Etikettarkiv: ISO 14006

Nya standarder i ISO 14000-serien fördjupar miljöarbetet

Familjen med ISO 14000 standarder som är till för att styra miljöpåverkan i företag och organisationer växer ständigt. Det blir viktigare och viktigare för verksamheter att jobba på ett strukturerat sätt med miljöfrågor på olika nivåer och inom olika områden i verksamheten, och då kan standarder i många fall vara ett bra stöd för att göra det på ett rationellt sätt. Nedan följer några nykomlingar.

ISO 14045 Ekoeffektivitetsbedömning av produktsystem
Alla produkter påverkar miljön, men hur stor är miljöskadan och hur väger man det mot nyttan som produkten eller tjänsten bidrar till? Ekoeffektivitet är ett sätt att samtidigt mäta både miljöpåverkan och vinst. Den nya ISO-standarden reder ut definitioner och metoder. En förutsättning är dock att det finns en livscykelanalys (LCA) av produkten. Genom att applicera standarden kan man t.ex. sätta miljöbelastningen hos en produkt i relation till produktens energieffektivitet. Standarden gör det lättare att ta beslut om var man ska lägga pengarna för att göra mest miljönytta t.ex. vid produktutveckling, och vilka finansiella risker som finns kopplade till miljöbelastningen. Standarden kan användas både för produkter och tjänster.

ISO 14046 Water footprint
En viktig fråga kopplad till klimatförändringarna är bristen på vatten. Därför har en standard om vattenfotavtryck tagits fram. Målet är att få en samsyn vad gäller definitioner och kriterier så att förbrukning av vatten kan mätas på samma sätt och därmed bli jämförbar för olika produkter. Standarden definierar begrepp som ytvatten och kylvatten och hur dessa ska hanteras. Andra viktiga frågor som standarden tar upp är påverkan på lokalsamhället, samt socio-ekonomiska effekter. ISO 14046  hänger nära samman med ISO 14044 om LCA samt ISO 14064 om kvantifiering och rapportering av växthusgaser.

ISO 14067 Carbon footprint of products
ISO 14067 fokuserar på att mäta och förbättra produkters påverkan på miljön i form av koldioxidutsläpp. Även denna standard hänger nära samman med de andra standarderna i ISO 14000-serien, speciellt de om livscykelanalys (ISO 14040/44). Målet med standarden är att lättare kunna jämföra produkters kolavtryck för att på så sätt kunna ta bättre beslut.

ISO 14033 Kvantitativ miljöinformation
I standarden finns riktlinjer för hur man tar fram relevant kvantitativ miljöinformation. Den ger riktlinjer för policys, strategier och aktiviteter som är nödvändiga för att ta fram adekvat information för internt och externt bruk. Detta kan t.ex. handla om olika typer av inventerings- eller mätrutiner där det är viktigt att alla mätningar görs på ett sätt som är tillförlitligt och som i efterhand kan verifieras. I slutändan handlar det om att få ett bra underlag för de beslut man tar i relation till verksamhetens miljöpåverkan.

ISO 14006 Vägledning för att integrera ekodesign
I standarden finns riktlinjer för att implementera ekodesign som en del av produktutvecklingen i en verksamhet. Denna är tänkt att vara en del av miljöledningssystemet, men kan även integreras i andra ledningssystem. Standarden är tänkt att styra produktrelaterade miljöaspekter som organisationen eller företaget har möjlighet att kontrollera eller påverka. ISO 14006 är en vägledningsstandard och man kan inte certifiera sig emot den.

Alla dessa standarder är tänkta att vara kompatibla med resten av standarderna i ISO 14 000 – familjen, vilket underlättar när man vill fördjupa sitt miljöarbete inom ett speciellt område. Kanske dags för nya grepp i miljöarbetet i din organisation!

/Marie Pettersson