Etikettarkiv: leverantörskedjor

Frukostmöte 5/11- Risker och möjligheter i leverantörskedjan

Att ha kontroll över sina leverantörer och deras hållbarhetsprestanda blir viktigare och viktigare för företag och andra organisationer. En leverantör som brister vad gäller mänskliga rättigheter eller miljöfrågor kan leda till stor badwill för en verksamhet. Hur jobbar man då rationellt med frågan? Vi kommer under detta frukostmöte att prata om olika verktyg och angreppssätt man kan använda sig av för att säkra sin värdekedja.

Även kopplingen till GRI:s senaste riktlinjer G4 och de nya kraven  på redovisning av värdekedjan kommer att lyftas. G4 innebär att fokus på leverantörer förstärks och upplägget på redovisningen ändras. Detta gör också att man som verksamhet i många fall behöver ha en tydligare dialog med sina leverantörer för att leva upp till kraven vilket i sig gör att rapporteringen blir ett bra verktyg.

Frukostmötet kommer att ledas av Anna Yelistratova, TEM:s nya CSR specialist och Marie Pettersson. Båda med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att jobba med strategiska hållbarhetsfrågor.

Anmäl dig och kollegor till Anna.Yelistratova@tem.se

Datum: 5 november 2013
Klockslag: 08.00 – 09.30
Plats: TEM:s lokaler på Stortorget 17 i Malmö
Antal: Max 25 personer och det är först till kvarn
Målgrupp: Personer från verksamheter som vill jobba vidare med leverantörsfrågor.

Frukostmötet är gratis och startar med frukost.

Välkommen!

Phone story, en app om mänskliga rättigheter

Det blir mer och mer viktigt för företag att ha koll på vad som händer i leverantörsleden. Risken för att varumärket ska skadas är stor om det t.ex. uppdagas att man använder sig av billig barnarbetskraft, eller att arbetare i underleverantörsfabriker som tillverkar företagets produkt utsätts för hälsoskadliga ämnen, eller på något sätt får utstå kränkande behandling.

Apple är ett företag som på grund av sin storlek även självklart utsätts för hård granskning. Därför är det lite märkligt att man inte på ett bättre sätt styrt upp arbetsvillkoren i leverantörskedjan. För att illustrera dessa brister kom det förra året en väldigt ironisk spel-app med namnet ”Phone story”. Av förklarliga skäl blev den ganska snart förbjuden i App store… I detta spel får man nämligen lite inblick i olika skeden i en telefons tillverkning. I de olika spelmomenten får man t.ex. övervaka barnarbetare som utvinner metaller i gruvor i Kongo, man får göra sig av med miljöfarligt avfall i Pakistan och fånga arbetare som försöker begå självmord genom att hoppa från taket på en kinesisk fabrik.

Ett roligt och mycket träffande sätt att sätta fokus på väldigt allvarliga frågor.

Apple bans satirical iPhone game Phone Story from its App Store   The Guardian
Apple Bans Anti-Apple Phone Story Game   YouTube

/Marie Pettersson

Strategisk resurshantering – optimera dina möjligheter

I dagens globala värld blir konkurrensen om olika råvaror successivt större och större. Samtidigt blir kunskap om styrkor och svagheter i den egna verksamhetens resurshantering viktigare och viktigare. Detta kan handla om att ha god kontroll på sina leverantörskedjor, eller att veta hur miljöproblem kan inverka på framtidens tillgång till en viss råvara. Att ha den här överblicken kan vara av avgörande betydelse för ett företags konkurrenskraft.

En analys av verksamhetens resurshantering kan ske på olika plan och man kan välja att genomlysa ett specifikt område, eller att ta ett helhetsgrepp. Intressanta verktyg i det här sammanhanget är ekosystemtjänstanalyser, LCA, kartläggning av leverantörskedjor, sårbarhetsanalys samt råvaruanalyser.

Resultatet från en eller flera kombinerade analyser kan sedan resultera i en resurshanteringsstrategi. Med en sådan är verksamheten sedan väl rustad för utmaningarna i vår föränderliga värld.

/Marie Pettersson

Soja och nötköttsproduktion i Brasilien – våra konsumtionsvanor ställer till med allvarliga problem

I Brasilien tränger sojaodlingar och boskapsskötsel allt djupare in i regnskogen.  Generellt sett är sambanden följande, ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Sojaboomen har lett till savanytor stora som England och varje år försvinner en yta större än Halland, Blekinge och Skåne sammanlagt.

Det är bland annat svenskarnas matvanor som ger upphov till detta. Sverige importerar soja för produktion av foder åt kycklingar, kor och grisar och efterfrågan nötkött har ökat sjufaldigt sedan i mitten på 1990-talet.

Sojaodligen och boskapsskötseln leder bl. a. till förstörelse av regnskog, stora utsläpp av växthusgaser, hälsoskadlig besprutning och nedsmutsning av miljön samtidigt som detta sker under slavliknande arbetsförhållanden. En annan otrevlig effekt är att ursprungsbefolkningen trängs undan och deras mänskliga rättigheter hotas.

Boven i dramat är bland andra Sverige som importerar stora mängder soja men även brasiliansk nötkött. Det är Lantmännen , Svensk Foder och Denofa som pekas ut som importörer av soja. Läntmännen sägs ha importerat soja som är besprutad med bekämpningsmedel som har varit förbjudna i Sverige sedan 30 år tillbaka. 

När sådana missförhållanden uppdagas måste de drabbade företagen reagera ,  dvs. vidta åtgärder omedelbart och se över sina leverantörskedjor samtidigt som man behöver utveckla mekanismer så att inte sådana scenarier upprepas. Detta är nog de flesta överens om. Jag tycker dessutom att även vi konsumenter behöver ta vårt ansvar och konsumera medvetet. Nötkött från Brasilien big no no, men hur ser det ut med svensk fågel, gris och nötkreatur uppfödda på soja? Hur kan vi veta att söndagens kycklingbröstfilet som smakade delikat inte har gett upphov till misär i Brasilien?

Då är vi tillbaka hos företagen som har ett ansvar att säkra sina leverantörskedjor,  men som även har ett ansvar att vara transparenta och kommunicera om sin påverkan så att konsumenter som du och jag kan fatta informerade beslut. När det gäller kött och fågel så tror jag dessutom att vi själva och även klimatet skulle må bra av lite återhållsamhet. Baljväxter är ett nyttigt alternativt till kött, dessutom finns det hur många bra recept som helst. Till och med min fyraåring har lärt sig att gilla bönor 🙂

Läs mer om sojaodling och boskapsskötsel i Brasilien i Swedwatchrapporten: Mer kött och soja -mindre regnskog

/Iris Rehnström

Läderskor är miljöbovar – svensk skoföretag har dålig koll på miljöpåverkan i leverantörskedjan

Enligt en rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen har den svenska skodetaljhandeln dålig koll på sina leverantörskedjor och den påverkan som produktionen av skorna har på miljön  i utvecklingsländer. Skoproduktionen ger, enligt rapporten, bland annat upphov till förorenade vattendrag, förorenade jordar som ger minskade skördar och utarmad biologisk mångfald.

De undersökta företagen är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Det visade sig att ovan nämnda företag har bristande kunskap om produktionen och dess påverkan på miljö och människors hälsa.  Vidare verkar de flesta av företagen bara har kontakt med slutleverantören och som det ser ut ställer de inga krav på en miljömässig och social hållbar produktion.  

Vissa av företagen visste inte ens var lädret till deras skor garvas. Bara Ecco och Vagabond har, enligt Swedwatch, kontakt med sina underleverantörer dvs. garverierna och ställer också  krav på dem.  

När det gäller leverantörskedjor har klädindustrin varit i fokus sedan länge tillbaka. Dags att uppmärksamma skodetaljhandelns försummelser med.

Läs mer: Skoföretag har dålig koll på miljön (Nyheter Swedwatch)

/Iris Rehnström