Etikettarkiv: Läkemedelsverket

Läkemedel i miljön ett stort problem

Läkemedel i miljön är ett växande problem. Vi äter generellt sätt mer och mer läkemedel per person och befolkningen på jorden växer stadigt. Mycket av de aktiva substanser vi får i oss går rakt igenom kroppen och ut i avloppet. Tyvärr fungerar inte reningen i reningsverken speciellt bra för många av dessa ämnen varför de kommer ut och sprids i miljön. Det är känt att detta t.ex. påverkar fiskar som blir feminiserade av östrogen i p-piller och många andra typer av påverkan på vattenlevande organismer har även kunnat påvisas.

Men det är inte bara när vi konsumerar läkemedel som utsläpp sker. Det kommer nu fler och fler rapporter som visar på missförhållanden i låglöneländer där mycket läkemedel tillverkas. Vi har t.ex. nyligen hört om stora utsläpp av antibiotika i anslutning till tillverkning i Hyderabad i Indien. Utsläpp av just antibiotika är extra allvarligt eftersom det leder till resistenta bakterier och därmed verkningslösa läkemedel.

Fler röster hörs nu för att vi måste ställa krav på läkemedelsindustrin dels på rening från fabriker, men också på att man redan vid framtagningen av ett nya läkemedel tar med miljöpåverkan i beaktande och försöker ta fram en produkt med så låg påverkan som möjligt. Sedan handlar det även om förskrivning av läkemedel, att om det finns valmöjlighet välja det bästa för miljön. Riktlinjer för detta finns idag (ex. Sunda listan) och är under utveckling. P-plåster och P-ringar är t.ex. helt miljövidriga eftersom huvuddelen av den aktiva substansen finns kvar efter användande.

Sist men inte minst bör vi konsumenter tänka oss för när vi ska göra oss av med läkemedel som vi inte längre använder. Lämna alltid tillbaka till apoteket och ingen annan stans!

Läs mer:

Besk medicin DN
Svenska läkemedelsproducenter bidrar till miljöförstöring Sveriges radio
Svenska läkemedel förgiftar Indiska vatten SvD
Var läkemedel produceras är hemligt Sveriges Radio
Nya miljökrav på läkemedelsköp Miljö och utveckling
Läkemedel i miljön ett växande problem – TEM-funderingar
Kunskapsbank kring hållbar sjukvård – Sustainable Health Care Projektplats

/Marie Pettersson