Etikettarkiv: Kyoto

Ladda inför Copenhagen 2009

Världens ledare möts på FN:s klimatmöte 7–18 december 2009 i Köpenhamn för att besluta om ett nytt internationellt klimatavtal som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut i slutet av 2012. Hela 192 länder kommer att delta enligt konferensens officiella hemsida. Det är mycket som står på spel. Naturligtvis har Danmark en mycket stor roll i det hela, men även Sverige hoppas naturligtvis att kunna kröna sitt halvår som EU:s ordförandeland med att vara med och lotsa ett nytt, förhoppningsvis framgångsrikt, FN-avtal i hamn. Att FN:s klimatmöte är i Köpenhamn ger även en möjlighet för svenska, och då kanske framförallt skånska, företag och organisationer att visa upp sitt klimatarbete för journalister och politiker från hela världen. Konferensen kommer att besökas av tusentals journalister och delegater och här finns ett unikt tillfälle att visa upp det framgångsrika klimatarbete som finns på många håll i södra Sverige och en unik möjlighet att profilera sig mot en världsmarknad. Så fundera på hur du och din organisation kan använda Copenhagen 2009 för att stärka klimatarbetet i din organisation och vilka klimatinsatser, vilka klimatsmarta produkter, vilka klimatanpassade byggen, vilka energibesparingar, vilka koncept och vilken miljöteknik som bör profileras mot en internationell publik. Här finns alla möjligheter att stärka svensk miljöteknikexport och på köpet göra stora klimatinsatser globalt!

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Erfarenheter från utsläppshandelns vardag

Som verifierare av utsläppsrapporter i den befintliga utsläppshandeln så är jag en varm anhängare av systemets potential och grundtanke. Sen finns det alltid barnsjukdomar och en del av dem har vi fått leva med den första handelsperioden 2005-2007 som nyss avslutats. En sådan var att man delade ut så mycket utsläppsrätter att de under hela 2007 varit i princip värdelösa, priset har legat på 1-3 kr/ton CO2. En annan att regelverket har varit så strikt med detaljerna på vissa områden att det blivit orimligt, speciellt för mindre anläggningar som bara används som spetslast inom fjärrvärmsektorn. Att räkna snäva osäkerheter (ofta kring 4,5%) på mängder under några hundra lite eldningsolja kan kännas orimligt men skulle göras. Vi verifierare ska intyga att 1. anläggninen följer sina tillstånd för utsläpp av koldioxid enligt Länsstyrelsens beslut, 2. den utsläppssiffra som verkamhetsutövaren presenterar är sann, att vi förstår hur de räknat fram den och 3. verksamheten har ett bra kvalitetssystem kopplat till sifferhanteringen.

Nu har vi från 1 januari en ny handelsperiod som ska pågå till 2012 och förutsättningarna är förändrade. Tilldelningen är minskad med ca 10 % för svensk industri och fjärrvärmesektorn fick ingen tilldelning alls. Detta kommer skapa en ökad efterfrågan och priset ligger idag på Nordpol på 20-25 euro/ton CO2. Det medför en ökad kostnad för eldningsolja med knappt 1 kr/liter. Kanske inte någon dramatisk höjning men tillräcklig för att påverka kalkyler om bränslen och omställningen från olja har kommit långt. Regelverket ger nu även verksamhetsutövaren möjlighet att ansöka om lättnader i kontrollen i form av ett nytt tillstånd där nya föreskrifter får tillämpas. Detta kommer tillämpas av väldigt många små anläggningar, länsstyrelserna jobbar nog hårt med att bemöta dessa för stunden. Vi verifierare har försökt påverka så att man ska ha lättnader för små utsläpp och tänkt oss upp till några m2 olja men EUs gräns för förenklade regler kom att hamna på 25 000 ton CO2 vilket motsvarar knappt 10 000 m3 olja så detär rätt stora anläggningar. Samtligt skärps vissa regler för anläggningar över 500 000 ton CO2 vilket är rimligt. Till exempel får deras mått av ”strulfel” i framtiden bara vara 2 % mot tidigare 5 %.

Att nu lägga tid och kraft på att granska små verksamheters utsläpp från 2007 utifrån det gamla petiga regelverket kan kännas omotiverat men alterntiv saknas. Vi vet att 2007 års utsläppshandel var ointressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi vet även att många anläggningar kommer att få betydligt lättare i framtiden då nya tillstånd beviljas. Nya reglerna ger en möjlighet att utföra granskningen på distans vilket kan vara rimligt i många fall men riskerar att bli snarare regel än undantag eftersom verifieringen är en tjänst som måste köpas in och ”alla” tar den billigare utföraren.

Riktigt intressant är det dock att följa utvecklingen efter 2012. Vi vet idag i princip ingenting med säkerhet om utsläppshandelns utveckling efter denna handelsperioden. Kyoto tar slut och förhoppningsvis kan mötet i Köpenhamn 2009 ge resultat. Ska vi få full nytta av utsläppshandeln vill det till att industrin upplever att systemet är stabilt och förutsägbart. Tänk själv om du funderar på att bygga en ny stor industri- eller fjärrvärmeanläggning, hur ska man kunna räkna på livscykelkostnad när spelregler efter 2012 saknas på detta området?

Nu pågår i EU en översyn av det direktiv som reglerar handeln. De förändringar som blir resultatet av översynen kommer att påverka hur systemet ska utvecklas efter 2012. EG-kommissionens väntas (enligt energimyndigheten) offentliggöra sina förslag till ändringar i direktivet i januari 2008 . Jag har ännu inte sett dessa men ser fram emot allt som kan bidra till att framtiden blir tydligare för de som påverkas av handeln. Utsläppshandeln är ett kraftfullt verktyg och rätt använt påverkar det verksamheter till en omställning med bibehållen konkurrenskraft. Tyvärr är vi inte där för stunden utan verifieringen av 2007 års utsläpp känns som en parentes som vi verifierare bara ska ta oss igenom. Riktigt spännande är det sen att följa utsläppshandelns utvidgning till flyg 2011, sjöfart därefter och på sikt alla transportslag. Där finns den riktiga utmaningen i att komma bort från oljeberoende men det återkommer jag till en annan dag…

/Annika Balgård

Skriv på för klimatet

Enligt flera källor riskerar klimatmötet på Bali att stranda. Du kan hjälpa till genom att skriva på Avaaz petition som kräver att USA, Kanada och Japan slutar att blockera de relativt ambitiösa mål som bland annat EU vill ha. Senast fredagen den 14 december vill Avaaz ha ditt namn!

EU vill ha inskrivet att målet för alla industrialiserade länder – inklusive USA – ska vara minskningar på 25 till 40 procent fram till 2020 och minst 50 procent fram till 2050. USA vägrar dock att gå med på några siffror över huvud taget. /SvD

Du kan följa konferensen, nästan i realtid, på Bali-konferensens hemsida. Konferensen slutar i morgon, fredag den 14, och det är fortfarande många frågor kvar att lösa. Ett misslyckande är ett svek, som FN:s Generalsekreterare uttryckte det. Lite glädjande nyheter i veckan är i alla fall att Australien beslutat sig för att ratificera Kyoto-avtalet. Det innebär att det bara är USA, av de industrialiserade länderna, som står utanför. Börjar det inte kännas lite ensamt där ute på prärien?

/Daniel Eriksson

Utsläppshandeln behöver besked om livet efter Kyoto

Är i full gång med mitt uppdrag att verifiera utsläppsrapporter för de verksamheter som ingår i dagens handelssystem med utsläppsrätter. Det innebär att man genomför en revision för att säkerställa att den siffra som de redovisar som årsutsläpp är sann och att mätningar och beräknignar har skett enligt Länsstyrelsen tillstånd. Jag har varit med sendan första säsongen och blivit imponerad av vilken stor ekonomisk genomslagskraft utsläppshandeln har haft på fjärrvärmesektorn, man eldar verkligen ”allt” bara det inte är fossilt även om diverse skumma biooljor fräter sönder deras oljemätare. Detta årets revision är dock rätt så onödig då det är slufasen på handelsperioden 2005-2007 och det nu är uppenbart att det finns utsläpprätter i överflöd så de har inget värde.Från januari är det dock ett annat läge då tilldelningen skärps och priset beräknas hamna på 200-300 kr per ton CO2 igen. Uppenbart är dock att alla berörda söker efter långsiktighet och den saknas. Livet efter 2012 när Kyoto tar slut och så även nästa handelsperiod vet man inget om. Det är deprimerande att höra att Andreas Carlgren ska åka till Bali och veta att han bara gör det för att förhandla om tidplanen, inte egentligen om vilka resultat de ska uppnå. För att få igenom de stora investeringarna måste näringslivet veta spelreglerna för livet bortom 2012 och det nu! Utan klara snabba besked når man tyvärr inte den potential som finns i utsläppshandeln.

/Annika Balgård