Etikettarkiv: LCA

Jobba med ekosystemtjänster i praktiken

2008 kom Corporate Ecosystem Services Review (ESR), ett verktyg för att hjälpa företag att analysera sitt beroende av och påverkan på ekosystemtjänster, samt identifiera affärsmöjligheter och hot. Nu har mer än 300 företag världen över använt sig av ESR för att inkludera ekosystemtjänster i ”core business”.

Området är dock fortfarande mycket nytt och trots hjälpmedel känner sig många osäkra på hur man egentligen integrerar ekosystemtjänster i befintliga affärssystem. För att ekosystemtjänster ska bli något självklart att ta ställning till när strategiska affärsbeslut tas, måste de på ett enkelt sätt kunna inkluderas som en av flera parametrar som följs upp och målsätts i verksamhetssystemet.

För att förtydliga ytterligare så har det nu kommit en ny publikation från World Resources Institute (WRI) ”Nature in Performance – Initial Recommendations for Integrating Ecosystem Services into Business Performance Systems”. Här beskrivs hur man kan använda sig av befintliga system och verktyg för att på ett smidigt sätt jobba med och rapportera om hur verksamheten förhåller sig till olika ekosystemtjänster.

De system/verktyg som beskrivs är t.ex. ISO 14 001, Global Compact och GRI:s riktlinjer. Dessutom kan ekosystemtjänster tas i beaktande vid livscykelanalyser. Det ges konkreta förslag på i vilka delar i verksamhetssystem etc som dessa frågor kan hanteras. Bra att konkretisera något som för många kanske fortfarande känns lite abstrakt tycker jag.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Frukostmöte om strategisk resurshantering

I tisdags hade vi frukostmöte på TEM och ämnet var det spännande området strategisk resurshantering. Efter en god och tills största delen ekologisk frukost fick de cirka 25 personer som hade samlats lyssna till tre presentationer. Min kollega Marie berättade var strategisk resurshantering är, vilka områden som ingår och hur man kan arbeta med dessa. Hon berättade också verktyget ESR, Ecosystem Services Review, som man kan använda för att hantera företagets beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.

Du hittar Maries presentation här (pdf) >>>

Därefter hade vi nöjet att få lyssna till Erik Lindroth, som är tf miljöchef på Tetra Pak Norden. Det var mycket intressant att få höra om Tetra Paks arbete med livscykelanalyser. Vi fick veta att det ofta är detaljhandeln som ställer krav på redovisad miljöprestanda och så fick vi se resultaten från en stor LCA som Tetra Pak har gjort för olika typer av mjölk- och juiceförpackningar. Det gamla hederliga tegelstensformade  mjölkpaketet utan skruvkork och andra finesser är inte helt oväntat bäst ur miljösynpunkt.

Jag avslutade morgonen med att berätta om råvaruanalyser och sårbarhetsanalyser och tog då upp vilka frågor man ställer sig när man gör sådana analyser och varför de är viktiga för företag.

Du hittar min presentation här (pdf) >>>

Vi på TEM tycker att frukostmötet var lyckat och det var roligt att se så många engagerade personer från små och stora företag och från offentlig förvaltning mingla hos oss under frukosten!

/Elin Dalaryd

Frukostmöte om strategisk resurshantering 16 nov

Den 16 nov är det dags för frukostmöte hos TEM igen. Temat den här gången är strategisk resurshantering. Det blir allt viktigare för företag att ha koll på hur man påverkas av tillgången till olika resurser och hur man själv påverkar resurserna. Vi kommer att reda ut begreppen och ge exempel på verktyg som ESR (Ecosystem Services Review), råvaru- och sårbarhetsanalys samt hur man internt kan arbeta med dessa frågor. På mötet kommer även Erik Lindroth, t.f. miljöchef på Tetra Pak Norden att dela med sig av sina erfarenheter av livscykelanalys.

Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på frukost. Träffen riktar sig till dig som arbetar som miljöansvarig eller liknande inom företag eller offentlig förvaltning.

Plats: Stiftelsen TEM, Klostergatan 12 i Lund
Datum: tisdagen den 16 november
Tid: 08.00-09.30. Vi inleder med frukost och mingel och programmet startar 08.30.
Anmälan: görs till Elin Dalaryd, elin.dalaryd@tem.lu.se, 0708-92 73 06. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Läs mer i inbjudan (pdf) >>>

/Elin Dalaryd

Strategisk resurshantering – optimera dina möjligheter

I dagens globala värld blir konkurrensen om olika råvaror successivt större och större. Samtidigt blir kunskap om styrkor och svagheter i den egna verksamhetens resurshantering viktigare och viktigare. Detta kan handla om att ha god kontroll på sina leverantörskedjor, eller att veta hur miljöproblem kan inverka på framtidens tillgång till en viss råvara. Att ha den här överblicken kan vara av avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft.

En analys av verksamhetens resurshantering kan ske på olika plan och man kan välja att genomlysa ett specifikt område, eller att ta ett helhetsgrepp. Intressanta verktyg i det här sammanhanget är ekosystemtjänstanalyser, LCA, kartläggning av leverantörskedjor, sårbarhetsanalys samt råvaruanalyser.

Resultatet från en eller flera kombinerade analyser kan sedan resultera i en resurshanteringsstrategi. Med en sådan är verksamheten sedan väl rustad för utmaningarna i vår föränderliga värld.

/Marie Pettersson

Att jämföra eller inte jämföra

I P1 idag har det slagits upp stort att IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en ”stor miljöstudie om förpackningar”. I nyheten presenterades att resultaten av studien var att vätskeförpackningar av kartong är bättre ur miljösynpunkt är vätskeförpackningar av glas och plast (PET och HDPE).

Att göra livscykelanalyser (LCA) som denna kan ge värdefull information om olika produkters miljöprestanda, men vad man väljer att ta med är avgörande för vilket resultat man får. I den aktuella studien har man jämfört Tetra Paks förpackningar och deras konkurrenter inom fyra olika segment. I studien kommer man fram till att förpackningar av kartong har minst total miljöpåverkan tack vare sitt förnybara ursprung (trä) och en låg vikt vid transporter.

Vad som inte står så tydligt i rapporten är att det bara är engångsförpackningar som finns med även när man jämför med glas och plast. Man har alltså inte jämfört med förpackningar med pant eller returförpackningar, där förpackningen används flera gånger. Resultatet från en sådan riktigt stor studie skulle vara mer intressant och utgöra ett bättre underlag för en diskussion om våra förpackningar och förpackningssystem än vad den nuvarande rapporten är.

Avgränsningar måste göras i sådana här studier och nu valde någon att inte jämföra engångs- mot flergångsförpackningar och därför vet vi inte hur det resultatet hade blivit. För flera år sedan visade TEM i en liknande LCA att pantburkar av aluminium är bättre ur miljösynpunkt än pantflaskor av glas. Det är alltså inte självklart att återanvända förpackningar är bättre än att återvinna materialet, men det vet man inte förrän man jämfört.

Skulle man göra Tetra Paks förpackningar riktigt miljövänliga kanske man skulle införa pant på dem, för då skulle återvinningsgraden öka betydligt. Ett sådant pantsystem skulle vara intressant att utforma.

/Markus Paulsson

Mjölken, en klimatbov!

images1

Enligt SIK:s (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) livscykelanalys ger varje liter producerad mjölk upphov till  1 kg växthusgaser. Denna mängd växthusgaser är relativt stor jämfört med vegetabiliska produkter. Jämför man däremot mjölk med nötkött så är mjölkens miljöpåverkan  ändå rätt så liten.

Vad är då slutsatsen som vi konsumenter skall dra ur det hela? Skall vi sluta dricka mjölk? Knappast, i alla fall ur ett hälsoperspektiv. Kanske dags att kompensera de klimatutsläpp, som vårt mjölkdrickande ger upphov till, genom att låta bilen stå hemma ibland. Detta mår alla bra av, både människor och klimat!

Läs mer:

/Iris Rehnström