Etikettarkiv: indien

Läkemedel i miljön ett stort problem

Läkemedel i miljön är ett växande problem. Vi äter generellt sätt mer och mer läkemedel per person och befolkningen på jorden växer stadigt. Mycket av de aktiva substanser vi får i oss går rakt igenom kroppen och ut i avloppet. Tyvärr fungerar inte reningen i reningsverken speciellt bra för många av dessa ämnen varför de kommer ut och sprids i miljön. Det är känt att detta t.ex. påverkar fiskar som blir feminiserade av östrogen i p-piller och många andra typer av påverkan på vattenlevande organismer har även kunnat påvisas.

Men det är inte bara när vi konsumerar läkemedel som utsläpp sker. Det kommer nu fler och fler rapporter som visar på missförhållanden i låglöneländer där mycket läkemedel tillverkas. Vi har t.ex. nyligen hört om stora utsläpp av antibiotika i anslutning till tillverkning i Hyderabad i Indien. Utsläpp av just antibiotika är extra allvarligt eftersom det leder till resistenta bakterier och därmed verkningslösa läkemedel.

Fler röster hörs nu för att vi måste ställa krav på läkemedelsindustrin dels på rening från fabriker, men också på att man redan vid framtagningen av ett nya läkemedel tar med miljöpåverkan i beaktande och försöker ta fram en produkt med så låg påverkan som möjligt. Sedan handlar det även om förskrivning av läkemedel, att om det finns valmöjlighet välja det bästa för miljön. Riktlinjer för detta finns idag (ex. Sunda listan) och är under utveckling. P-plåster och P-ringar är t.ex. helt miljövidriga eftersom huvuddelen av den aktiva substansen finns kvar efter användande.

Sist men inte minst bör vi konsumenter tänka oss för när vi ska göra oss av med läkemedel som vi inte längre använder. Lämna alltid tillbaka till apoteket och ingen annan stans!

Läs mer:

Besk medicin DN
Svenska läkemedelsproducenter bidrar till miljöförstöring Sveriges radio
Svenska läkemedel förgiftar Indiska vatten SvD
Var läkemedel produceras är hemligt Sveriges Radio
Nya miljökrav på läkemedelsköp Miljö och utveckling
Läkemedel i miljön ett växande problem – TEM-funderingar
Kunskapsbank kring hållbar sjukvård – Sustainable Health Care Projektplats

/Marie Pettersson

Ställ miljökrav på tillverkning av läkemedel i utvecklingsländer

Vi har tidigare skrivit om läkemedel i miljön här på bloggen. Nu är det ju så att de läkemedel vi konsumerar i Sverige inte bara bidrar till föroreningar här utan mycket av miljöpåverkan sker redan vid tillverkningen i länder som t.ex. Indien och Kina. Det har nu kommit en ny rapport från läkemedelsverket som uppmanar regeringen att ställa nya miljökrav genom EU.

I länder som just Indien och Kina dit mycket av tillverkningen av ekonomiska skäl har flyttats är reningen av processvattnet undermålig. Det mesta av läkemedelsresterna är kvar efter rening. Dessa utsläpp förstör inte bara miljön utan ökar också risken för att antibiotikaresistens ska utvecklas och spridas över världen. Så nu gäller det alltså för oss här i Sverige att ställa hårdare krav på leverantörskedjan vad gäller läkemedel.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Lagom fattig mest klimatvänlig?

india1Januari, årets fattigaste månad, är till ända. Många har sparat in den här månaden eftersom mer pengar än tänkt gick åt i december. Själv har jag kikat längst in i frysen och hittat matlådor som jag glömt fanns och jag har bara gjort en resa över sundet, förutom cykelturerna i Lund. Miljövänligt visar det sig!

När man tittar tillbaka på nyhetsrapporteringen från årets första månad har det bjudits på en del artiklar som berör ämnena miljö och fattigdom. En studie som Karen Bradley, KTH, gjort visar att det inte alltid är de som botaniserar i den ekologiska grönsakshyllan som är mest klimatvänliga. Nej, den gruppen medvetna konsumenter bor större, kör mer bil, flyger mer och konsumerar mer och är därför inte alls så klimatvänliga som de tror. Den ensamstående mamman i förorten däremot, låginkomsttagare som inte lägger pengar på flygsemestrar och shopping, visar sig gå runt i mindre skostorlek när det gäller klimatavtryck.

Det är inte lätt att göra en jämförande studie när inte alla har samma valmöjligheter. Vem skulle inte tacka nej till en resa till Maldiverna? Frågan är hur man kan höja den allmänna medvetenheten så att man inte behöver ha ont om pengar för att leva klimatsmart.

Men för att vara klimatvänlig ska man inte bli alltför fattig! En annan artikel i DN tar upp problemet med eldning med ved och kodynga i Indien. Detta leder inte bara till luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar, utan bidrar till klimatförändringen. Stoftmolnen som bildas ligger som brunt moln över Indien. Kolpartiklarna har en värmande effekt, som kan vara nästan lika stark som utsläpp av koldioxid, skriver Karin Bojs i artikeln.

Men vem väljer att elda med koblaja i bostaden om man kan få el från lokala vindkraftverk? Fattigdom och klimatproblematik är båda globala frågor där det är lätt att komma med pekpinnar, men desto svårare att hitta lösningar. Vi som har råd måste bistå med kunskap och teknik.

/Veronika Franzén