Etikettarkiv: konsumentmakt

Kundens makt

Den här veckan vill jag bara slå ett litet slag för kundens/konsumentens makt. Den är inte så liten som den kan kännas ibland!

När kunden är stor och viktig är det väl självklart att leverantören anpassar sig efter kundens krav, som i ett färskt exempel hos en av TEM:s kunder, där deras storkund nu ställer krav på certifierade trä-produkter. Naturligtvis vill nu vår kund leva upp till dessa krav för att kunna fortsätta sälja till storkunden och vill nu ha hjälp med att utreda vilken certifiering man ska satsa på.

Men även i det lilla fallet kan kundkraven spela roll! Som när jag bestämde mig för att jag inte tänker orka åka in till Malmö eller Lund för att färga håret med ekologiska produkter, utan jag vill kunna göra det i lilla Dalby. Efter ett antal rundfrågningar den senaste tiden hos Dalbys frisörer har jag nu fått napp i form av en nyetablerad frisör som visserligen inte hade eko-färg än, men som har funderat på det och som i och med min förfrågan har beställt hem produkterna. Jag blir försökskanin!

Så fortsätt att ställa krav, både i det stora och i det lilla. Ofta ger det resultat.

/Elin Dalaryd

Saken är biff

ImageDet är mycket snack om köttkonsumtionen den här veckan. Jordbruksverket publicerade rapporten Hållbar köttkonsumtion, Vad är det? Hur når vi dit?, där ett förlag är avgifter i konsumtionsledet, vilket efterföljdes av ett ramaskri från stek-älskare och skepsis från många andra, bland annat under hashtaggen #köttskatt.

Svenskarna tillhör världens mest köttätande folk – 85 kilo konsumtion (ja, i slaktvikt) och 46 kilo faktiskt intag (det vi till slut äter) står den genomsnittlige svensken för varje år enligt jordbruksverkets rapport. Klart som korvspad är (återigen) att nötkött är den värsta boven – produktionen står för stora utsläpp av växthusgaser och utsläpp som hotar den biologiska mångfalden.

Någon köttskatt verkar det dock inte bli tal om på ett tag. Politikerna vill hellre förfina koldioxidskatten. Blev därför väldans glad när jag hittade en ny pärla från SLU’s – den nya sidan Köttguiden. Tidigare har medvetna konsumenter haft WWF’s Fiskguide, såväl i fickformat som i lång version till hjälp i fiskdisken och nu kommer alltså en liknande lathund för kött. En bonus är att alternativ till kött, som ost och baljväxter, finns med i listan, som listar olika typer av nötkött, lammkött, griskött, kyckling och ägg och produkternas påverkan på klimat, biologisk mångfald, djurskydd och bete och användning av kemiska bekämpningsmedel. Visst är det så att verktyget är trubbigt, men visst är det också bättre än ingenting, något som författarna också är tydliga med.

Hoppas på att ser mer av Köttguiden, och mina efterfrågningar antyder att en app kan vara på gång! Tills dess ska jag tipsa min affär om det här, den saken är biff.

/Erika Olsson

OBS: Bilden föreställer några grisar i nordöstra Skåne och har ingenting med biff att göra. Dessa små godingar (läs sötnosar) är en blandning av vildsvin och tamsvin. Inga konstigheter.

Några hållbarhetstrender 2013

Ett nytt år har tagit sin början och inom alla branscher har förståsigpåare börjat sia om hur utvecklingen inom just deras område ska se ut 2013. Så även inom hållbarhetsområdet såklart. Några av dessa trender som man tror blir viktiga detta året är utan inbördes ordning:

Konsumentmakt
Under 2012 har konsumenternas inflytande på stora företag flera gånger visat sig. Sociala medier gör att nyheter sprids snabbt och att opinionsbildning i konsumentfrågor kan bedrivas på ett effektivt sätt. Ett exempel är hur 15-åriga Sarah Kavanagh snabbt kunde samla in 200.000 underskrifter för att ta bort en potentiellt skadlig ingrediens ur drycken Gatorade tillverkad av Pepsi Co. Ett annat exempel är hur Apple först valde att sluta registrera sina produkter enligt EPEAT, (the Electrical Products Environmental Assessment) för att efter stora påtryckningar återgå till att EPEAT-deklarera sina produkter. Detta efter att t.ex. offentligt anställda i San Fransisco bannlyst Apples produkter. Konsumenterna kommer troligen att öka sitt inflytande under 2013 och vi kommer att få se fler konsumentdrivna lösningar som exempel inlämnandet av begagnade kläder s.k. ”swhopping” hos M&S och H&M.

Klimatkatastrofer på agendan
2012 blev ett år då klimateffekterna konkret visade sig på flera håll i världen. Vissa delar av USA drabbades av extrem torka och superstormen Sandy slog bl.a. till mot New York och östkusten under hösten. I november kom också Världsbankens rapport som visar att vi är på väg mot en 4-gradig temperaturökning. Rena skäcklitteraturen för de som förstår… 2013 kommer förstås att innebära flera klimatrelaterade naturkatastrofer och det är kanske det som behövs för att skrämma världens ledare till handling. Eller?

Ökad förståelse för naturens värde
Alltifrån länder till enskilda verksamheter inser mer och mer att naturens resurser inte kan behandlas som en outsinlig källa. Ekosystemtjänster är en förutsättning för vårt liv på jorden och måste behandlas varsamt med kretsloppstänkande för att vi ska kunna fortsätta att njuta av självklarheter som rent vatten och luft, pollinering, diverse grödor m.m. Under 2012 började fler och fler verksamheter försöka värdera sin påverkan på ekosystemtjänster och minska denna. Puma uppmärksammades t.ex. för sin redovisning av sin påverkan på ekosystemtjänster. Och under 2013 kommer än fler att börja jobba med frågorna. De verktyg som finns idag som tex. ESR (Ecosystem services review) m.m kommer att utvecklas. Området är ännu i sin linda och det kommer att dröja ännu några år innan ekosystemtjänster är ett självklart begrepp för flertalet verksamheter.

De planetära gränsvärdena är ett annat mått på människans övertrasserande av jordens resurser. Att sprida kunskapen om dessa och vad det innebär när vi överskider dem blir en utmaning 2013.

Ansvarsfulla investeringar /Social responsible investing (SRI)
Att ta miljömässigt och socialt ansvar vid investeringar blir mer och mer en självklarhet för företag allteftersom trycket från omvärlden ökar. Kraven på öppenhet blir efter hand större och få organisationer vill hamna i skamvrån pga. någon ljusskygg verksamhet. Begreppet SRI kan inkludera allt ifrån att ha en ”etisk”sammansättningen i en aktieportfölj till mera aktiva ställningstaganden som impact investing eller community investing där man försöker påskynda en hållbar utveckling. Dessa benämningar kommer att användas i högre grad under 2013.

Hållbar innovation
Att utveckla så hållbara produkter och lösningar som möjligt är en växande trend. Genom hållbara lösningar kan företagen göra både direkta ekonomiska vinster genom t.ex. minskad materialanvändning, men även stärka sitt varumärke. Förra året använde sig företag som Unilever, Heineken och Sony onlineplattformer för att involvera så många intressenter som möjligt i utvecklingen av sina produkter. Detta kunde handla om allt från hållbara förpackningar till att försöka ändra kundernas beteende i en mer hållbar riktning. Sainsbury’s är ett exempel på ett företag som använde sig av ”crowdsourcing” för att utveckla sina hållbara affärer. Genom att vända sig till en större grupp med intressenter kunde man välja ut de mest väsentliga områdena att satsa på.

Goda exempel
Runt om i världen finns goda exempel, best practice, inom olika områden. Ingen är bäst på allt, men genom att plocka ihop hållbara lösningar från olika områden så kan vi nå riktigt långt genom att bygga hållbara system. En del i detta är att verksamheter går ut och berättar om de utmaningar som finns och hur de tacklar dem. Förra året redovisade t.ex. Nestlés styrelseordförande de problem och möjligheter företaget ställs inför på hållbarhetsområdet i bloggformat.

Det finns också initiativ för att samla så många goda exempel som möjligt på ett ställe. Exempel på detta är Sustainia som är en allians av internationella organisationer som jobbar för en hållbar tillväxt. Sustainia har samlat 100 av de mest hållbara lösningarna inom olika sektorer i ett ”concept paper”. Under 2013 bli det än mer viktigt att hitta och sprida så många bra ideér som möjligt.

Ökad hållbarhetsredovisning
Fler och fler företag och andra verksamheter väljer att redovisa hur de jobbar med hållbarhetsfrågor idag. Redovisning enligt GRI:s riktlinjer ökar i världen och är ofta integrerad med den ekonomiska redovisningen. Öppenheten kring verksamheters hållbarhetsarbete kommer att öka under 2013 och i större utsträckning vara en förutsättning för att få aktieägarnas, kundernas och medarbetarnas förtroende. Att försöka med greenwashing genom att komma med icke underbyggda påståenden blir allt svårare eftersom redovisningarna ofta nagelfars och ifrågasätts av olika intressentgrupper.

Detta var några av hållbarhetstrenderna 2013. Kom gärna med förslag på annat som kommer att ligga högt på agendan detta år!

Läs mer:
Activism & Impact: Stay Tuned to These Issues in 2013   CSRwire
What can 2012’s biggest sustainability stories tell us about 2013?   The Guardian
Will 2013 bring a new, sustainable world?   The Guardian

/Marie Pettersson