Etikettarkiv: livscykelanalys

Intressant utbildning om hållbar produktutveckling

Ibland behöver man inte åka långt för att hitta spännande utbildningar. I Eslöv har det startats upp en yreksutbildning om miljöanpassad produktuteckling. Utbildningen passar perfekt om man redan arbetar med miljö, men vill komma vidare i sin roll och skaffa sig bredare kompetens. Man kan gå utbildningen parallellt med sitt jobb eftersom den läses på distans.

Utbildningen startar i början av september 2011, pågår under två terminer och  utbildningsmaterialet får man via webben. Under en del av tiden gör man även ett projektarbete kopplat till produkter, så att teorin översätts till praktisk verklighet. TEM har ett litet finger med i utbildningen eftersom vi tagit fram en del material till några av kursmomenten.

Några av de delområden som tas upp i utbildningen handlar om företagsetik,  uppförandekoder, globala miljöfrågor, standarder, miljöfrågor kopplat till produktutvecklingsnivå, livscykelperspektivet, intressentanalys, produkt- och företagsinformation samt kommunikation. Jag  tycker att utbildningen fyller en viktig funktion. Det finns redan många grundläggande utbildningar inom miljö här i Skåne, men inte lika många praktiska kurser för de som redan är ute i arbetslivet och vill ta ett steg vidare.

Missa inte sista ansökningsdagen till utbildningen: 15 maj!!
Allmänt om utbildningen
Kursinnehållet
Kort om projektarbete

Utbildningens blogg: Hållbar Produktutveckling

/Veronika Franzén

Frukostmöte om strategisk resurshantering

I tisdags hade vi frukostmöte på TEM och ämnet var det spännande området strategisk resurshantering. Efter en god och tills största delen ekologisk frukost fick de cirka 25 personer som hade samlats lyssna till tre presentationer. Min kollega Marie berättade var strategisk resurshantering är, vilka områden som ingår och hur man kan arbeta med dessa. Hon berättade också verktyget ESR, Ecosystem Services Review, som man kan använda för att hantera företagets beroende av och påverkan på ekosystemtjänster.

Du hittar Maries presentation här (pdf) >>>

Därefter hade vi nöjet att få lyssna till Erik Lindroth, som är tf miljöchef på Tetra Pak Norden. Det var mycket intressant att få höra om Tetra Paks arbete med livscykelanalyser. Vi fick veta att det ofta är detaljhandeln som ställer krav på redovisad miljöprestanda och så fick vi se resultaten från en stor LCA som Tetra Pak har gjort för olika typer av mjölk- och juiceförpackningar. Det gamla hederliga tegelstensformade  mjölkpaketet utan skruvkork och andra finesser är inte helt oväntat bäst ur miljösynpunkt.

Jag avslutade morgonen med att berätta om råvaruanalyser och sårbarhetsanalyser och tog då upp vilka frågor man ställer sig när man gör sådana analyser och varför de är viktiga för företag.

Du hittar min presentation här (pdf) >>>

Vi på TEM tycker att frukostmötet var lyckat och det var roligt att se så många engagerade personer från små och stora företag och från offentlig förvaltning mingla hos oss under frukosten!

/Elin Dalaryd

Integrera miljöarbetet i ditt affärssystem

Att integrera miljöarbetet i sitt affärssystem är ett intressant sätt att få informationer om miljökostnader och miljövinster i sina processer och på så sätt lätt kunna se konsekvenser av förändringar i verksamheten. En enklare livscykelanalys kan åstadkommas genom att utsläpp från olika produkters produktion, samt kemikalier och råvaror som byggs in i produkten, vikt, transporter och så vidare beräknas.

Troligtvis kommer denna typ av miljöstyrning att vara lika självklar som ekonomistyrning är idag i de flesta företag. Det är dock viktigt att kvalitén på informationen som används är tillräckligt hög för att ge en rättvisande bild och att verktygen är användarvänliga.

Läste i Miljöaktuellt att affärssystemleverantören IFS utvecklat ett sådant verktyg med namnet IFS Eco-Footprint Management. Tycker dock att produktchefen hade en ganska dålig inställning till sina kunder miljöcheferna. Efterfrågan hade vad man kan förstå inte varit så jättestor och det skyllde produktchefen på att många miljöchefer verkar sakna förmåga att strukturera sitt arbete. Han tycker att miljöchefer ofta helt saknar systematik i sitt arbete och att de använder vertyg som inte håller måttet, till exempel Excel och genom detta gör sig själva oumbärliga.

Detta tycker jag var väldigt nedvärderande och en stor underskattning av miljöchefernas kompetens. Har själv jobbat med ett antal miljöchefer och uppfattat många som mycket duktiga och strukturerade. Problemet i det här fallet kanske snarare låg i att man bygger in sig i en lösning där man bara kan koppla till IFS affärssystem och att priset var väl tilltaget. 1-2 miljoner för det stora företaget och 150 till 200 000 för det lilla.

Läs mer:

/Marie Pettersson

Ska kaffet drickas i muggar av porslin, papper eller plast?

Den gamla diskussionen lär väl aldrig bli riktigt färdig och livscykelananlyser kan man rikta med sina systemgränser och andra avgränsningar så man får det resultat man vill. Rätt använd diskmaskin med porslinsmuggar är säkert bra men vilken engångsval fungerar bäst? Just nu letar jag rapporter kring vilket val av muggar som är det mest miljöanpassade. Även tips på miljöanpassde lösningar som fungerar i praktiken mottages tacksamt. Känner du till rapporter/studier inom området får du gärna tipsa mig. Bra ledtrådar belönas med en kopp kaffe nästa gång du är i Lund 🙂

Svensk kaffeinformation, FAQ

/Annika Balgård