Etikettarkiv: länsstyrelsen

Skåne blir pilotlän för klimat och energi – debattartikel och dialogkonferens

Skåne blir pilotlän för klimat och energi, skriver miljöminister Andreas Carlgren och landshövdning Göran Tunhammar i en debattartikel i Sydsvenskan. De skriver bla:

År 2020 skall klimatutsläppen per person vara de lägsta i ett industriland. Hälften av energin skall vara förnybar. Fossil energi i värmesektorn skall fasas ut. År 2030 skall fordonsparken vara fossiloberoende. Skåne kan vara ledande i den utvecklingen. Därför kommer regeringen att utse Skåne till pilotlän för klimatarbete och förnybar energiomställning. Skåne blir därmed ett av tre pilotlän för att stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och effektiv energiomställning. Tidigare har Dalarna utsetts och ytterligare ett län skall lyftas fram. /Sydsvenskan

Hade själv förmånen att vara med på den dialogkonferens som anordnades med bla Andreas Carlgren, Göran Tunhammar och Anders Åkesson (mp) på MINC i går, perfekt synkroniserat med debattartikeln. Bla Malmö Stad, Helsingborg Stad och ett flertal företag presenterade sitt arbete och en och annan önskelista presenterades för miljöministern som hade bra och kloka svar på det mesta. Det var många diskussioner kring biogas, hur statsstöd inom miljö ska utformas kring transporter, energi och hållbar stadsutveckling m.m. En utfästelse som Andreas Carlgren gjorde, som jag tycker är klok, är att inga statsstöd ska gå- till energi och klimatinsatser som är lönsamma på egen hand inom en rimlig tidsperiod. Han nämnde vissa energieffektiviseringar som exempel på insatser där återbetalningstiden är väldigt kort, även utan stöd.

Det känns verkligen som att man bor i rätt ände av Sverige om man vill vara med i framkanten i omställningen till ett hållbart samhälle och jag blev själv mycket inspirerad av gårdagens korta men innehållsrika dialogkonferens.

Läs mer:

/Daniel Eriksson

Nya klimatmål för Skåne

Som första län i Sverige har nu länsstyrelsen i Skåne län beslutat om nya klimatmål. Utsläppen av växthusgaser ska t.ex. minska med 30 % från 1990 års nivå till 2020. Kul att initiativet tagits och hoppas att fler län följer efter!

Läs mer:

/Marie Pettersson

Tyck till om klimatmålen

klimatmal_skaneNu finns det en möjlighet att påverka hur klimatmålen för Skåne ska se ut. Länsstyrelsen har ett förlag för klimatmålen utformning på remiss och synpunkter från allmänheten tas också emot fram till den 30 sep. 2009. Läs mer på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

Markus Paulsson

Skåne bra på klimatarbete

Miljöaktuellt skriver att Skåne är bra på klimatarbetet. Enligt Länsstyrelsen i Skåne har utsläppen av växthusgaser minskat med 25 % sedan 1990, jämfört med 9 % i resten av landet.

Bland annat har utsläppen från uppvärmningen minskat med över 75 procent. Bakom den siffran ligger över 6000 ansökningar om att byta ut oljepannan till mer miljöanpassad uppvärmning. /Miljöaktuellt

Som boende i Skåne är siffrorna naturligtvis mycket glädjande och det låter ju väldigt bra, nästan för bra. Har Skåne verkligen lyckats minska med 25 % så ger det naturligtvis ett ordentligt hopp för framtiden.

Läs mer:

/Daniel Eriksson