Etikettarkiv: ISO 26 000

Käka frukost med TEM och prata CSR – 14 feb i Malmö

Den 14:e februari är det återigen dags för frukostmöte på TEM. Den här gången vänder vi oss till alla er som är nyfikna på hur det är att jobba med CSR. Vi informerar om den enkla vägen till ett värdeskapande CSR-arbete. Diskussionerna tar avstamp i ISO 26 000 och GRI:s riktlinjer. Vi bjuder på frukost. Välkommen med din anmälan!

Plats: TEMs lokaler på Stortorget 17 i Malmö, 1 trappa upp
När: 14:e februari, 8.00-9.30
Anmälan till Iris Rehnström på iris.rehnstrom@tem.se eller 0708-92 73 03

ISO 26 000 – möjligheter och problem

I slutet av året lanseras den nya standarden ISO 26 000 som tar ett helhetsgrepp om företags och organisationers ansvar vad gäller allt från mänskliga rättigheter, produktsäkerhet till miljö m.m. Och det är förstås alldeles utmärkt att företag m.fl. får ett verktyg att använda sig av för att ta ett samlat grepp om hur man ska förhålla sig till sin omvärld. Samtidigt är frågan hur lättanvänt det blir i praktiken.

Det här är ingen standard man kan certifiera sig emot och det verkar finnas flera anledningar till detta. Hörde vid ett föredrag av en person i höstas som jobbat mycket med standarden att detta skulle bero på att man inte ville främja en konsultmarknad. Låter ganska absurt tycker jag eftersom konsultmarknaden redan innan standarden lanserats blomstrar och alla konsulter med självaktning verkar ha utvecklat ett verktyg för implementering. En annan orsak jag kan tänka mig är att ”mindre demokratiska länder” vill minska standardens betydelse eftersom den behandlar mycket krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsrätt som man kanske inte lever upp till idag och att den därför skulle bli ett slags handelshinder. Men det är bara min spekulation.

Efter att ha läst igenom standardens dryga 90 sidor kan jag konstatera att den inte påminner alls om någon annan standard jag kommit i kontakt med och att ”standard” egentligen är en ganska missvisande benämning. Mest av allt påminner den om en lärobok där man går igenom de viktigaste områden som ett företag kan påverka genom sin verksamhet och hur man bör ta mått och steg för att förhålla sig till dem på ett rationellt sätt. Och efter att ha läst en del flummiga CSR-böcker så gör den klara strukturen mig glad. Men man ska ha klart för sig att ISO 26 000 inte innehåller några skall-krav och att det troligtvis är tänkt att man ska jobba med andra verktyg som certifieringsbara standarder inom t.ex. miljö, arbetsmiljö och GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för att nämna några exempel.

Men på grund av standardens yppiga omfång kommer det antagligen att bli många övermäktigt att jobba med allt direkt på ett systematiskt sätt. Troligtvis har man redan en del gjort inom områden som miljö och arbetsmiljö. Och här finns det också kritik på att vad man ska leva upp till inte är tillräckligt konkretiserat. Detta ställer stora krav på företaget/organisationens förmåga att själv sätta  gränser för sitt arbete.

Vi hade också ganska generella och lite otydliga riktlinjer i början och det fungerade inte alls bra. Man måste veta vad man har att leva upp till.                   Ikeas utvecklingschef Olle Blidholm

Att sätta sina egna gränser är så klart ett viktigt steg i processen. Samtidigt vill nog många företag veta exakt vad de behöver göra och slippa uppfinna hjulet själva. Så troligtvis kommer man här att trots allt få ta in den ”förhatliga” konsulthjälpen. Annars tror jag bara att det på sin höjd kommer att bli de riktigt stora organisationerna, de med en stab av experter inom de olika områdena, som förmår att använda sig standarden på ett fruktbart sätt.

En annan viktig faktor är hur internationellt erkänd standarden blir, hur stort genomslag den får. Kommer det att finnas handelsmässiga, varumärkesstärkande, ekonomiska incitament att jobba med den? Det här tror jag blir avgörande för om standarden slår igenom eller inte.

Annars finns det en risk att ISO 26 000 går upp som en sol men någonstans på vägen tappar bärkraft pga. sitt omfång och landar platt som en pannkaka.

Läs mer:

Här är utmaningarna med ISO 26 000 Miljö och utveckling

/Marie Pettersson

ISO 26000 – ytterligare en etapp avklarad

I måndags släpptes ett nytt utkast eller DIS (Draft International Standard) av ISO standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Från och med nu och fem månader framåt kan internationella ISO organ kommentera och rösta om texten.  När ISO arbetsgruppen sedan träffas i maj 2010 skall kommentarerna och resultaten från omröstningen diskuteras. Är omröstningen framgångsrik kan en så kallad FDIS (Final Draft International Standard) upprättas.

För alla som,  (som vi på TEM) väntar på att standarden äntligen blir klar, kommer detta som en glädjande nyhet. Det finns då nämligen en chans att man kan hålla tidsplanen och  att standarden är på plats i slutet av 2010. Den färdiga standarden kommer, som vi ser det, att bidra till ett mer enhetligt arbete med organisationers sociala ansvar. 

Läs mer:

Länk till ISO: s hemsida med arbetsdokumenten 

Nu släpps nytt utkast av ISO 26 000 (miljöaktuellt)

/Iris Rehnström

Social Responsibility Day i Stockholm

Mitt senaste besök i Stockholm var en framgång, både för mig personligen och för samhällsutvecklingen. Den 19 december 2008 ägde världens första dag för socialt ansvarstagande rum i Stockholm och den var en framgång. För mig som har hållit på med sociala frågor sedan 9 år tillbaka känns det bara ……Yes, finally! En dag där organisationers möjlighet och skyldighet till socialt ansvarstagande tematiserades med hjälp av många bra föredrag (av bl. a. Kola Badejo, senior adviser UN Global Compact, Hans De Geer, professor på Handelshögskolan och Ann Heberlein, teologie doktor, författare och debattör) och livliga diskussioner.

Vidare fick man genom olika ”cases” (t. ex. presentationen av H & M:s CSR-arbete) en bra inblick i hur detta arbete kan fungera i pratiken. Slutligen presenterades arbetet med det nya ledningssystemet för socialt ansvarstagande ISO 26000 som skall vara klart senast 2010.

Evenemanget var välbesökt (drygt 300 personer) och stämningen positiv, allt i allt en lyckad dag och ett väldigt bra initiativ!

Läs mer:

/ Iris Rehnström