Etikettarkiv: hållbarhetsredovisning

Några hållbarhetstrender 2013

Ett nytt år har tagit sin början och inom alla branscher har förståsigpåare börjat sia om hur utvecklingen inom just deras område ska se ut 2013. Så även inom hållbarhetsområdet såklart. Några av dessa trender som man tror blir viktiga detta året är utan inbördes ordning:

Konsumentmakt
Under 2012 har konsumenternas inflytande på stora företag flera gånger visat sig. Sociala medier gör att nyheter sprids snabbt och att opinionsbildning i konsumentfrågor kan bedrivas på ett effektivt sätt. Ett exempel är hur 15-åriga Sarah Kavanagh snabbt kunde samla in 200.000 underskrifter för att ta bort en potentiellt skadlig ingrediens ur drycken Gatorade tillverkad av Pepsi Co. Ett annat exempel är hur Apple först valde att sluta registrera sina produkter enligt EPEAT, (the Electrical Products Environmental Assessment) för att efter stora påtryckningar återgå till att EPEAT-deklarera sina produkter. Detta efter att t.ex. offentligt anställda i San Fransisco bannlyst Apples produkter. Konsumenterna kommer troligen att öka sitt inflytande under 2013 och vi kommer att få se fler konsumentdrivna lösningar som exempel inlämnandet av begagnade kläder s.k. ”swhopping” hos M&S och H&M.

Klimatkatastrofer på agendan
2012 blev ett år då klimateffekterna konkret visade sig på flera håll i världen. Vissa delar av USA drabbades av extrem torka och superstormen Sandy slog bl.a. till mot New York och östkusten under hösten. I november kom också Världsbankens rapport som visar att vi är på väg mot en 4-gradig temperaturökning. Rena skäcklitteraturen för de som förstår… 2013 kommer förstås att innebära flera klimatrelaterade naturkatastrofer och det är kanske det som behövs för att skrämma världens ledare till handling. Eller?

Ökad förståelse för naturens värde
Alltifrån länder till enskilda verksamheter inser mer och mer att naturens resurser inte kan behandlas som en outsinlig källa. Ekosystemtjänster är en förutsättning för vårt liv på jorden och måste behandlas varsamt med kretsloppstänkande för att vi ska kunna fortsätta att njuta av självklarheter som rent vatten och luft, pollinering, diverse grödor m.m. Under 2012 började fler och fler verksamheter försöka värdera sin påverkan på ekosystemtjänster och minska denna. Puma uppmärksammades t.ex. för sin redovisning av sin påverkan på ekosystemtjänster. Och under 2013 kommer än fler att börja jobba med frågorna. De verktyg som finns idag som tex. ESR (Ecosystem services review) m.m kommer att utvecklas. Området är ännu i sin linda och det kommer att dröja ännu några år innan ekosystemtjänster är ett självklart begrepp för flertalet verksamheter.

De planetära gränsvärdena är ett annat mått på människans övertrasserande av jordens resurser. Att sprida kunskapen om dessa och vad det innebär när vi överskider dem blir en utmaning 2013.

Ansvarsfulla investeringar /Social responsible investing (SRI)
Att ta miljömässigt och socialt ansvar vid investeringar blir mer och mer en självklarhet för företag allteftersom trycket från omvärlden ökar. Kraven på öppenhet blir efter hand större och få organisationer vill hamna i skamvrån pga. någon ljusskygg verksamhet. Begreppet SRI kan inkludera allt ifrån att ha en ”etisk”sammansättningen i en aktieportfölj till mera aktiva ställningstaganden som impact investing eller community investing där man försöker påskynda en hållbar utveckling. Dessa benämningar kommer att användas i högre grad under 2013.

Hållbar innovation
Att utveckla så hållbara produkter och lösningar som möjligt är en växande trend. Genom hållbara lösningar kan företagen göra både direkta ekonomiska vinster genom t.ex. minskad materialanvändning, men även stärka sitt varumärke. Förra året använde sig företag som Unilever, Heineken och Sony onlineplattformer för att involvera så många intressenter som möjligt i utvecklingen av sina produkter. Detta kunde handla om allt från hållbara förpackningar till att försöka ändra kundernas beteende i en mer hållbar riktning. Sainsbury’s är ett exempel på ett företag som använde sig av ”crowdsourcing” för att utveckla sina hållbara affärer. Genom att vända sig till en större grupp med intressenter kunde man välja ut de mest väsentliga områdena att satsa på.

Goda exempel
Runt om i världen finns goda exempel, best practice, inom olika områden. Ingen är bäst på allt, men genom att plocka ihop hållbara lösningar från olika områden så kan vi nå riktigt långt genom att bygga hållbara system. En del i detta är att verksamheter går ut och berättar om de utmaningar som finns och hur de tacklar dem. Förra året redovisade t.ex. Nestlés styrelseordförande de problem och möjligheter företaget ställs inför på hållbarhetsområdet i bloggformat.

Det finns också initiativ för att samla så många goda exempel som möjligt på ett ställe. Exempel på detta är Sustainia som är en allians av internationella organisationer som jobbar för en hållbar tillväxt. Sustainia har samlat 100 av de mest hållbara lösningarna inom olika sektorer i ett ”concept paper”. Under 2013 bli det än mer viktigt att hitta och sprida så många bra ideér som möjligt.

Ökad hållbarhetsredovisning
Fler och fler företag och andra verksamheter väljer att redovisa hur de jobbar med hållbarhetsfrågor idag. Redovisning enligt GRI:s riktlinjer ökar i världen och är ofta integrerad med den ekonomiska redovisningen. Öppenheten kring verksamheters hållbarhetsarbete kommer att öka under 2013 och i större utsträckning vara en förutsättning för att få aktieägarnas, kundernas och medarbetarnas förtroende. Att försöka med greenwashing genom att komma med icke underbyggda påståenden blir allt svårare eftersom redovisningarna ofta nagelfars och ifrågasätts av olika intressentgrupper.

Detta var några av hållbarhetstrenderna 2013. Kom gärna med förslag på annat som kommer att ligga högt på agendan detta år!

Läs mer:
Activism & Impact: Stay Tuned to These Issues in 2013   CSRwire
What can 2012’s biggest sustainability stories tell us about 2013?   The Guardian
Will 2013 bring a new, sustainable world?   The Guardian

/Marie Pettersson

Kom ihåg att boka in vårens miljö & CSR-kurser i Malmö

TEMs utbildningskatalog vt 2013

Nu är det dags att boka in vårens kurser hos TEM i Malmö om du vill utnyttja boka-tidigt-rabatterna. Boka din utbildning tidigt för rabatt:
– 8 veckor innan kursstart – 30% rabatt
– 4 veckor innan – 15% rabatt.

Läs mer  i TEMs nya och fullmatade utbildningskatalog för våren 2013.

Eftersom vi arbetar med det vi utbildar i så garanterar det verklighetsanpassade utbildningar som direkt går att omsätta i praktiskt arbete.

I vår har vi utbildningarna: 

 • Ny som miljöansvarig (2 dagar)
 • Att engagera i miljöarbetet (1 dag)
 • Miljöarbete i praktiken (1 dag)
 • Miljöledning och ISO 14001 (1 dag)
 • Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken (1 dag)
 • Kemikaliehantering i praktiken (1/2 dag)
 • Avfallshantering i praktiken (1/2 dag)
 • Miljörevision (3 dagar)
 • Corporate Social Responsibility – ansvarstagande i praktiken (2 dagar)
 • Ansvarstagande i leverantörskedjan (1 dag)
 • Hållbarhetsredovisning – vägen dit (1 dag)
 • Arbetsmiljö i praktiken (1 dag)
 • Arbetsmiljöledning med OHSAS (1 dag)

Kurser för hälso- och sjukvårdssektorn

 • Hållbar sjukvård (1 dag)
 • CSR med fokus på hälso- och sjukvården (1 dag)
 • Att revidera i sjukvården (2 dagar)

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill ha någon av kurserna som företagsintern utbildning.

/Daniel Eriksson

Indien lagstiftar om hållbarhetsredovisning – tappar Sverige mark?

Den indiska finansinspektionen Securities and Exchange Board of India tvingar de 100 största indiska företag att, inom ramen för årsredovisningen,  rapportera om sin hållbarhetsprestanda i en så kallad Business Responsibility Report. Redan sedan år 2001   har indiska myndigheter systematiskt uppmuntrat företag att rapportera om hållbarhetsprestanda.

Frågan är om Sverige fortfarande är en föregångare  när det gäller CSR? Än så länge har man  i Sverige bara lyckats med att lagstifta om hållbarhetsredovisning när det gäller statliga bolag. Det finns bara en myndighet nämligen Polismyndigheten i Stockholm som hittills har hållbarhetsredovisat enligt GRI:s riktlinjer. Branschorganisationen för finansiella revisorer, som inom ramen för Finforum  varje år prisar bästa hållbarhetsredovisning inom bl. a. kategorin offentlig sektor, kunde inte dela ut något pris inom denna kategori i år. Detta  av den enkla anledningen att det inte finns några redovisande organisationer att dela ut pris till! Förra året fick Stockholms Polismyndighet ett hedersomnämnande för prestandan att överhuvudtaget ha släppt någon redovisning .  Ganska förvånande och mycket tråkigt att den offentliga sektorn i Sverige inte känner sig manad att redovisa.
Överlag verkar Sverige tappa mark utifrån ett internationellt perspektiv. En färsk studie, som omfattar de 100 största bolagen  i 34 länder, visar att Sverige utifrån ett internationellt perspektiv har fallit tillbaka från plats 7  till plats 13 när det gäller hållbarhetsredovisning.  Numera ligger Sverige  strax före Nigeria och  Ungarn . Ändå redovisar enligt studien  72% av Sverige största bolag enligt GRI.

Frågan som ställer sig är om antalet släppta hållbarhetsredovisningar ett bra mått för att mäta organisationers hållbarhetsprestanda? En ska är klar, utan kommunikation  ingen transparens och  därmed ingen möjlighet att bedöma och jämföra olika organisationers hållbarhetsprestanda. En bra och  lätttillgänglig redovisning underlättar för intressenter att fatta informerade beslut.

Det behöver kanske inte vara en  formell redovisning i alla lägen framför allt inte när det gäller små företag. Däremot omfattas även små företag av det ökande kravet på transparens. Förresten för ett tag sedan registrerades den första hållbarhetsredovisningen (på C-nivå) upprättad i bloggformat  på GRI:s hemsida.

/Iris Rehnström

Bättre information om redovisande företag

Tips: Global Reporting Initiative har nu idagarna lanserat en ny internetbaserad databas som syftar på att ge en bättre överblick på hur företagen hållbarhetsrapporterar. På hemsidan finns det bland annat än sökmotor som tillåter användaren att leta upp information om vilka hållbarhetsindikatorer som företagen från en viss bransch valt att redovisa.

 

 

http://database.globalreporting.org/

/Hanna Savola

Bättre utbildningslokaler på nya kontoret i Malmö

Vi har nu suttit i våra nya lokaler på Stortorget 17 i Malmö i precis en vecka och vi har så smått kommit på plats. Våra nya lokaler innebär, förutom det fantastiska läget, en bättre arbetsmiljö för våra anställda och betydligt bättre lokaler för våra utbildningar. Lokalerna som vi har flyttat till har tidigare bland annat varit konferenslokaler hos vår närmaste granna Hotell Rica. Det innebär att ventilation etc. är anpassat för att ett stort antal personer ska kunna vistas i lokalerna. Så passa på att boka in en utbildning i höst i våra nya lokaler. Några av de kommande utbildningarna är:


5 oktober  Kurs hos Handelskammaren: CSR – Introduktionskurs
6 oktober Miljö i praktiken
13 oktober Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken
18-19 oktober, 8 november Miljörevision
10 november Hållbarhetsredovisning – vägen dit
24 november Att engagera i miljöarbetet
6-7 december CSR- ansvarstagande i praktiken

/Daniel Eriksson

Global Reporting Initiative (GRI) redovisar eget hållbarhetsarbete

Global Reporting Initiative Inititive har precis kommit ut med sin senaste hållbarhetsredovisning. Redovisningen finns att ladda ner från organisationens hemsida och har en rubrik som förklarar var organisationen bedömer ha sin största påverkan: ”Paper, Planes and People”.

Om man ska rapportera enligt GRIs riktlinjer kan det vara en bra början att läsa genom GRIs egen hållbarhetsrapport!

/Hanna Savola

TEM:s kommande utbildningar

Planeringen av utbildningar inför hösten 2011 och våren 2012 är lagd. Alla kurser genomförs i mindre grupper och med många praktiska moment. Allt för att deltagaren ska få så goda kunskaper som möjligt inom det område han/hon ska jobba med. Fullständig information om kurser och anmälan finns här.

TEM erbjuder flera utbildningar inom miljöområdet, det finns något för alla. Miljörevisionskursen syftar till att utbilda interna miljörevisorer. Utbildningen ”Vad lagen kräver – Miljölagstiftning i praktiken” riktar sig till den som vill känna sig säker på att deras verksamhet lever upp till lagens krav. Mer allmänna kurser finns också, till exempel ”Att engagera i miljöarbetet”, för den som tycker att det är svårt att få gehör för miljöfrågor hos ledning och medarbetare.

För privata företag och offentliga verksamheter som vill jobba med socialt ansvarstagande finns kurserna ”CSR- ansvarstagande i praktiken” och ”Hållbarhetsredovisning-vägen dit”.

Observera att samtliga kurser även går att boka som interna utbildningar!

Läs mer om de öppna utbildningarna här.

TEM erbjuder också skräddarsydda utbildningar, anpassade efter just din organisation. Läs mer om dessa utbildningar här.

/Cecilia Holmgren

 

 

Missa inte vårens utbildningar på TEM!

utbildningsblad_vt_11

Missa inte våra populära utbildningar i miljö och CSR. Bland utbildningarna återfinns de flesta av våra gamla populära ämnen, så som Hållbarhetsredovisning, 14 001 och Miljörevision, men även en del nya kurser, som strategisk resurshantering. Kurserna riktar sig till dig som är yrkesverksam inom respektive område och kurserna ges i Lund. Alla utbildningar går också att boka som företagsinterna utbildningar eller som föreläsningar/workshops över hela Sverige.

Här är alla utbildningsdatum våren 2011:

 • 2-3 feb: CSR – ansvarstagande i praktiken
 • 8 feb: Grundläggande miljökunskap
 • 2 mars: Grundläggande miljöledning/ISO 14001
 • 3 mars: Hållbarhetsredovisning – vägen dit
 • 15, 16 och 31 mars: Miljörevision
 • 22 mars: Miljöanpassning av transporter
 • 6-7 april: CSR – ansvarstagande i praktiken¨
 • 12 april: Belysningsrevolutionen
 • 13 april: En bättre arbetsmiljö
 • 14 april: Att engagera i miljöarbetet
 • 5 maj: Strategisk resurshantering
 • 11 maj: Sjukvårdens miljöpåverkan

Du kan läsa mer om utbildningarna i vårt utbildningsblad >>>

Vi på TEM har genom åren utbildat 10-tusentals personer inom de flesta branscher och har mycket goda referenser från såväl privat näringsliv som offentlig sektor. Vi genomför ett stort antal utbildningar och föreläsningar varje år inom ett brett spekrum av ämnen. Vi utbildar allt från styrelser i börsbolag till operativ personal och stora utbildningsinsatser inom offentlig sektor. På vår meritlista har vi några av Sveriges starkaste varumärken, både privata och offentliga.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Reklampaus: Datum satta för höstens öppna utbildningar på TEM

Nu är schemat klart för höstens öppna utbildningar hos TEM! Bland utbildningarna återfinns de flesta av våra gamla populära ämnen, så som grundläggande miljöutbildning och miljörevision, men även en del nya kurser.

 • 7 sept: Grundläggande miljökunskap
 • 14 sept : Miljlöledning och ISO 14 001 Grund
 • 5 okt: Belysningsrevolutionen
 • 13-14 samt 28 okt: Miljörevision
 • 20 okt: En bättre arbetsmiljö
 • 26-27 okt: Corporate Social Responsibility – ansvarstagande i praktiken
 • 10 nov:  Hållbarhetsredovnisning – vägen dit
 • 24 nov:  Att engagera i miljöarbetet
 • 2 dec: Sjukvårdens miljöpåverkan
 • 7 dec: Miljöanpassning av transporter

Mer information:

/Daniel Eriksson

Företag – ovetande om hur nära de är en hållbarhetsredovisning

Vi här på TEM har gjort erfarenheten att många företag inte är medvetna om hur nära de är en hållbarhetsredovisning på C-nivån i enlighet med GRI:s riktlinjer. De flesta företagen i Sverige har i dagsläget ett bra miljöarbete, ett bra system för uppföljning och rapporterar på ett eller annat sätt om sin miljöprestanda. Det företagen inte verkar vara medvetna om är att GRI:s C-nivå lätt kan nås med en gedigen miljörapportering och 2 till Key Performance Indicators besvarade inom kategorierna socialt och ekonomi. En förutsättning är däremot att företagen är villiga att vara transparenta avseende företags – och ägarstruktur, beslutsprocesser mm.

Saken är den att statliga företag redan i dagsläget är tvungna att rapportera enligt GRI:s riktlinjer. Det kommer antagligen inte att dröja länge innan även det privata näringslivet kommer att ”drabbas” av rapporteringskraven. Då gäller det att ha framförhållning och att inte bli bli tagen på sängen.

Å andra sidan konstaterar konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson i sin årliga genomgång av vilken investerarinformation Europas största förstag publicerar på sina webbsidor att  företagen har blivit bättre på att publicera CSR relaterad information på sina webbplatser.Enligt genomgången kommunicerar nu 95 procent av Europas 150 största börsnoterade bolag CSR i en egen sektion på sina webbplatser. Bäst i Europa är två bolag med Sverigekoppling – Trelleborg och AstraZeneca.

Men som sagt man behöver inte vara en stor jätte och börsnoterad för att lyckas med sin hållbarhetsredovisning och sin dialog med intressenterna. Hör gärna av dig till mig på  iris.rehnstrom@tem.lu.se om du vill veta mer.

Vill ni läsa mer om Halvarssons undersökning läs: Allt fler företag lyfter fram sina CSR-frågor på sina webbplatser (CSR i praktiken)

/Iris Rehnström

Barnarbete hos leverantör

Det blir ofta diskussioner om att multinationella företag inte tar sitt ansvar för det som verksamheten kan leda till, så som barnarbete, utsläpp av farliga kemikalier, påverkan på klimatet m.m. Granskar man företag hittar man ofta en del att anmärka på. Det finns gott om organisationer, media, föreningar och privatpersonersom bevakar detta. Det leder förhoppningsvis till att företag lyfter frågor som rör hållbart företagande.

Just nu kommer många bolag ut med sina hållbarhetsrapporter. Det blir företagens möjlighet att själva kommentera hur det gått under året som passerat. Här kan företagen välja hur de vill framhålla sitt arbete med frågor som rör miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De kan välja att redovisa allt eller inget, framgång och misslyckanden, påverkan från hela livscykeln eller påverkan bara från den egna fabriken.

Passa på att läs några av hållbarhetsredovisningarna! Gallra mellan fakta och ord!

Ibland hittar man något att ta fasta på. Man ser att något faktiskt hänt som att H&M stängt av en leverantör pga barnarbete.

H&M:s hållbarhetsredovisning 2008

H&M avslöjade barnarbete hos leverantör/DN 27/5 2009 – Endast i papperstidningen än så länge!

/Veronika Franzén

Årets första nyhetsbrev från TEM

nyhetsbrev 1 2009TEM:s första nyhetsbrev 2009 är ute!

I årets första rykande färska nummer kan du bland annat läsa om klimatneutrala verksamheter, TEM:s nya samarbete med kommunikationsbyrån Suscito, vårt frukostmöte om hållbarhetsredovisning den 27 februari, utbildningar, nätverksträffar och mycket annat.

Trevlig läsning!

Läs mer i nyhetsbrevet >>

Bilagan om frukostmöte på TEM om
hållbarhetsredovisning >>

/Daniel Eriksson