Etikettarkiv: health care without harm

Mycket på gång inom hållbar sjukvård i världen

Hållbar sjukvård är ett område som växer allt eftersom medvetenheten om sjukvårdens inverkan på miljön blir större. Få sektorer förbrukar så mycket resurser i form av elektricitet, kemikalier och mat som sjukvårdssektorn. Och eftersom kunskapen om miljöns inverkan på en mängd sjukdomar ökar så ökar även trycket på sjukvården att minska sin påverkan för att på så sätt leva upp till sin mission att göra människor friska, inte sjuka genom negativ inverkan på miljön.

I USA har ledande sjukvårdsorganisationer motsvarande 500 sjukhus gått med i Healthier Hospitals Initiative (HHI) ett nätverk som skaptas av Practice Greenhealth, Health Care Without Harm (HCWH) och Center for Health Design. De sjukhus som gått med i HHI har förbundit sig att under tre år förbättra hälsan hos patienterna och personalen genom att använda sig av den stegvisa HHI-guiden. Verksamheterna ska så långt som möjligt leva upp till nedanstående punkter för att minska sin miljöpåverkan:

 • Verka för ett engagerat ledarskap vad gäller hållbarhetsfrågor
 • Servera mat som är bra ur hälso- och miljöperspektiv
 • Minska energiförbrukning
 • Minska mängden avfall och öka återvinningen
 • Använda säkra kemikalier
 • Göra ”gröna” inköp

De kommande tre åren kommer HHI att samla information från de deltagande sjukhusen för att visa på vilken inverkan de olika åtgärderna haft på verksamheten, kostnader samt patienter och personals hälsa m.m.

Nyligen lanserades också Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHHN) som är ett liknande nätverk fast på global nivå.  I likhet med HHI är målet med GGHHN att minska sjukvårdssektorns ekologiska fotavtryck och förbättra folkhälsan. Meningen är att sjukvårdsorganisationer ska samarbeta kring miljö- och hållbarhetsfrågor över gränserna för att öka genomslaget. De deltagande organisationerna kommer även att sätta mål på allt från hur de bygger till, vilka produkter de använder till hur de hanterar sitt avfall.

Och så får vi inte glömma de två stora konferenserna inom hållbar sjukvård som äger rum i år, CleanMed i Denver nu i april/maj samt CleanMed Europe i Malmö 26:e till 28:e september. Det är här man ska medverka om man vill få en överblick över de smartaste lösningarna och grönaste idéerna på området.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Download the preliminary program for CleanMed Europe 2012

The preliminary program for CleanMed Europe 2012 is now available for download. CleanMed Europe 2012 is the leading conference focusing on sustainable health care in Europe. The conference will be held in Malmö/Sweden September 26-28th 2012. Health Care Without Harm is the main organiser, Region Skåne the local host and we at TEM are the executing agency. Sustainable Business Hub in Malmö will organise green tech visits during the conference week. We are planning for 500-600 participants from all over the world.

Some of the issues that the conference is going to cover are:

 • Pharmaceuticals in the Environment
 • Leadership and management in health care
 • Sustainable reporting and responsibility in health care.
 • Supply chain management in health care
 • Training, motivating and engaging in health care.
 • Sustainable health care buildings
 • Energy efficency in health care
 • The sustainable hospital of the future
 • Chemical management in health care
 • Waste management in health care

Read more:

/Daniel Eriksson

Några reflektioner från CleanMed 2011 i Phoenix

Det har blivit lite dåligt med blogginlägg senaste tiden, inte för att det inte finns saker att skriva om, utan helt enkelt tidsbrist. Jag har dock twittrat desto mer och finns på @DanielatTEM om du har intresse av att följa mig.

Jag tänkte passa på att sammanfatta mina intryck från konferensen CleanMed 2011 som gick av stapeln förra veckan i Phoenix Arizona. 730 personer deltog och ett 50-tal företag och organisationer ställde ut. CleanMed arrangeras av HCWH (Health Care without Harm), där jag sitter i styrelsen för Europadelen, och systerorganisationen Practice Greenhealth. Konferensen var mycket välorganiserad och ämnena täckte ett stort område från miljömedicin till praktisk avfallshantering i sjukvården. Några saker stack dock ut.

LEED for Health Care lanserades under konferensen. LEED är en amerikansk byggstandard som bland annat Skanska använder sig av även i Europa. LEED har nu fått ett tillägg för hälso och sjukvård där hänsyn tas till sjukvårdens speciella förutsättningar. Exempelvis blir kraven på låg energi- och vattenförbrukning något mildare än originalstandarden då förutsättningarna i sjukvården helt enkelt innebär att dessa resurser används i högre grad i en sjukvårdsbyggnad. Min kollega Carl har skrivit en sammanfattning med länkar till dokumentation.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI för sjukvården är fortfarande ganska ovanligt. Internationell verkar Global Compact dock ha spritt sig ganska väl. Kaiser Permanente är enda sjukvårdssystemet i USA som rapporterar enligt GRI, även ett sjukvårdssystem i Cleveland är på gång. Enligt GRI kommer det inte finnas ett supplement fär hälso- och sjukvården inom överskådlig tid då sektor helt enkelt är för svår att definera.

Dessutom ställde ett företag ut en sopsorteringssimulator. Du satte helt enkelt på dig en hjälm där ett soprum i 3D uppenbarade sig och via röreslekänsliga handskar kunde man sopsortera virtuellt! Sopsorteringsimulatorn korrigerade dig om du sorterade fel. När kommer simulatorn till Playstation 3 måntro?

Självklart finns det mycket annat att skriva om, men inlägget skulle bli alldeles för långt. 26-28 september 2012 kommer finns det dock möjlighet att själv sitta på första parkett på betydligt närmare håll då CleanMed arrangeras i Malmö/Köpenhamn.

Sen hamnade jag och min kollega i en snöstorm i Sedona, själv var jag iklädd kortbyxor, men det är en helt annan historia!

/Daniel Eriksson

Några länkar:

Enorma besparingar med högre klimatmål

Nästan två tredjedelar av kostnaderna för att minska klimatutsläppen i EU kan betalas tillbaka som minskade sjukvårdskostnader. Närmare bestämt 30.5 miljarder euro per år kan besparas om EU höjer målet från nuvarande 20% till 30% i minskade utsläpp till 2020. Dessa besparingar läggs dessutom ovanpå de 52 miljarder euro i sjukvårdsbesparingar som det nuvarande klimatmålet beräknas medföra.

Detta resultat visar en färsk rapport från Health Care Without Harm Europe och Health and Environment Alliance, som förväntas kunna påverka EUs klimatpolitik inför FNs klimatförhandlingar i Cancun i december.

Endast minskade CO2-utsläpp kommer inte minska sjukvårdens kostnader på kort sikt, eftersom gasen stannar i atmosfären under flera tusen år och vi måste därmed leva med bland annat ökande dödsfall från allt kraftigare värmeböljor på grund av våra historiska utsläpp. Däremot finns en ytterligare logik bakom de besparingarna som beräknas i den nya rapporten. Förklaringen är att minskade klimatutsläpp samtidigt minskar andra hälsoskadliga föroreningar i luften vi andas (som även de har viss klimatpåverkan), vilka medför bland annat hjärt- och lungsjukdomar. Dessa minskade hälsoproblem märks så fort utsläppen minskar just för att gaserna och partiklarna är kortlivade i atmosfären.

TEM är medlem i Health Care Without Harm och Daniel Eriksson sitter även med i dess styrelse.

Länkar:

Press release

Hela rapporten

Artiklar skrivna i internationell media: New York Times Green blog, Le Monde i Frankrike, Terra i Brazilien och Wirtualna i Polen.

//Carl Höjman

Intressanta USA-rapporter kring exponering av kemikalier

Via nätverket Health Care Without Harm som TEM är medlemmar i får man ofta intressanta tips på rapporter, projekt och annat med koppling till sjukvård & miljö. Idag kom en intressant rapport från USA där man analyserat halterna av 212 olika kemiska substanser i blod och urin från 2 400 personer. Resultaten speglar naturligtvis USA, men det brukar väl inte vara så stor skillnad mot hur det ser ut hos oss.

The Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals is the most comprehensive assessment to date of the exposure of the U.S. population to chemicals in our environment. CDC has measured 212 chemicals in people’s blood or urine—75 of which have never before been measured in the U.S. population. The new chemicals include acrylamide, arsenic, environmental phenols, including bisphenol A and triclosan, and perchlorate. The blood and urine samples were collected from participants in CDC’s National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), which is an ongoing survey that samples the U.S. population every two years. Each two year sample consists of about 2,400 persons. The Fourth Reportincludes findings from national samples for 1999–2000, 2001–2002, and 2003–2004. The data are analyzed separately by age, sex and race/ethnicity groups./ CDC

Det finns även intressant läsning på BodyBurden, även om den studien har ett par år på nacken, där de analyserat halter av olika kemikalier hos nyfödda:

Läs mer:

 • BodyBurden – pollution in newborns
 • National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals/Daniel Eriksson