Etikettarkiv: Havs- och vattenmyndigheten

Ekosystemtjänster på regeringsnivå

Nu ger regeringen Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Kul att man äntligen även på denna nivå insett att detta är något väl värt att satsa på. Sammanställningen ska vara klar till oktober och innebär att man får ett bättre kunskapsunderlag än vad man har idag.

Steg ett blir att synliggöra ekosystemtjänsterna och deras värde för samhället. Det fortsatta arbetet kommer sedan att fokusera på hur beroende vi är av dessa tjänster för vår välfärd och vad som händer om de upphör att fungera.

När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre, miljöminister Lena Ek.

Ekosystemtjänsternas värde ska sammanställas och synliggöras   Pressmeddelande Miljödepartementet

/Marie Pettersson