•    Överskottsvärme bör tas om hand. Detta kan uppnås genom teknikutveckling och/eller upphandling.

De övergripande reflektionerna av dagen var följande:

•    Innovativ upphandling är ett spännande område att jobba vidare med.
•    Alla måste vara med om vi ska spara energi.
•    Engagemanget för frågorna har blivit större liksom viljan att samverka.
•    Vi är duktiga i Sverige och har gott rykte. Detta bör vi kommersialisera och sälja våra lösningar utomlands. Vården och företag borde göra gemensam sak. Genom att öka exporten får vi fler skattekronor till vården.
•    Viktigt att komma in tidigt i inköpsprocessen för att säkra kompetens i upphandlingen. För att veta vilka krav man ska ställa behöver man ha kontakt med leverantörer så man vet vad som finns på marknaden. Samverkan och dialog är betydelsefullt.

Läs mer om hållbar sjukvård:Projektplats Sustainable Healthcare Care

/Marie Pettersson

Utvecklingen av hållbar sjukvård i USA

Mycket har hänt inom hållbar sjukvård de senaste decennierna. Läste just en artikel i Healthcare Design om utvecklingen vad gäller miljö- och hållbarhetsarbetet inom sjukvården i USA. Här är ett axplock av händelser som påverkat arbetet där:

1987 – Negativ publicitet i medierna och oro hos allmänheten efter att sjukhusavfall spolats upp på stränder på östkusten.

1992—Läkare för Social Hållbarhet utökar sitt uppdrag till att även inkludera miljöns inverkan, t.ex. klimatförändringars och giftiga föroreningars inverkan på hälsan.

1993—The American Hospital Association’s (AHA) publicerar: “Waste Reduction Strategies for Health Care Facilities”.

1994 — Amerikanska Naturvårdsverket slår i en undersökning fast att förbränning av PVC vid sjukhus leder till utsläpp av giftiga dioxiner.

1996—Health Care Without Harm (HCWH), en organisation som verkar för minskad miljöpåverkan I sjukvården, bildas.

2001—Den första CleanMed konferensen om hållbar sjukvård hålls i USA.

2002— Green Guide for Health Care etableras.

2003—Första sjukhuset i USA blir LEED certifierat.

2006—U.S. National Toxicology Program Expert Panel slår fast att ftalater och DEHP har en negative inverkan på fosterutveckling och fertilitet.

2008—Hospitals for a Healthy Environment övergår till medlemsorganisationen Practice Greenhealth

2010—HCWH lanserar “Healthier Hospital Initiative”.

2011—HCWH lanserar Global Green and Healthy Hospitals Agenda, ett omfattande ramverk för att miljöanpassa sjukvården over hela världen.

2011—HCWH är tillsammans med stora sjukvårdsorganisationer från hela världen med som organisatör till det första “Global Climate & Health Summit” i samband med FN:s klimatförhandlingar i Durban.

Den fullständiga listan finns här.

/Marie Pettersson