Etikettarkiv: klimatavtal

Vem bryr sig om klimatet?

Borde skriva ett seriöst blogginlägg om de havererade klimatförhandlingarna i Durban och vad det kommer att innebära. Men helt ärligt så har jag inte orkat sätta mig in i vad som egentligen hände, eller vad det urvattnade resultatet blev denna gång. Att nästan ingen kan enas om något är ingen nyhet och om det var Kinas, USAs, U-ländernas eller I-ländernas fel spelar mindre roll, resultatet är ändå det samma.

Så nu är det bara att invänta den mysiga uppvärmningen på fyra, eller var det sex grader istället för två som alla hoppats på. Och så kommer alla isbjörnarna att drunkna, Maldiverna att försvinna under ytan (shit jag hinner nog inte dit innan dess) och världsekonomin att få ytterligare feberfrossa.

Under tiden går dock livet vidare om än vid något högre temperatur…

Lite seröst info för dig som orkar:

/Marie Pettersson

När, var och hur ska ett nytt klimatavtal komma till stånd?

Såhär i efterdyningarna av magpasket för klimatmötet i Köpenhamn är det svårt att få igång det internationella  engagemanget för frågan igen. José Manuel Barroso, ordförande i EU-kommissionen tillhör den lilla skara som inte tappat sugen utan fortfarande försöker dra i det hela. Han vill att EU snabbt ska ta initiativet och få saker att hända. I ett brev till regeringschefer i 27 länder skriver han följande:

”Vi måste visa att vi inte har gett upp våra ambitioner, även om våra partner fann det enklast att begränsa sig till minsta gemensamma nämnare”

José Manuel Barroso

I ett försök att blåsa liv i frågan igen skickar Barroso sin klimatkommissionär Connie Hedegaard till Washington och Peking för att i samtal där hitta nya vägar framåt. Men det kan bli svårt. Speciellt nu som Obama är djupt engagerad i den amerikanska sjukvårdsreformen som är på väg att haverera. I november är det kongressval, men tyvärr är klimat långt ifrån en het fråga. I USA har Barack Obamahar ju dessutom misslyckats med att få med sig senaten ens på att reducera utsläppen med ynka  4 procent. Och att kineserna inte direkt jublar över ett nytt avtal, det vet vi ju redan.

Överoptimistiska svenska och danska ministrar  talade direkt efter Köpenhamnsmötet om möjligheten att få ihop ett globalt avtal redan till FN:s klimatmöte i Bonn i juni. Sen flyttades fokus till Mexico City i december. Mer realistisk kanske klimatansvariga Hedegaard  är som inte tror på något globalt bindande avtal förrän tidigaste på FN:s klimatmöte i Sydafrika i december 2011.

Själv kör jag med strutstaktiken, håller för ögon och öron och hoppas innerligt att klimatfrågan liksom ska lösa sig av sig själv genom någon hittintills okänd naturlig mekanism.  För genom politiska beslut ser det inte ut att ske förrän katastrof-films-scenariot slår in och New York dränks av vatten. Först då blir världen räddad av USA:s president?

Läs mer:

/Marie Pettersson

Sex utgångsscenarier för COP 15

 Björn Stigsson, chef på World Business Council for Sustainable Development, har i tidningen The Ecologist summerat sex olika utgångsscenarior för COP 15  Dessa är följande:

 1. Det blir en riktig överenskommelse där USA och Kina driver på för ett ambitiöst och omfattande avtal.
 2. Allt blir som vanligt och alla länder fortsätter arbeta efter sina egna nationella mål.
 3. Vi får en begränsad överrenskommelse som drivs fram av G8 och som står utanför FN:s ramverk för konvetionen för kliamtförändringar (UNFCCC). 
 4. Man förlänger bara det befintliga avtalet – Kyotoprotokollet.
 5. Man lyckas inte komma överrens och förlänger konferensen i Köpenhamn in i 2010.
 6. Man klär upp avtalet med en grandios deklaration trots att inget verkligt avtal sluts.

Det enda vi vanliga medborgare kan göra i dagsläget är att vänta, hoppas på alternativ 1 och dricker te. Har man ackreditering till COP 15 är man lyckligt lottad annars får man nöja sig att bevaka händelserna hemifrån via nätet och TV. Onekligen en spännande adventstid.

Läs mer om COP 15: Copenhagen in 60 seconds,  key facts and figures (The Ecologist)

/Iris Rehnström

Bättre skydd för urskog med nytt klimatavtal?

Att världens urskogar avverkas i snabb takt är ett stort problem både för klimatet och den biologiska mångfalden. Tyvärr har det klassats som hållbar skogsskötsel att ersätta olika typer av urskog med ny skog. En skyddsklausul mot omvandlingen av naturlig skog till skogsplantager – fanns med i det så kallade Redd-programmet som verkar för att minska utsläppen från skogsavverkning och skogsförsämring. Tyvärr plockades denna bort under FN:s samtalsrunda i Bangkok i oktober.illegal skogsbranning

Men på mötet i Barcelona i dagarna plockades klausulen in igen i förslaget till det avtal som slutligen ska förhandlas fram i Köpenhamn i december. Nu är det inte säkert att det blir kvar där eftersom förhandlingarna kommer att handla om att minska ned förslaget, inget nytt kommer att få läggas till. Ska man vara krass så vet vi alltså redan nu att det inte kommer att bli så mycket med avtalet i Köpenhamn…

Läs mer:

/Marie Pettersson

L’Aquila – ett stopp på vägen mot Köpenhamn

I dagarna möts ledarna på G8 mötet i L’Aquila i Italien för att diskutera det nya globala klimatavtal som förhoppningsvis ska komma till stånd i Köpenhamn i december. Visst verkar det finnas en god vilja, men räcker denna tillräckligt långt? G8 LAquila

G8-ledarna har nu fastslagit att de globala växthusutsläppen bör halveras till 2050 jämfört med 1990 års nivå samtidigt som utvecklingsländerna måste få lov att öka sina utsläpp. Detta innebär att I-länderna ska minska sina utsläpp med 80% fram till 2050 för att ge U-länderna tillräckligt utsläppsutrymme. Det här kommer alltså att sätta extra hårs press på de redan ”utvecklade” ländernas förmåga att minska sina utsläpp.

Tony Blair skriver i en artikel i Sydsvenskan om en rapport från projektet ”Breaking the Climate Deadlock” som visar att stora utsläppsminskningar kan nås genom investeringar på bara tre områden, nämligen energieffektivisering, minskad avskogning samt energikällor med låga koldioxidutsläpp. Detta kan klaras med sju väl beprövade metoder:

 • Standarder för att stimulera förnybar energi (ex. fasta tariffer, eller kvotplikt)
 • Effektivitetskrav inom industrin
 • Byggregler
 • Krav på bränslesnåla fordon
 • Standarder för kolinnehållet i bränslen
 • Standarder för energieffektivitet i apparater
 • Politiska åtgärder för att minska avskogningen

Dessa metoder används redan runt om i världen, men måste utnyttjas i större skala för att vi ska nå målet att inte komma över en temperaturökning större än 2 grader Celsius.

Det kommer att bli hårda diskussioner innan Köpenhamn och det är bra att de ekonomiskt starka G8 länderna nu visar en tydlig klimatintention. Samtidigt är frågan om förmågan att enas om vad som måste göras på kort sikt är lika god som på lång sikt. Det är ju en helt annan sak att lova något som ligger långt fram i tiden jämfört med något som ska genomföras under ens egen mandatperiod. Sedan gäller det att stora ”klimatnationer” som Kina, Brasilien och Indien är villiga att göra det som krävs för att uppnå det önskade resultatet i Köpenhamn.

Läs mer:
G8-ledare ställer sig bakom klimatmål DN

”Bryt dödläget i klimatförhandlingarna” Sydsvenskan

G8 L’Aquila website

/Marie Pettersson

Sverige måste vara föregångare

56 blandade forskare och debattörer skriver i ett upprop i Aftonbladet att det är dags att agera och att Sverige måste vara en föregångare i miljö- och klimatfrågan.

Vi lever just nu i en kort period där vår planet står och väger: ska uppvärmningen få fortsätta mot en okänd slutpunkt av överhettning, eller ska trenden brytas? /Aftonbladet

De presenterar tre punkter där Sverige bör agera.

1 Upprätta heltäckande klimatbudgetar för att minska utsläppen.
2
Utveckla ett transportsystem utan klimatpåverkan.
3 Driv på för ett långsiktigt, bindande och rättvist klimatavtal.

En intressant aspekt är att enligt Aftonbladets webbfråga om debattörerna har rätt och deras krav är rimliga, svarar 55,6 % nej (20:12 den 18 maj). Även om dylika webb-undersökningar inte är mycket att hänga i julgranen, visar de tyvärr att en stor del av befolkningen inte är beredda att agera och ändra sina beteenden eller sin konsumtion.

Läs mer:

/Daniel Eriksson