Etikettarkiv: korruption

Endagskurs CSR – ansvarstagande i praktiken

Nästa tillfälle för TEM:s uppskattade CSR – ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN.

I början av våren, den 9 mars 2016, håller vi på TEM i vår populära endagskurs CSR – ansvarstagande i praktiken.

Kursen fokuserar på praktiska arbetsmoment inom CSR och ger verktyg och vägledning i hur man inleder ett CSR-arbete, vilka aspekter man bör fokusera på, hur prioriteringen sker och hur resultatet kan kommuniceras.

Ett axplock av ämnen ur kursen:

CSR – ansvarstagande i praktikenUtbildningen innehåller även arbetsmoment i form av gruppdiskussioner och workshops.

Pris: 4900 SEK ex.moms (läs om rabatter för medlemmar i CSR Skåne här >>). Lunch och fika ingår.

Det finns lediga platser kvar!

Till anmälan >>


AnnaKursledaren Anna Yelistratova är TEM:s CSR Specialist med en lång erfarenhet från arbete med hållbarhetsfrågor i olika verksamheter i Sverige, Danmark och Östeuropa. Hon håller även utbildningar och ansvarar för nätverket CSR Skåne. Anna är kommunikationsvetare med breda språkkunskaper och spetskompetens inom hållbarhetskommunikation och redovisning enligt GRI G4.


Kontaktinformation för frågor kring kursen:

anna.yelistratova@tem.se

0708 92 73 03

tem@tem.se

040 606 55 80

Vi ses den 9 mars!

Hållbarhet – ett centralt ämne under Almedalsveckan


Redan efter vi har landat i Visby och fått tag i Almedalsguiden, som innehåller drygt 2300 evenemang, insåg vi att hållbarhet/CSR är ett viktigt ämne i Almedalen .  CSRtips.se är helt rätt i tiden och det finns ett stort intresse.

Vårt stora dilemma under veckan var att hinna med alla intressanta hållbarhetsevenemang.  Almedalen bjöd på både seminarier, paneldiskussioner och workshop där jämställdhets- och mångfaldsfrågor, miljöfrågor, korruptionsfrågor m.fl. varvades med ett tydligt budskap om att hållbarhet/CSR behöver bli en central del av företagens affärer och bidra till att skapa lönsamhet.

Några av de evenemang vi besökte var:

”Är mångfalden affärskritisk”, Resumé tillsammans med Swedbank och E.ON.

”Hur kan en bransch kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt?” Resumé tillsammans med Vattenfall

”Om ansvarsfullhet i alla investeringar”, Nordea

”Hållbart företagande – en förutsättning för framgång? ”, Almi

”Jämställdhetskrisen i chefsledet”, Ledarna

”Godhet lönar sig – hur byggs sociala företag som tjänar pengar på att förbättra världen?” Veckans Affärer med Postkodlotteriet”

Den stora nyttan med att medverka under denna vecka var att vi både fick lyssna på cases och forskning, kunde diskutera med representanter från näringslivet, ideell sektor, politiken och media.  Samtidigt fick vi också möjlighet att sprida kunskap om CSRtips.se och konferensen CSR North 2013.

Under hösten kommer CSRtips.se att lägga fokus på spridning av metoden. Är du intresserad av mer information kontakta gärna Jessica på jessica.andersson@foretagarna.se

På återseende

/Iris Rehnström, TEM

/Jessica Andersson, projektledare CSRtips.se

bild (35)

bild (36)

Veckans begrepp: Anti-korruption

Anti-korruption är en viktig komponent i CSR- eller hållbarhetsarbetet, bland annat ingår det i FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling.  Korruption fungerar som ett samlingsbegrepp för en mängd beteenden. Transparency Internationals definition är att ”korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Korruption förhindrar både samhällelig och ekonomisk utveckling genom att skapa dolda transaktionskostnader (t.ex. mutor) som skadar handels- och investeringsmöjligheter, förvränger konkurrens och minskar förtroende i samhället. I det långa loppet undergrävs demokrati och mänskliga rättigheter vilket skapar osäkra samhällstrukturer.

Anti-korruption handlar om att bedriva ett systematiskt arbete mot korrupta hand-lingar. I många delar av världen beräknas korruption stå för 10 procent av företagens kostnader, så det finns alltså tydliga företagsekonomiska och samhälleliga vinster med att systematiskt arbeta mot korruption. Trots detta ser många företag inte länken mellan CSR/hållbarhetsarbetet och anti-korruptionsarbetet. Viktiga delar i företags anti-korruptionsarbete är att kartlägga och motarbeta sina risker för korruption och utveckla en intern policy för korruption som också bör finnas offentligt tillgänglig för att öka transparensen och trovärdigheten hos intressenter.

Korruptionslagstiftningen ser olika ut i olika länder. Därför är ett systematiskt arbete och en universell policy två viktiga delar för att säkerställa såväl laguppfyllnad som socialt ansvarstagande.

/Elin Dalaryd

 

FN en organisation med ett ansvarstagande i sönderfall

Vad händer när en an världens mest ansvarstagande organisationer inte klarar av att ta sitt interna ansvar? Ja den frågan är högaktuell efter att Ing-Britt Ahlenius fd. chef för FN:s internrevision OIOS sammanfattat sina synpunkter efter fem år i organisationen i en mycket kritisk rapport. En eloge till denna tuffa kvinna!

Hennes syn på situationen är att FN är en organisation i sönderfall med en mer, eller mindre inkompetent ledare, Ban Ki-Moon, som dessutom motverkar antikorruptionsarbetet. Annan kritik handlar om bristande genomsynlighet (transparens) och bristande styrning.

Kofi Annan den förre generalsekreteraren försökte ju på sin tid reformera FN:s arbete utan att fullt ut lyckas. Kofi Annan var ändå ganska framgångsrik i sin gärning och under hans tid formulerades the Global Compact med riktlinjer för ansvarstagande för multinationella företag. Han drog alltså sitt strå till CSR-stacken.

Nu har tyvärr utvecklingen gått i fel riktning för världsorganisationen. Inget företag eller organisation är ju starkare än sin svagaste länk i det här fallet de icke-demokratiska länder som inte anser sig ha något att vinna på att bekämpa korruption, förbättra de mänskliga rättigheterna, eller ta ökad miljöhänsyn. Hur får man med dem på tåget? Akrobatisk diplomati kanske? Säkert är i alla fall att FN aldrig kan bli bättre än medlemsstaterna tillåter.

Frågan är hur FN:s ställning kommer att te sig i framtiden. Är FN på väg att spela ut sin roll som världsforum? Det går ju inte att verka som ”världspolis” om man inte sopar utanför sin egen dörr först.

Läs mer:

/Marie Pettersson