Etikettarkiv: läkemedel

Stor förbättringspotential hos apotekens hållbarhetsarbete

2010 skedde privatiseringen av apoteksverksamheten i Sverige. Med flera aktörer på marknaden skulle man kunna tänka sig att den ökade konkurrensen skulle driva fram ett bättre hållbarhetsarbete. Så har det dock inte blivit. Apoteken ska bidra till god hälsa men detta uppdrag blir i sig motsägelsefullt om man säljer varor som innebär en mängd risker och bidrar till sämre hälsa på andra ställen i världen.

Vi har tidigare skrivit ett antal inlägg här på bloggen om problem med läkemedel i miljön i Sverige, men kanske framförallt på de platser där läkemedlen tillverkas, vilket mestadels är i utvecklingsländer. Läkemedel som kosumeras här bidrar till utsläpp av aktiva substanser som allvarligt skadar människor och miljön vid tillverkningen i t.ex. Indien och Pakistan samt vid användningen här i Sverige.

Med denna problematik i åtanke skulle man kanske tro att apoteken skulle jobba hårt med att förbättra situationen och öppet vilja redovisa hur man på ett konstruktivt sätt arbetar med frågorna. Men så är det inte idag. Endast tre av åtta apotekskedjor redovisar sin uppförandekod offentligt och endast de två statliga aktörerna publicerar en hållbarhetsredovisning.

Fair Trade Centre (FTC) har gjort en ingående granskning av apotekens hållbarhetsarbete som alltså lämnar en del övrigt att önska. Att i denna bransch ha en god kontroll på, och dialog med sina leverantörer är ju av yttersta vikt och här är det flera av de kontrollerade företagen som inte vill berätta om hur man jobbar med dessa frågor.

Fair Trade Centre kommer med följande rekommendationer till apotekskedjorna:
•    Offentligt redovisa sitt hållbarhetsarbete
•    Öka transparensen och ägarskapet av sitt eget hållbarhetsarbete
•    Intensifiera arbetet inom Sveriges Apoteksförening för att sätta press på Läkemedelsverket och läkemedelstillverkarna att föra in miljökrav i produktionen av läkemedel

Förhoppningsvis kan den här uppmärksamheten bli startskottet för ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Att kanske göra nyanställningar på miljö- och hållbarhetsavdelningarna istället för att som Apoteket AB tidigare i år rationalisera bort alla miljöspecialister…

Läs mer:
En besk medicin – en granskning av svenska apotekskedjors hållbarhetsarbete   Fair Trade Centre
M&U granskar: miljöexperter får kicken   Miljö & Utveckling
Läkemedel i miljön ett stort problem   TEM-funderingar

/Marie Pettersson

Hur jobbar man med hållbarhetsfrågor i djursjukvården?

Hållbar sjukvård är ett av TEM:s fokusområden och vi har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor inom allt från öppenvård till slutenvård. De problem som finns inom sektorn är också något som lyfts fram mer och mer och man har olika verktyg för att jobba med frågorna.

Vad som däremot i alla fall för mig känns som en vit fläck på kartan är veterinärmedicinen. Inom den ”mänskliga” vården talas det mycket om att minska antibiotikaanvändningen och att om möjligt välja läkemedel som inte har så stor påverkan på miljön, samt att noga ta hand om läkemedelsavfallet, men hur aktivt jobbar man med detta inom veterinärmedicinen?

Höll en utbildning i hållbar sjukvård för ett tag sedan där en läkare efteråt kom fram och beklagade sig över att så stort fokus lades på den ”mänskliga” vården i hållbarhetssammanhang medan det var synnerligen släpphänt vad gäller hanteringen av antibiotika och andra typer av läkemedel som riktar sig till djur. Även om vi nu inte använder exakt samma typ av antibiotika till djur och människor (det vet jag inget om) så kan jag som gammal mikrobiolog mycket väl tänka mig att utvecklandet av resistens för en typ av antibiotika kan slå även mot liknande antibiotika som riktar sig till människor. Och självklart är resistensen ett problem i sig, även i djursjukvården liksom att läkemedelsrester överhuvudtaget kommer ut i miljön .

Såg dock att man i Kronoberg skulle ta i med hårdhandskarna vad gäller kontroll av läkemedelsanvändning ute på gårdar och se till att man hanterade smittförande avfall på ett säkert sätt. Konstaterade även att Jordbruksverket verkar bedriva en del arbete på området för att få ut information om problemet och jobba förebyggande.

Även om vi enligt utsago relativt sätt använder mindre mängder läkemedel i våra djurbesättningar än ute i övriga Europa, så misstänker jag att det finns en del att göra på området. Är rätt nyfiken på hur man kan jobba mer med hållbarhetsfrågor även inom djursjukvården. Någon som vet mer?

Läs mer:

/Marie Pettersson

 

 

Hållbar sjukvård – ett hett miljöområde i hela världen

Hållbar sjukvård, Green Health Care, Sustainable Health Care elller vad nu man vill kalla det kan vid en första anblick verka som ett ganska nischat och begränsat miljöområde. Det man dock ska ha i åtanke är att hälso- och sjukvården står för en stor del av BNP, runt 8-9 % i Sverige och Danmark. Läste en siffra att det är runt 16-17 % i USA. Sen varierar det naturligtvis runt om i världen, men i de flesta länder står hälso- och sjukvården för en betydande del av den totala ekonomin och därmed en betydande del av miljöpåverkan i form av uppvärmning, kyla, energiförbrukning, transporter, materialförbrukning, avfall etc. Dessutom har hälso- och sjukvården flera områden där miljöpåverkan är särskilt stor och/ elelr specifik för sjukvården tex; läkemedel i miljön, olika former av desinfektion/sterilisering, labbkemikalier, PVC/ftalater, strålning osv. Hållbar sjukvård är ett av våra 4 fokusområden på TEM och i princip alla våra anställda arbetar med sjukvårdens miljofrågor på ett eller annat sätt, för privata och offentliga aktörer men även leverantörer. Det finns mycket att göra, och mycket görs. Här är definitivt ett område där Sverige och Skandinavien står sig mycket väl i internationell konkurrens. Våra offentliga och privata aktörer har i många fall kommit mycket långt och har många goda exempel att visa upp för resten av världen.

Rörelsen för en mer hållbar/miljövänlig sjukvård pågår på många håll och det finns en massa olika intressanta initiativ. Själv sitter jag i Europa-styrelsen för Health Care Without Harm som är en global organisation som arbetar med sjukvårdens miljöpåverkan. De arrangerar bla konferensen Clean Med, går i Phoenix nu i april. Jag är även projektledare för projektet Sustainable Health Care som samlar svenska företag med hållbara lösningar/tjänster för sjukvården. I Malmö har ett intressant EU life + projekt startat kring klimatsmart vård, CLIRE, som till viss del en fortsättning på Interreg-projektet Green Health Care Öresund som jag var projektledare för. I Stockholm pågår intressant forskning kring läkemedel, MistraPharma. Även i USA, Österrike, England & Frankrike finns många intressanta initiativ och projekt.

Några länkar inom sjukvård & miljö:

Fullständig länksamling och kunskapsbank för dig som är intresserad finns på Sustainable Health Care:s projektplats >>>

Tipsa oss gärna om vi saknar några länkar eller rapporter.

/Daniel Eriksson

Läkemedel i miljön ett stort problem

Läkemedel i miljön är ett växande problem. Vi äter generellt sätt mer och mer läkemedel per person och befolkningen på jorden växer stadigt. Mycket av de aktiva substanser vi får i oss går rakt igenom kroppen och ut i avloppet. Tyvärr fungerar inte reningen i reningsverken speciellt bra för många av dessa ämnen varför de kommer ut och sprids i miljön. Det är känt att detta t.ex. påverkar fiskar som blir feminiserade av östrogen i p-piller och många andra typer av påverkan på vattenlevande organismer har även kunnat påvisas.

Men det är inte bara när vi konsumerar läkemedel som utsläpp sker. Det kommer nu fler och fler rapporter som visar på missförhållanden i låglöneländer där mycket läkemedel tillverkas. Vi har t.ex. nyligen hört om stora utsläpp av antibiotika i anslutning till tillverkning i Hyderabad i Indien. Utsläpp av just antibiotika är extra allvarligt eftersom det leder till resistenta bakterier och därmed verkningslösa läkemedel.

Fler röster hörs nu för att vi måste ställa krav på läkemedelsindustrin dels på rening från fabriker, men också på att man redan vid framtagningen av ett nya läkemedel tar med miljöpåverkan i beaktande och försöker ta fram en produkt med så låg påverkan som möjligt. Sedan handlar det även om förskrivning av läkemedel, att om det finns valmöjlighet välja det bästa för miljön. Riktlinjer för detta finns idag (ex. Sunda listan) och är under utveckling. P-plåster och P-ringar är t.ex. helt miljövidriga eftersom huvuddelen av den aktiva substansen finns kvar efter användande.

Sist men inte minst bör vi konsumenter tänka oss för när vi ska göra oss av med läkemedel som vi inte längre använder. Lämna alltid tillbaka till apoteket och ingen annan stans!

Läs mer:

Besk medicin DN
Svenska läkemedelsproducenter bidrar till miljöförstöring Sveriges radio
Svenska läkemedel förgiftar Indiska vatten SvD
Var läkemedel produceras är hemligt Sveriges Radio
Nya miljökrav på läkemedelsköp Miljö och utveckling
Läkemedel i miljön ett växande problem – TEM-funderingar
Kunskapsbank kring hållbar sjukvård – Sustainable Health Care Projektplats

/Marie Pettersson

Ställ miljökrav på tillverkning av läkemedel i utvecklingsländer

Vi har tidigare skrivit om läkemedel i miljön här på bloggen. Nu är det ju så att de läkemedel vi konsumerar i Sverige inte bara bidrar till föroreningar här utan mycket av miljöpåverkan sker redan vid tillverkningen i länder som t.ex. Indien och Kina. Det har nu kommit en ny rapport från läkemedelsverket som uppmanar regeringen att ställa nya miljökrav genom EU.

I länder som just Indien och Kina dit mycket av tillverkningen av ekonomiska skäl har flyttats är reningen av processvattnet undermålig. Det mesta av läkemedelsresterna är kvar efter rening. Dessa utsläpp förstör inte bara miljön utan ökar också risken för att antibiotikaresistens ska utvecklas och spridas över världen. Så nu gäller det alltså för oss här i Sverige att ställa hårdare krav på leverantörskedjan vad gäller läkemedel.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Återvinningen av avfall ökar

Till glädje för alla hängivna sopsorterare så kom Naturvårdsverket nu i januari 2008 ut med en rapport som visar att återvinningen ökar och material- och energiutnyttjandet ligger högt i Sverige. Observera att rapporten handlar om 2006, inte 2007.

Totala återvinningen (material- och energiutnyttjande) för samtliga förpackningsslag för år 2006 låg på drygt 80 procent. Återvinningen är högst för glasförpackningar (91 procent) och plastförpackningar (81 procent).

Även sopor.nu rapporterar siffror från 2006 och då mer specifikt att 50 % av all plast i Europa återvanns under året. 20 % materialåtervanns, 30 % energiåtervanns (eldades upp) och resterande 50 % hamnade i bästa fall på deponi.

Sopor.nu rapporterar också att över 1 000 ton överblivna/kasserade läkemedel lämnades in på Apoteken 2007.

Mer läsning:

/Daniel Eriksson

Läkemedel i miljön – ett växande problem

Idag kan man läsa i Sydsvenskan att förskrivningen av antibiotika fortsätter att öka överallt i Sverige, förutom i Uppsala. Förutom problem med multiresistenta bakterier och liknande, hamnar läkemedelssubstanserna i naturen och kan även där orsaka stora problem, vilket vi nämnt på TEM-funderingar tidigare.

I Sverige är miljöpåverkan från läkemedel fortfarande ganska liten, men på kontinenten och i andra delar av världen , där befolkningstätheten är hög, är det ett reellt problem. Om jag inte minns fel konsumeras mer än 1 100 ton aktiv substans läkemedel i Sverige varje år och vi har cirka 1 000 olika substanser i våra läkemedel. Det som uppmärksammats mest är användningen av hormoner som påverkat fiskar utanför reningsverk negativt. Vissa hanfiskar har helt enkelt fått missbildade fortplantningsorgan på grund av för höga halter av kvinnligt könshormon från preventivmedel och hormonplåster. Andra läkemedelssubstanser har annan miljöpåverkan, men exakt vilka är inte utrett för en stor del av dem.

Läs mer

Motion på recept – mindre läkemedel i naturen

Danmark satsar stort på så kallad motion på recept. Det innebär att patienter med en osund livsstil ska ordineras motion och kostförändringar i stället för läkemedel. Även i Sverige arbetar man med liknande koncept på olika håll. Idag är några av de mest storsäljande läkemedlen till för livsstilsåkommor som exempelvis blodfettssänkande och blodtryckssänkande. En stor del av de som äter dessa mediciner hade sluppit det om de i stället åt bra och motionerade. Om man tar bilen till jobbet istället för cykeln och dessutom tar en hamburgare på drive-in restaurangen på vägen hem, tycker i alla fall inte jag att skattebetalarna ska sponsra läkemedel så att dessa individer kan fortsätta sin osunda livsstil. Läkemedel i miljön börjar bli ett stort problem och det mesta av de läkemedel vi stoppar i oss kissar man ut igen och de passerar i många fall genom avloppsreningsverken och ger återverkningar i naturen. (se exempel från Malmö) Så ska man ha rätt till en osund livstil genom att frossa i mat och ta bilen istället för cykeln och belönas genom att skattebetalarna sponsrar ens medicin? En livsstil som flera gånger om ger stora miljöproblem. Jag tycker i alla fall att det är något sjukt med det! /Daniel Eriksson