Etikettarkiv: hållbart skogsbruk

Skogens ekonomi

Det är många som oroar sig för skogsbrukets och skogens utveckling.

Thomas Tidholm använder ett kraftfullt målade språk då han i Naturmorgon lördag 20 december beskriver det svenska skogsbruket som en ”drängstuga”. … ”Skogsbrukets marker ligger där som om det vore lördag morgon och en hord fyllon dragit fram under natten.” … ”Nya supermaskiner slafsar sig fram. Hjulen mäter två meter i diameter, mönsterdjupet är femton centimeter plus kedjorna, spåren blir minst en halvmeter djupa och fulla med dy, man förbrukar arton liter diesel milen när man kör sönder de gamla fäbodstigar som enligt lag är skyddade.”
21:20 minuter in i del 2 av P1 Naturmorgon lördag 20 december 2008 06:14

Skogsägare i Småland berättar att det efter stormen Gudrun har blivit så mycket vilt i skogen att de nu tar topparna på granplantorna också. Sydsvenskan skrev igår om att Skånes klimat knäcker barrskogen och idag om att Skadesvampar hotar Skånes lövträd. Efter stormen Gudrun 2005 har det varit stora problem med angrepp av Granbarkborre  och det är det fortfarande.
Skogsbrukets experter fortsätter dock att göra ekonomiska kalkyler på samma sätt som tidigare, t.ex. Produktionsjämförelser björk – gran för rena bestånd. Liksom tidigare räknar de ut att björkens produktion är väsentligt lägre än granens.
Vid presentationen av den ovan nämnda Produktionsjämförelsen ställde Tor Nyberg  (Viskogen) en fråga om varför man bara räknar på rena bestånd. Han förklarade att björkarna i de svenska skogarna till väldigt stor del finns i blandade bestånd och frågade varför man inte räknar på skogen så som den ser ut, i de verkliga svenska skogarna. Tor fick inget svar.
Det är viktigt att ta hänsyn till riskerna med klimatförändringen, stormar, insekter och svampar. Vi borde ordna ett bättre samspel mellan produktions- och naturintressena. Det är många som är intresserade av de fina skogarnas stora välfärdsekonomiska värden. Naturen är inte enkel och inte statisk. Skogsbruket borde vara försiktiga med att styra efter standardiserade teoretiska ekonomiska kalkyler. En minnesregel: mångfald är bättre än enfald.
Ett av mina älsklingscitat om betydelsen av att tänka till och testa den verkliga relevansen, innan man tar ställning:
”I would not give a fig for the simplicity this side of complexity, But I would give my life for the simplicity on the other side of complexity.” – Oliver Wendell Holmes
Citatet används t.ex. i presentationer av datorprogram, det finns i böcker om systemtänkande kring samarbete och det beskrivs på ett bra sätt  med religiös inriktning.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Hållbart skogsbruk

Det finns två sidor av det hållbarhetsinriktade intresset för skogsbruk;Två sidor av skogsbruk för hållbar utveckling

1. Den mest kända sidan är naturskyddsintresset för att skydda biologisk mångfald och hotade arter. Detta intresse har växt fram som en motpol till skogsskövling och illegal avverkning.

2. Den andra sidan är att skogen binder koldioxid och ger förnyelsebar resursproduktion. Det är viktigt att plantera träd och att sköta skogen så att den växer bra. Möjligheten att tjäna pengar på att sälja trä är ett viktigt motiv för att sköta skogen på ett sådant sätt att den växer bra och binder mycket koldioxid.

Det är viktigt att ordna ett bra samspel mellan naturskydds- och produktionsintressena.

Läs mer:

/Reine Karlsson

Intresset för att använda svenskt lövträ är bra för vår miljö

Marknaden gör att det produceras mer av sådant vi använder och intresserar oss för. Det som inte väcker intresse är det knappast någon som satsar på att producera. I skogen är det röjsågen som styr vilka träd som får stå kvar och växa sig stora.
Lövträd är vackra och bra för den biologiska mångfalden. Markägare lägger mest energi på att plantera och sköta om sådant som är uppskattat. De barrbaserade industriföretagen uppmanar markägare att plantera gran. Det finns många virkessäljare som ofta talar om att den finska björken är bra och att den nordamerikanska eken är bra. De globala marknaderna överför detta till en uppbyggnad av intresse för att sköta om finska björkar och nordamerikanska ekar. Finns det någon som jobbar på att sprida information om att de svenska lövträden är bra?

Andra talar om att deras produkter är bra.
Vi måste tala om att den svenska produktionen är bra.

Läs mer:

/Reine