Etikettarkiv: hållbart

Företags värde ökar med miljöengagemang

Företags värde ökar med miljöengagemang menar en MISTRA-finansierad forskargrupp, enligt bla Miljö & Utveckling.

Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets finansiella fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Sustainable Investments. /Miljö & Utveckling

Välbehövlig forskning. Om man kan visa att socialt ansvar och miljöarbete ökar företags värde kommer aktieanalytiker och investerare per automatik att bli miljökämpar och rättviseivrare, det finns ju pengar att tjäna. Så vi hälsar aktieanalytikerna, investerarna och börsmäklarna välkomna till vår sida i kampen om planetens överlevnad!

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Hållbart skogsbruk

Det finns två sidor av det hållbarhetsinriktade intresset för skogsbruk;Två sidor av skogsbruk för hållbar utveckling

1. Den mest kända sidan är naturskyddsintresset för att skydda biologisk mångfald och hotade arter. Detta intresse har växt fram som en motpol till skogsskövling och illegal avverkning.

2. Den andra sidan är att skogen binder koldioxid och ger förnyelsebar resursproduktion. Det är viktigt att plantera träd och att sköta skogen så att den växer bra. Möjligheten att tjäna pengar på att sälja trä är ett viktigt motiv för att sköta skogen på ett sådant sätt att den växer bra och binder mycket koldioxid.

Det är viktigt att ordna ett bra samspel mellan naturskydds- och produktionsintressena.

Läs mer:

/Reine Karlsson