Etikettarkiv: kina

Skillnad på fabrik och fabrik

Vi på TEM är vana att vara ute på verkstadsgolv som internrevisorer på ständig jakt efter förbättringsmöjligheter, både när det gäller miljö och arbetsmiljö, och vi hittar så gott som alltid en hel lista med punkter som en stressad miljösamordnare får att ta tag i. Det känns viktigt och angeläget på alla sätt.

Denna film ger en ögonblicksbild av en leksaksfabrik någonstans i Kina. Jag funderar över hur lång listan med  förbättringspunkter skulle bli vid ett besök där och vad som faktiskt skulle kunna få fabriksägarna att ändra arbetarnas villkor. Hårdare miljömässiga och etiska krav från stora kunder och aktörer längre ner i kedjan är viktigt. Här kan vi som slutkonsumenter också vara med och visa att vi föredrar leksaker som är miljömärkta eller gjorda av ekologiska tyger. Dock är det ännu inte lika ”enkelt” att veta om produkterna är tillverkade på ett arbetsrättsligt ok sätt.

Trailer till filmen ”Rapport från tomtens verkstad” from Kristina Areskog Bjurling on Vimeo.

/Veronika Franzén

Vad händer nu med Volvos CSR-arbete?

Som de flesta känner till så har kinesiska Geely köpt Volvo personvagnar. Och nu befarar man att detta betyder en kraftig tillbakagång för CSR-arbetet på Volvo. Än så länge är ju CSR+Kina inte någon gångbar kombination. Men hur länge kommer det att vara så? Omvärldens krav blir förhoppningsvis efter hand tuffare och tuffare och det bör ju så småningom leda till ett förändringsarbete även i Kina, eller?

Till dags datum har det ju varit omöjligt att göra någonting åt diktaturen i Kina med vanliga politiska medel. Kanske blir det istället marknaden som driver Kina närmare en demokrati.

Det är ganska uppenbart att Volvo inte har så mycket att lära av Geely när det gäller socialt ansvarstagande, men kanske kan Geely lära av Volvo.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ställ miljökrav på tillverkning av läkemedel i utvecklingsländer

Vi har tidigare skrivit om läkemedel i miljön här på bloggen. Nu är det ju så att de läkemedel vi konsumerar i Sverige inte bara bidrar till föroreningar här utan mycket av miljöpåverkan sker redan vid tillverkningen i länder som t.ex. Indien och Kina. Det har nu kommit en ny rapport från läkemedelsverket som uppmanar regeringen att ställa nya miljökrav genom EU.

I länder som just Indien och Kina dit mycket av tillverkningen av ekonomiska skäl har flyttats är reningen av processvattnet undermålig. Det mesta av läkemedelsresterna är kvar efter rening. Dessa utsläpp förstör inte bara miljön utan ökar också risken för att antibiotikaresistens ska utvecklas och spridas över världen. Så nu gäller det alltså för oss här i Sverige att ställa hårdare krav på leverantörskedjan vad gäller läkemedel.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Leksaksjulklappar tillverkade i Kina – bättre arbetsvillkor men mycket återstår att göra

Enligt en ny granskning av leksakstillverkarna i Kina, utförd av SwedWatch och Fair Trade Center, har arbetsvillkorenpå fabrikerna förbättrats sen 2004. Trots detta lever Kinas leksakstillverkare  inte upp till ILO:s (International Labour Organisation) – kärnkonventioner. Arbetsveckor med upp till 70 timmar med bristande övertidsersättning, bristande inflytande på arbetssituationen, säkerhetsbrister  och löner som det inte går att leva på, gör livet svårt för många kinesiska industriarbetare. Situationen förvärras månaderna innan jul då pressen ökar från bland annat svenska återförsäljare att få leksakerna i tid för julklappsförsäljningen.

Här kommer vi konsumenter in. Vi har faktiskt en möjlighet att påverka situationen på andra sidan klotet. Fråga gärna i butiken varifrån leksakerna kommer och hur detaljhandlarna säkerställer att arbetarnas rättigheter respekteras i tillverkningen. Kräv också generell information om företagets etik- och miljöarbete! 

Läs mer: Hårt arbete bakom barnens julklappar (Swedwatch, längst ner på sidan hittar du SwedWatchs  granskningsrapport ”Reviewing Santa’s workshop”.

Lycka till med klappinköpen!

/Iris Rehnström

Kina talar siffror inför Köpenhamn

Kina fäställer sitt första utsläppsmål inför Köpenhamnsmötet, äntligen! Efter att USA har åtagit sig en reduktion av växthusgaser på 17 % jämfört med 2005 års nivå följer nu Kina efter och åtar sig en reduktion på 40-45 % jämfört med 2005 års nivå. Precis som experterna förmodade väntade Kina in USA innan de ville göra bindande åtaganden. Dessutom informerade Kina att premiärministern Wen Jiabao kommer att närvara i Köpenhamn och träffar Obama och resten av världens ledare.

Plötsligt ser det ut som om det finns ljus i tunneln, även om både USA och Kina i sina åtaganden utgår från fel basår. Det är egentligen 1990-tals nivå vi snackar om!

Läs mer: Kina fastställer mål inför Köpenhamn (DN)   

/Iris Rehnström

Ansvar för leverantörskedjan

Förra året passerade Kina USA:s koldioxidutsläpp och de vanliga argumenten slungades fram och tillbaka; utvecklingslandets rätt till högre levnadsstandard och tillväxt mot västs böner om besinning och krafttag mot utsläppen.

Men nu kommer helt ny forskning som vänder på kakan. De nya rönen (forskningsartikeln har publicerats i Geophysical Research Letters) visar att en tredjedel av Kinas koldioxidutsläpp uppstår vid produktion av varor som ska gå på export, varor som vi här i väst egentligen har ett ansvar för.

Det är våra företag som lägger ut tillverkningen på underleverantörer i Kina och andra låglöneländer och det är fabriker som skulle ligga i våra kvarter om vi inte levde i en globaliserad värld.

Att fundera över vem som egentligen har ansvar för det som händer i leverantörskedjan ger sällan några givna svar, men nu inför klimatmötet i Köpenhamn i december behöver vi fundera ett varv till.

West blamed for rapid increase in China’s CO2/The Guardian 23/2 2009

/Veronika Franzén

Luftföroreningar med konsekvenser

Efter julens köprush har nu butikernas reor satt igång. Mycket av det som hamnar i våra shoppingkassar produceras i Asien. Där ökar luft- och markföroreningarna år för år och konsekvenserna av detta är märkbara.

En helt ny undersökning från Nanjing University i Kina visar att en tiondel av alla missbildningar hos nyfödda i den kinesiska provinsen Jiangsu, orsakas av miljöföroreningar. Hälften av resterande fall anser man delvis bero på miljöföroreningar. Detta visar studien som genomförts i 13 städer i provinsen.

Från 2001 till 2006 ökade missbildningar hos nyfödda med 50 %, men ingen lika omfattande undersökning har gjorts tidigare för att ta reda på orsaken till detta. Studien visar att medfött hjärtfel, som har ett nära samband med luftföroreningar, var den vanligaste missbildningen. Näst vanligast var harmynthet som också kan härledas till bland annat luftföroreningar.

Det ökande antalet missbildningar hos barn i Kina har uppmärksammats tidigare, också här i Sverige. I januari 2008 skrev Sydsvenskans Ola Wong en artikel om situationen i en annan provins, Shanxi. Läs mer här:

/Veronika Franzén

Bali blev en framgång, förhoppningsvis…

Bali-konferensen har avslutats och enligt de flesta ”experter” och svenska tidningar blev konferensen en hyfsad framgång. USA stretade länge emot, men fick till slut ge med sig då trycket från resten av världen blev för stort. USA tillsammans med Kina är mycket viktiga aktörer i klimatarbetet. Tillsammans står de, enligt många bedömmare, för cirka hälften av världens utsläpp. EU har haft en framträdande roll i förhandlingarna och det gäller att EU:s medlemsstater kan leverera framöver för att inte förlora trovärdighet. Reinfeldt menar att Sverige är, och ska fortsätta vara, ett klimatpolitiskt föredömme internationellt, vilket är helt rätt. Som vi tidigare har skrivit i denna blogg så måste svenska miljöframgångar och miljöteknik exporteras för att de ska ge något utslag på global nivå. Vi måste även visa att ekonomisk tillväxt och ett något sånär bibehållet välstånd är möjligt, samtidigt som man minskar utsläppen av växthusgaser.

Även om mötet räknas som en framgång och att världen nu enas om att minska utsläppen av växthusgaser så råder det ingen tvekan om att omställningen till ett klimatneutralare samhälle kommer att ställa stora krav på länder, företag och oss som individer. Mycket kan ändra sig de närmaste åren och vi väntar spänt på Copenhagen 2009.

/Daniel Eriksson