Etikettarkiv: Jurgen Brauer

Krig och miljö

Håller för tillfället på och läser en alldeles utmärkt bok om Kongo, ”Kung Leopolds vålnad” av Adam Hochschild. Den handlar bl. a. om koloniseringen och exploateringen av landet och därav följande konflikter. Tyvärr är ju detta fortfarande ett land fyllt av oroligheter, kanske till stor del beroende på att det finns så mycket naturresurser att hämta. Även om det inte är något som behandlas i boken så fick den mig att börja fundera över hur länder i krig och konflikt påverkas miljömässigt.

Att miljön i krigförande länder påverkas är inget nytt. Redan 146 F.Kr. saltade romarna marken runt Kartago för att minska matproduktionen och försvaga sin fiende och idag är miljöpåverkan i världens krigshärdar större än någonsin.

Den direkta påverkan av krig kan vara att stora områden förstörs av strider och vattendrag förorenas, samtidigt som produktionen av krigsmaterial leder till nedsmutsning och förbrukning av ändliga resurser.

Här kommer några historiska exempel. Under Gulfkriget i början av 90-talet använde USA ammunition som innehöll utarmat uran och ledde till skadlig strålning. Fast allvarligast var förstås de miljoner fat med olja som hamnade i havet. Och kanske minns ni bilderna på brinnande oljekällor. Giftig rök dödade flyttfåglar och efter släckning bildades petrokemiska sjöar som förgiftade marken.

Ett annat exempel är Vietnamkriget där man använde substansen “Agent Orange” för att avlöva växtligheten och därmed lättare kunna lokalisera fienden. Omkring en tredjedel av hela Vietnam förstördes av Agent Orange. Djur och växtlighet dog och barn föddes missbildade. Listan över olika krigs inverkan på miljön kan naturligtvis göras mycket lång.

Läste i en studie av Jurgen Brauer att militär verksamhet också kan ha en positiv inverkan då stora landområden avsätts och stängs av för allmänheten för övningsändamål eftersom naturen till viss del skyddas då. Nationalparken Yellowstone i USA med sin rika artflora är exempel på ett sådant område.

En annan positiv effekt som Brauer framhåller är att handeln med djur och naturresurser ibland upphör p.g.a. krig. Ett sådant exempel kan ses i Centralamerika där inbördeskrigen härjade på 80-talet och handeln med t.ex. djurskinn och guld så gott som upphörde.

Brauers slutsats är att miljöpåverkan av krig är marginell i förhållande till den påverkan som sker i västvärlden i fredstid med tanke på alla resurser som förbrukas. Kanske har han rätt, men samtidigt lär ju miljöambitionerna i en krigshärd vara lika med noll. Vem orkar tänka det minsta på avloppsrening, skyddsvärd natur, eller utrotningshotade djur när ens by blivit jämnad med marken och man är på flykt på liv och död? Och ett land som tagit sig ur en långvarig konflikt kanske snarare prioriterar snabb än hållbar uppbyggnad. I vilket fall som helst så bör man tänka på att krig leder till mer elände än bara mänskligt lidande.

Tillbaka till Kongo. Skulle gärna åka dit en dag då det känns hyfsat tryggt eftersom det verkar vara ett land med spännande naturområden värda att upptäcka. Hoppas att det finns möjlighet att prioritera bevarande av dessa naturvärden medan tid är.

Läs mer:

/Marie Pettersson