Etikettarkiv: hållbarhetsrapport

Veckans begrepp: stakeholder engagement/intressentengagemang

Begreppet stakeholder engement, eller intressentengagemang, är en viktig del av CSR-konceptet. Att engagera sina intressenter är till exempel ett krav om man hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

I processen stakeholder engagement involverar företaget de aktörer som kan tänkas påverkas av företagets beslut eller kan vara betydelsefulla för implementeringen av dessa beslut. Det kan handla om allt från investerare, banker och försäkringsbolag till medarbetare, kunder, NGO:s och grannar. Genom en dialog med intressenterna undersöker man vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem. Till skillnad från traditionell kommunikation har stakeholder engagement som syfte att ge intressenterna en chans komma med egna infallsvinklar inför företagets beslut, inte att få dem att ta till sig ett färdigt kommunikationsbudskap eller att godkänna ett redan fattat beslut. De deltagande parterna måste ges möjlighet att påverka besluten och vara beredda att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra de beslut som nås genom stakeholder engagement.

Organisationen The Environmental Council har tagit fram tio principer som ska kunna användas för att skapa ett lyckat stakeholder engagement. Bland dessa återfinns inkluderade, transparens, oberoende och tillgänglighet. En fördel med stakeholder engagement är att företaget som använder sig av en sådan process kopplar ihop sin affärsverksamhet med samhällets behov och förväntningar och på så sätt skapar man en långsiktigt hållbar verksamhet, värde för ägarna/aktieägarna och får ökad trovärdighet.

/Elin Dalaryd

Tips inför hållbarhetsredovisningen

Allt fler företag väljer att redovisa sina hållbarhetsdata i en årlig hållbarhetsrapport. Det är ju toppen eftersom det finns ett stort intresse bland kunder och allmänhet för de här frågorna och också eftersom företaget har allt att vinna på att lägga korten på bordet och tala om hur det går med det interna hållbarhetsarbetet. 

Men ibland när jag läser dessa glansiga rapporter, fyllda med bilder av svenska sommarlandskap och beskrivande texter om visioner och mål får jag en känsla av att något saknas…

En person som läst många hållbarhetsrapporter är Sasja Beslik som är chef för ansvarsfulla placeringar på Banco Fonder. I en intervju i DN idag berättar han att det händer att han blir besviken på hållbarhetsredovisningar och tycker att de ibland innehåller mer ord än handling. Han kommer med en hel del handfasta tips till företagen:

…identifiera personer i organisationen som är intresserade av att jobba med CSR. Personer som har en entreprenörsanda och ser CSR som en möjlighet till affärsutveckling.

…titta på hur andra har gjort och lär av det. Klassiska fältbesök ger mer än femton konferenser.

…identifiera rätt frågor från början, koppla dem till sin affär och visa resultat…

…om man verkligen vill skapa en förändring är det bättre att bara fokusera på några frågor, det kan räcka med två.

Nu ser jag fram emot vårens hållbarhetsredovisningar och hoppas på mer resultat och mindre visioner!

Se etik som en möjlighet för affärerna DN 15/1 2009

/Veronika Franzén