Etikettarkiv: järnväg

Mer pengar till järnväg – en efterlängtad satsning

Förra veckan meddelade regeringen att det kommer att satsas miljarder på järnväg under kommande år. Den så kallade Ostlänken mellan Järna och Linköping ska byggas, det ska bli dubbelspår mellan Göteborg och Borås och anslagen till underhåll ska ökas med 1,7 miljarder per år.

Satsningen på underhåll är välbehövlig och efterlängtad av många. Det har varit alltför mycket trassel och förseningar på senare år. När TEM genomförde projektet FARA – företagsanpassad reseanalys – förra året, undersökte vi bland annat attityderna till att använda olika typer av färdmedel i samband med tjänsteresor i några olika organisationer. Vi kartlade också organisationernas tjänsteresor i syfte att effektivisera dem och minska kostnader och utsläpp. I studien blev det tydligt att många anställda valde flyg framför tåg för tjänsteresor till exempel mellan Malmö och Stockholm, ofta på grund av tågens opålitlighet och många förseningar.

Jag har inga siffror på hur mycket pengar som skulle behöva satsas för att bygga bort alla flaskhalsar och orsaker till förseningar, för att inte tala om snabbare tåg. Men jag antar att det är betydligt mycket mer än vad regeringen nu satsar. Dock får det väl ses som ett steg i rätt riktning. Det kommer att bli lite lättare att arbetspendla, att resa i tjänsten och för företag att transportera gods på järnväg.

Läs mer:

Sveriges Radio: Regeringen vill göra miljardsatsning på järnvägen

/Elin Dalaryd

Proposition om vårbudget med fel transportsatsningar!

Idag presenterade regeringen sin ekonomiska vårpropostionen med förslag till minskade anslag om 100 miljoner till Banverket och ökning av anslagen till Vägverket med 270 miljoner. Hur går byggandet av nya motorvägar ihop med krav på minskad miljöpåverkan från transportsektorn? I och för sig säkrades pengar till miljöbilspremier och de planeras finnas kvar till och med 2009 men att satsa fel på infrastruktursatsningar kommer vi få leva med under lång tid. Politikernas viktigaste roll är hållbar samhållsbyggnad och detta går åt fel håll!

/Annika Balgård

Ökade utsläpp påverkar vår hälsa

Förorenande utsläpp påverkar oss människor i hög grad. Hörde igår på Rapport att vi har dålig luft i Sverige och att 5000 dör varje år pga. av föroreningar som svaveldioxid, bensen, kväveoxider mm. Har väl förstått att man kan få cancer, men inte att även hjärtinfarkter och slaganfall kan bero på dålig luft. Speciellt dieselavgaser ökar risken för hjärtinfarkt. Och man ska undvika att träna i förorenade miljöer pga. den extra påfrestningen på kroppen, i alla fall om man tillhör en riskgrupp.

Miljökvalitetsmålet om ren luft till 2020 är osannolikt att uppnå tyvärr. Speciellt partikelutsläpp och utsläpp av kvävedioxid och bens(a)pyren är svåra att få bukt med.

Detta beror delvis på utsläpp som kommer från andra delar av Europa, men vi behöver skärpa oss en hel del själva också. En annan nyhet i går var nämligen att utsläppen av koldioxid från trafiken ökade med 14 % mellan 1997 och 2007 pga. lastbilstrafiken. Detta medför såklart även ökade utsläpp av en rad andra föroreningar.

När det gäller partikelutsläpp är dubbdäck en stor bov. Samtidigt är de överlägsna på isiga underlag och personligen är jag inte riktigt beredd att tumma på säkerheten.

För att förbättra läget behöver vi föra över mer av transporterna till järnvägen istället. Kanske borde denna byggas ut för ökad säkerhet och effektivitet.

Nu väntas EU-kommissionen meddela att Sverige ska minska sina koldioxidutsläpp med 17 % jämfört med 1990 års nivå. Då får vi hoppas att vi samtidigt kan minska en hel del andra utsläpp på köpet.

/Marie Pettersson