Etikettarkiv: investera

Företags värde ökar med miljöengagemang

Företags värde ökar med miljöengagemang menar en MISTRA-finansierad forskargrupp, enligt bla Miljö & Utveckling.

Hypotesen är att företagets miljö- och sociala prestanda, som kan ses som en indikator på företagsledningens kompetens, kan fånga upp immateriella värden utöver bolagets finansiella fundament och påverka marknadsvärdet, säger professor Lars G Hassel, programchef på Sustainable Investments. /Miljö & Utveckling

Välbehövlig forskning. Om man kan visa att socialt ansvar och miljöarbete ökar företags värde kommer aktieanalytiker och investerare per automatik att bli miljökämpar och rättviseivrare, det finns ju pengar att tjäna. Så vi hälsar aktieanalytikerna, investerarna och börsmäklarna välkomna till vår sida i kampen om planetens överlevnad!

Läs mer:

/Daniel Eriksson