Etikettarkiv: kol

Romney eller Santorum – sämre eller sämst för klimatet

Nu under 2012 är det dags igen för det stora presidentvalsmaskineriet i USA att dra igång igen. Det är för den delen redan i full gång med primärval för de republikanska presidentkandidaterna. För tillfället verkar det stå mellan de två kandidaterna Rick Santorum och Mitt Romney.

Man kunde här tänka sig att det skulle skett en positiv utveckling vad gäller klimat- och miljöfrågor i det republikanska partiet sedan senaste presidentvalet med tanke på eskalerande temperaturer och diverse naturkatastrofer sedan dess, men icke. Medan Romney ser miljö och klimat som en oprioriterad fråga är Santorum rätt och slätt en klimatförnekare. I juni 2011 gjorde han följande uttalande om att klimatförändringarna är en liberal konspiration:

”It’s just an excuse for more government control of your life and I’ve never been for any scheme or even accepted the junk science behind the whole narrative.”

Sin presidentvalskampanj inledde Santorum nära kolfälten där hans farfar jobbade. Hans inställning till olja är att det går utmärkt att borra var som helst för att utvinna denna energikälla. Här har Romney den något mer restriktiva inställningen att det går bra ”nästan var som helst”. Suck. Behöver jag nämna att Santorum även är mycket förtjust i naturgas…

I det stora hela är dock valet mellan Romney och Santorum ett val mellan pest och kolera för klimatet. Båda är för utvinning och användande av fossila bränslen och ser inte någon större idé med att ödsla resurser på att bekämpa klimatförändringarna.

En republikansk vinst är alltså en mardröm för miljön och det är bara att hålla tummarna för Obama. Samtidigt har Obama inte alls nått så långt med sina miljöambitioner som man kunde hoppats under sin tid som president, men mycket beror på att beslut har blockerats av just republikanerna.

Stödet för Obama verkar för närvarande vara på uppåtgående. På pluskontot finns tillbakadragande av styrkorna i Irak, elimineringen av Usama bin Laden och förbättrade jobbsiffror. Och till och med republikanernas före detta presidentkandidat John McCain verkar ju hoppas mer på Obama  (se youtube-klipp nedan). 🙂 Det finns alltså hopp om att Obama blir omvald och förhoppningsvis kan han då ha en gynnsam effekt på USA:s framtida miljö- och klimatpolitik.

Läs mer och titta:

/Marie Pettersson

Peak Coal tidigare än väntat?

Att peak oil ligger nära i tiden är ganska många överrens om. Vissa har till och med hävdat att oljekonsumtionen är ett relativt marginellt hot mot klimatet i jämförelse med de enorma koltillgångar man antagit finns i världen. Nu hävdar dock några forskare att Peak Coal kan komma så tidigt som 2025 och att mängden kol i världen är kraftigt överdriven.

The research is based on actual coal production patterns in the world’s five greatest coal regions compared to what governments have self-reported to be their maximum extractable coal. The researchers have found that minable coal reserves have been overestimated by at least four times what is actually minable. /EcoGeek

Läs mer:

/Daniel Eriksson

/Daniel Eriksson

Måste vi välja mellan pest eller kolera?

img_1759Alliansen har kommit överens om en ny energipolitik som bland annat innebär att marknadskrafterna i Sverige kan få bygga kärnkraft igen. Beslutet är omgärdat av olika villkor och staten kommer inte att subventionera, utan kärnkraften ska i så fall bära sina egna kostnader. Man kan i sammanhanget konstatera att Centern gjort en remarkabel helomvändning i frågan.

Här står valet i grund och botten mellan två olika stora miljöfrågor, klimatfrågan och problemen med radioaktivt avfall och risken för kärnkraftsolyckor. Det är inte lätt att ta ställning i frågan och en snabb koll här på kontoret visar att ingen har en riktigt klar ståndpunkt. Det finns för- och nackdelar hur vi än gör. Då ska vi ändå vara medvetna om att i Sverige är frågan egentligen inte lika problematisk som i många andra länder. Vi har redan utbyggd kärnkraft och vattenkraft och därmed en energiförsörjning med relativt liten klimatpåverkan. Det blir en betydligt svårare och mer komplex fråga i länder där majoriteten av energin kommer från fossila bränslen.

Frågan som ställs är om vi ska ha kärnkraft eller fossilkraft, ska vi vara räddast för klimatförändringar eller för strålning? Men är det verkligen mellan fossila bränslen och kärnkraft vi vill att valet ska stå? Det är naturligtvis en lång väg kvar till att ersätta fossila bränslen och kärnkraft med förnyelsebara energislag, men det är väl där valet ska stå? Mellan förnyelsebar energi och ohållbar teknik, inte ohållbar teknik mot mer ohållbar teknik, pest eller kolera?

Nackdelen med ännu mer utbyggd kärnkraft är också naturligtvis att vi förlorar incitament till energibesparingar. Vi kommer inte heller ha lika stort behov av utveckling av energisnål teknik och förnyelsebara energikällor. Områden som kan ge Sverige stora exportinkomster i framtiden. Industrin som ropat på billig el, kan därmed ha gjort sig själva en stor björntjänst. Det är inte en  lätt fråga det här.

Man ska dock inte glömma bort att mycket annat rymdes i alliansens energiöverenskommelse.

Alliansens överenskommelse om ny energipolitik sammanfattas i ett antal punkter.
År 2020 ska Sverige ha:
• 50 procent förnybar energi
• 10 procent förnybar energi i transportsektorn
• 20 procent effektivare energianvändning
• 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser/DN

/Daniel Eriksson

Läs mer

Kvicksilver förbjuds 1 juni 2009

Miljöminister Andreas Carlgren gick i går ut med den positiva miljönyheten att kvicksilver förbjuds i Sverige från och med den 1 juni. Ett bra beslut, tycker jag och många andra.

Förutom att det inte längre blir tillåtet med kvicksilverhaltiga produkter blir det också stopp för att använda kvicksilver inom industrin och tandvården. Vissa undantag kommer att medges och industrins slutdatum är först 2013, men generellt blir förbudet på lite sikt heltäckande. SvD

Man undrar dock naturligtvis vilka undantag som kommer att gälla? Läste att bland annat lågenergilampor skulle vara undantagna.

Även om användningen av kvicksilver har minskat väldigt mycket är kvicksilver i miljön fortfarande ett problem i Sverige. Gravida och kvinnor som planerar att bli gravida rekommenderas att inte äta för mycket insjöfisk då kvicksilverhalterna hos vissa fiskarter i många fall fortfarande är för höga.

Trots insatserna för att begränsa användning och utsläpp av kvicksilver är nedfallet fortfarande stort över Sverige.  Det beror främst på långväga lufttransporter från övriga Europa, men även från andra delar av världen. Den största källan till kvicksilverutsläpp globalt är förbränning av kol. /Kemikalieinspektionen

Så det gäller att fortsätta kämpa även mot kolförbränningen i Europa om halterna av kvicksilver ska minska i Sverige. Men även om ett svensk förbud inte har så stor påverkan på de mängder kvicksilver vi hittar i miljön, så sänder det ändå  tydliga signaler till andra delar av världen. Sverige har tillsammans med Norge i och med detta världens hårdaste regler för kvicksilver.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Vattenfall släpper ut mer koldioxid än hela Sverige

Offentlig sektor och statliga bolag ska föregå med gott exempel, kan man tycka. Om privata företag och privatpersoner ska ta till sig miljöfrågan och agera förnuftigt krävs det att våra offentliga institutioner och statliga bolag agerar sunt när det gällar miljö, arbetsmiljö och sociala frågor. Tyvärr verkar inte Vattenfall ha förstått det. De verkar snarare agera tvärtom och sen tro att lite lobbying och lite tv-reklam ska fixa imagen. Tydligen släpper den Svenska statliga koncernen Vattenfall ut mer koldioxid än vad hela Sverige gör.

Vattenfall släppte ut omkring 84 miljoner ton koldioxid förra året. Det är mer än Sveriges sammanlagda koldioxidutsläpp som uppgick till 59,9 miljoner ton år 2006 och har de senaste åren legat runt 60 miljoner ton per år. /E24

Naturligtvis är det de stora kolkraftverken i Tyskland som ligger bakom utsläppen. Vattenfall är ett dåligt svenskt föredöme, menar EU-parlamentarikerna Elisabeth Schroedter, Tyskland, och Carl Schlyter, Sverige, i en debattartikel i SvD och man kan inte göra mycket mer än att hålla med.

Läs mer:

/Daniel Eriksson