Etikettarkiv: kvicksilver

Kvicksilver kommer att förbjudas, först i Sverige men sedan även internationellt

Regeringen beslutade i mitten av januari att förbjuda användningen av kvicksilver i Sverige fr. o. m. juni 2009. Förutom att kvicksilver inte får ingå i produkter längre behöver även industrin och tandvården hitta ersättningsmaterial. Industrin får tid på sig fram till 2013.

Undantag från förbudet finns för ljusrör. Belysning och ljuskällor omfattas nämligen av RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EC om elektriska och elektroniska produkter), och berörs därmed inte av det svenska förbudet mot kvicksilver. Direktivet har generella gränsvärdena för ämnen reglerade genom direktivet.

Efter det svenska beslutet om förbud har nu också den internationella politiska arenan reagerat och kommit överens om att avveckla användningen av kvicksilver. FN:s miljöorgan UNEP har vid ett möte i Nairobi förra veckan enats om att ett rättsligt bindande avtal skall vara på plats senast 2013.

Kvicksilver är en av de miljöfarligaste tungmetallerna som inte bryts ner i naturen och som anrikas i näringskedjan.

Läs mer:

/Iris Rehnström

Kvicksilver förbjuds 1 juni 2009

Miljöminister Andreas Carlgren gick i går ut med den positiva miljönyheten att kvicksilver förbjuds i Sverige från och med den 1 juni. Ett bra beslut, tycker jag och många andra.

Förutom att det inte längre blir tillåtet med kvicksilverhaltiga produkter blir det också stopp för att använda kvicksilver inom industrin och tandvården. Vissa undantag kommer att medges och industrins slutdatum är först 2013, men generellt blir förbudet på lite sikt heltäckande. SvD

Man undrar dock naturligtvis vilka undantag som kommer att gälla? Läste att bland annat lågenergilampor skulle vara undantagna.

Även om användningen av kvicksilver har minskat väldigt mycket är kvicksilver i miljön fortfarande ett problem i Sverige. Gravida och kvinnor som planerar att bli gravida rekommenderas att inte äta för mycket insjöfisk då kvicksilverhalterna hos vissa fiskarter i många fall fortfarande är för höga.

Trots insatserna för att begränsa användning och utsläpp av kvicksilver är nedfallet fortfarande stort över Sverige.  Det beror främst på långväga lufttransporter från övriga Europa, men även från andra delar av världen. Den största källan till kvicksilverutsläpp globalt är förbränning av kol. /Kemikalieinspektionen

Så det gäller att fortsätta kämpa även mot kolförbränningen i Europa om halterna av kvicksilver ska minska i Sverige. Men även om ett svensk förbud inte har så stor påverkan på de mängder kvicksilver vi hittar i miljön, så sänder det ändå  tydliga signaler till andra delar av världen. Sverige har tillsammans med Norge i och med detta världens hårdaste regler för kvicksilver.

Läs mer:

/Daniel Eriksson