Etikettarkiv: klimatstrategi

Spela CEO2 – The climate business game

Jag gillar att spela dataspel, jag gillar även att arbeta med företags klimatstrategier. Hur kan man då kombinera dessa två? Jo, genom att spela Världsnaturfonden WWF:s nya onlinespel, CEO2 – The climate business game.

CEO2 – The climate business game

Även på SymbioCity kan du spela dataspel, men då i form av ett Sim City liknande spel där hållbar stadsplanering är i fokus.

Symbio City Scenarios – launch game

Läs mer:

/Daniel Eriksson

EU och miljöbilar

EU har som en av de drivande krafterna i världen en agenda för att minska bilarnas utsläpp av klimatgaser. December 2007 lade kommissionen fram ett kompromissförslag att 2012 ska bilarnas utsläpp vara högst 130 g CO2/km (120 g CO2/km om även kraven på däck m.m. inkluderas). Nu ska inte detta användas för varje enskild bil utan det räknas som ett medelvärde av varje biltillverkares försäljning. Om en tillverkare har ett högre medelvärde än 130 på sina sålda bilar får de böta i motsvarande omfattning. Böterna kommer dessutom att öka för varje år.

I Sverige har vi valt en annan väg som mer använder morot än piska (vilket inte mack-ägarna håller med om). Alla nya bilar som säljs till privatpersoner och som uppfyller kriterierna för miljöbil får en rabatt på 10 000 kr av staten. Företag går inte heller lottlösa eftersom tjänstebilar får ett reducerat förmånsvärde (20-40% rabatt). Jag har tidigare skrivit om att jag tycker att den svenska miljöbilsdefinitionen bör nyanseras eller åtminstone kompletteras. Man kan jämföra med EU som strävar efter samma mål som den bränslesnåla delen av den svenska definitionen av miljöbil utan att använda ett så knepigt begrepp som ”miljöbil”.

EU satsar alltså, helt rätt enligt min mening, på en minskning av utsläppen genom effektivisering. Tyvärr visar alla tidigare erfarenheter att besparingarna snabbt äts upp av ökat utnyttjande och därmed uteblir effekten. Hur man ska tackla det problemet har jag inte sett att de funderar på, men attityd och beteendeförändringar behövs för att få framgång (ett högt oljepris kanske också hjälper till).

Ett kompletterande sätt att minska på koldioxidutsläppen är att använda förnyelsebara drivmedel, något som EU inte tar hänsyn till när de räknar på koldioxidutsläppen från bilarna. Detta har EU fått mycket kritik för från framför allt svensk sida. I klimatstrategin ingår också att det ska det införas ett certifieringssystem för biobränslen och låginblandning av biobränslen i bensin respektive diesel. Förutom låginblandningen gör certifieringen det möjligt för varje enskilt medlemsland att införa skatteregler som gynnar biobränslen som garanterat är bättre för klimatet än bensin och diesel. På så sätt kan vi (förhoppningsvis) få en dubbel minskning av koldioxidutsläppen från våra bilar. Sedan kan vi komma ännu längre om vi förändrar vårt beteende också!

/Markus Paulsson