Etikettarkiv: Investeringar

Ny FN-rapport visar att ekonomi och hållbarhet går hand i hand

I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP slår man fast att den ”gröna kapplöpningen” i världen är ett faktum. I ”Green Economy Report” drar man slutsatsen att om alla länder investerade två procent av sin BNP inom tio utvalda sektorer som tillverkningsindustri, energi, transport och byggsektorn, så skulle den globala ekonomin gynnas och klimathotet elimineras.

Det gäller att investeringar görs i sektorer där de leder till grön tillväxt och gröna jobb och att allt ekonomiskt stöd till icke hållbara verksamheter som t.ex. utvinning av fossil energi tas bort. Det handlar om att använda resurser mer effektivt, och genom att värna om naturresurser och ekosystemtjänster förebygger man även fattigdom i utvecklingsländer.

Dessa tankar påminner mycket om de strategier som EU tagit fram för framtida hållbar resurshantering som vi tidigare skrivit om här på bloggen. Det gäller nu ”bara” att komma från ord till handling.

Den gröna ekonomin i världen växer hela tiden, men för att ge den en nödvändig hjälp på traven kommer det att krävas att världens ledare är beredda att investera och tänka i nya banor.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Nytt stöd till biogas (?)

Den förste oktober lanserade regeringen ett nytt stöd för produktion, distribution och användande av biogas. På en presskonferens berättade Maud Olofsson att regeringen satsar 150 miljoner kronor för att stödja biogasprojekt som idag inte är riktigt konkurrenskraftigt. I en intervju med Sveriges radio menar Maud Olofsson att det ska ses som ett stimulansstöd för att få fram kommersiell teknik.

Det här tyckte jag lät bra eftersom biogas har många miljö- och klimatfördelar jämfört de flesta andra energikällor, men markanden är ny och många tvekar om de vågar investera mycket pengar och samtidigt vara osäker hur lönsamheten blir. Därför behövs det stöd initialt för att få igång marknaden. Det nya stödet skulle också innebära ett kompletterande stöd till tidigare stöd för biogas-investeringar.

Efter regeringens presskonferens letade jag efter mer detaljerad information om vad stödet innebär men den informationen lyste med sin frånvaro. Nu, två veckor efter lanseringen av stödet, finns det fortfarande ingen information att tillgå, varken på regeringens hemsida eller på Energimyndighetens. Ändå ska det börja gälla från 1 november 2009. Jag hoppas det inte bara är tomma tunnor som skramlar utan att det finns lite substans i detta som visar sig snart.

Markus Paulsson

What a wonderful world!

Har lyssnat en hel del på P1 sedan i går kväll. Vid ett antal tillfällen har man nämnt ”what a wonderful world”, i anknytning till Obama.

What a wonderful world har blivit mitt favorituttryck. Det aktualiserar något som det Svenska arbetet för miljö och hållbar utveckling borde ta tag i, återupprätta.
Naturen och vår nuvarande livsmöjlighet innehåller så mycket som är underbart. Den grundläggande anledningen till att vi bör göra rejäla satsaningar på att skapa en mer hållbar utveckling är att vi vill upprätthålla och utveckla en värld som är ”underbar” att leva i.

Obama framhåller att USA har en underbar konstitution … I Sverige har vi en underbar Natur, som är en källa till mycket positivt livsmod och en bas för viktig resursproduktion. Det är många svenskar som har gjort stora insatser för att upprätthålla och vidareutveckla den underbara värld vi lever i, inte enbart i Sverige. Vi har ett fantastiskt stort och viktigt kapital att förvalta. Förvaltningens basprincip måste vara att vi ständigt förnyar de system vi har. Den enda sanna tryggheten ligger i ständig förändring.

En anledning till att vi bör göra rejäla satsningar på en mer hållbar utveckling är att naturen och de sociala systemen är så värdefulla. Den andra anledningen är att naturen och de sociala systemen inte kommer att förbli värdefulla för oss människor om vi inte fortsätter att investera i framtidsinriktad förnyelse. Det grundläggande motivet till att vi bör satsa på miljön är inte att naturen är förstörd och att de sociala systemen har havererat. Men det har förekommit mycket kortsiktighet, girighet och bekvämlighet. Det ser ut som om miljön försämras och det finns risk att människornas fortlevnadsmöjligheter förstörs.

Det grundläggande motivet för att satsa på miljö och hållbar utveckling är att vi lever i en underbar värld, som ständigt har vidareutvecklats, positivt och negativt, som ett resultat av vad människor gör och inte gör. Det är inte lätt att upprätthålla en så komplex och fantastisk värld, men det är väldigt viktigt och det är möjligt.

Obama Yes we can

Obama betonar att vi, alla vi människor tillsammans, kan åstadkomma storverk.  

Yes we can!

 

 

Obama goes green

Det finns mångsidiga möjligheter med att satsa på att utveckla förnyelsebar energiproduktion.   

 Obama goes green

 

 

Mer information:

/Reine Karlsson

Skulder kan bero på framtidstro

Gårdagens debattartikel i DN föreslår att regeringen måste satsa på skuldsanering.
 
Kommentarerna tar upp att man måste ta ansvar för sina skulder, att många skulder beror på överdriven eller obetänkt konsumtion. Visst, överskuldsättning är på ett sätt självförvållad, men vi bör ända undvika att fördöma. Skulder är också en naturlig konsekvens av att man investerar i att försöka förbättra den nuvarande situationen och förmågan.

Det är bra om skolans utbildning inkluderar en del privatekonomi, men grundperspektivet bör då lägga stor vikt vid betydelsen av att både individer och företag investerar för framtiden.

Överskuldsättning kan till en del bero på att någon går länge i skolan för att hon vill lära sig mycket och bidra till att åstadkomma en bättre framtid. Skulder kan vara en konsekvens av att ett företag eller en innovatör tidigt börjar försöka ta nytta av en ny teknik och att det sedan visar sig att den aktuella tekniken inte fungerar eller är säljbar. Skulder kan vara en konsekvens av att jag tror på framtiden och satsar pengar på resor för att informera mig om nya möjligheter, bygga nya kontakter eller helt enkelt för att bygga en sådan mental kraft att jag sedan skall orka göra något viktigt på ett bra sätt. Skulder kan vara en konsekvens av något jag gör något för att rehabilitera mig eller flytta på ett sådant sätt att jag sedan inte skall ligga samhället till last. Skulder kan ha en delförklaring i att någon lägger mycket tid på att ta hand om sina gamla föräldrar. Vill vi att människor skall ta den personliga risken att dra på sig sådana skulder?

Vill samhället att människor skall ta risken att inverstera för förnyelse?

Läs mer:

/Reine Karlsson